Click to listen highlighted text!

Kommunkontor

Senast ändrad: 12 Feb, 2018

Kommunkontoret uppgift är att understödja den politiska ledningen av styrningen av kommunen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiska och långsiktigt viktiga utvecklingsfrågor av såväl extern och intern karaktär. 

Kommundirektör, Kristina Geiger, är chef över verksamhetsområdescheferna samt över kommunkontorets chefer.

Verksamhetsstöd

Avdelningen, Verksamhetsstöd, består av fyra enheter: Ekonomi, HR, IT och Upphandling. Verksamhetsstöd är en nybildad avdelning från 1 januari 2018.

Chef för avdelningen Verksamhetsstöd: Chef tillträder 1 mars 2018

Ekonomi-enheten ansvarar bland annat för budget och controllerfunktion, redovisning, bokslut, likviditetsplanering, finansiering, debitering och försäkringsfrågor – med tillägget att alla EU projekt och tillfälliga projekt, samt verksamhetsstyrningen tillförs avdelningen.

Chef för Ekonomi: Elisabet Edner

HR-enheten ansvarar för introduktion av alla chefer direkt underställda kommunchefen, introduktionsprogram för nyanställda, kontaktpunkt mot HR-servicecentret och övriga arbetsuppgifter som löner, rekrytering, pensioner.

Chef för HR: tf Csaba Illyes

Upphandlings-enheten är en strategisk ledningsresurs. Alla kommunens upphandlingar ska gå genom avdelningen.

Chef för Upphandling: Vakant

IT-enheten ansvarar bland annat för systemutveckling, drift och stöd, servrar, Rakel och IT-säkerhet.

Chef för IT: Anders Björk

Service

Service är en ny avdelning som bildades 1 januari 2018. Avdelningen ansvar bland annat för kundcenter, reception, konferensservice, resor med mera.

Chef för Service-avdelningen: Eva Larsson

Kansli

Kansliet är avdelningen som bland annat ansvarar för att ge service i form av att skriva protokoll hålla koll på kallelser etc. för nämnderna, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott samt ansvar för Överförmynderi, arkiv och registrator samt posthantering.

Kansliet ansvarar för:

  • Diarieföring och registrering av kommunens handlingar
  • Arkiv
  • Posthantering
  • Borgerlig vigsel
  • Borgerlig begravning
  • Namngivning

Chef för kommunkansliet: Catharina Elofsson

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen ansvarar bland annat för all intern- och extern kommunikation inklusive webbplatsen, sociala media, fotografering, layout, grafisk design, Båstads kommuns logotyp, omvärldsbevakning, pressekreterare samt kontakter med media.

Chef för kommunikation: Birgitta Sjöberg

Strategi och utveckling

Arbetar bland annat med utredningar, samordning av kontakter med andra kommuner, familjen Helsingborg, staten och internationella aktörer, ägarstyrning samt kontakter med näringslivet.

Chef för Strategi och utveckling: Brita Jervidalo Jensen

Juridik

Avdelningen består av en kommunjurist och ansvarar för övergripande juridik och visselblåsarfunktion.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!