Click to listen highlighted text!

Kommunledningskontoret

Senast ändrad: 4 Okt, 2017

Kommunledningskontoret består av avdelningarna kommunkansliet, Kundcenter, IT, HR (Human Resources), ekonomi, kommunikation samt en mindre stab. Chef för kommunledningskontoret är kommunchefen.

Kommunkansliet

Kansliet är en administrativ funktion för bl a kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, revision och handikapp- och pensionärsråd.

Kommunkansliet ansvarar för:

  • Diarieföring och registrering av kommunens handlingar
  • Arkiv
  • Posthantering
  • Borgerlig vigsel
  • Borgerlig begravning
  • Namngivning
Kansli

Kansliet ger också råd och stöd till andra verksamhetsområden. Överförmyndarverksamheten är också knuten till kansliet.

Kanslichef är Catharina Elofsson.

Kundcenter

I kundcenter ingår kommunens reception och telefonväxel. Här får man hjälp med diverse kommunal information samt kommunala blanketter och turistkartor med mera.

Chef för kundcenter är Brita Jervidalo Jensen

IT

IT-avdelningen ansvarar för övergripande frågor inom IT. Avdelningen samordnar kommunens IT-inköp och tillhandahåller IT-support till kommunens verksamhetsområden.

IT-chef är Anders Björk.

HR-avdelningen

HR-avdelningen ansvarar för övergripande frågor inom HR-området såsom chefs- och kompetensförsörjning, organisations- och verksamhetsutveckling, arbetsvillkor samt arbetsmiljö och hälsa. Avdelningen driver även arbetet med att förverkliga kommunens personalpolitiska program.

HR-chef är Marianne Malm.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen svarar för kommunens medelsförvaltning, löpande redovisning, ekonomisk planering på kort och lång sikt, ekonomisk uppföljning, rådgivning och stöd åt verksamheten mm.

Ekonomichef är Johan Lindén.

Staben

Staben består av kommunens verksamhetsutvecklare, utvecklingsstrateg, kommunjurist, exploateringsingenjör och upphandlare.

Chef för staben är Brita Jervidalo Jensen.

Kommunikationsavdelningen

Avdelningen ansvarar för all kommunikation, internt som externt, inklusive webb, sociala medier, PR och marknadsföring. Avdelningen svarar för all kommunikation internt och externt samt för webb- och marknadsföringsfrågor.

Kommunikationschef är Birgitta Sjöberg.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!