Click to listen highlighted text!

Kommunledningskontor

Senast ändrad: 11 sep, 2019

Kommunledningskontorets uppgift är att understödja den politiska ledningen av styrningen av kommunen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiska och långsiktigt viktiga utvecklingsfrågor av såväl extern och intern karaktär. 

Kommundirektör Erik Lidberg är chef över verksamhetsområdescheferna samt över kommunledningskontorets chefer.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar bland annat för budget och controllerfunktion, redovisning, bokslut, likviditetsplanering, finansiering, debitering och försäkringsfrågor – med tillägget att alla EU projekt och tillfälliga projekt, samt verksamhetsstyrningen tillförs avdelningen.

Chef för Ekonomiavdelningen: Elisabet Edner

HR-avdelningen

HR-avdelningen ansvarar för att kommunens övergripande HR-arbete bidrar till verksamhetens mål och uppdrag . HR-avdelningen arbetar strategiskt och operativt med tex. medarbetarskap, chef- och ledarskap, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, samverkan, lönebildning, anställningsvillkor, samt lagar och avtal.

Chef för HR-avdelningen: Philipp Seuffer

Upphandlingsavdelningen

Upphandlingsavdelningen är en strategisk ledningsresurs. Alla kommunens upphandlingar ska gå genom avdelningen.

Chef för Upphandlingsavdelningen: Ann-Helene Klasson

IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för kommunens digitalisering vilket innebär en ständig utveckling av digitala funktioner till medarbetare och medborgare i syfte att förbättra och förenkla. Helpdesk och IT-support stödjer verksamheterna med verktyg och användarstöd. IT-drift ser till att kommunen har en stabil och säker IT-miljö.

Chef för IT-avdelningen: Anders Björk

Kansli

Kansliet är avdelningen som bland annat ansvarar för att ge service i form av att skriva protokoll hålla koll på kallelser etc. för nämnderna, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott samt ansvar för Överförmynderi, arkiv och registrator samt posthantering.

Kansliet ansvarar för:

  • Diarieföring och registrering av kommunens handlingar
  • Arkiv
  • Posthantering
  • Administrationen kring hela vår politiska organisation, inklusive valarbetet

Chef för kommunkansliet: Olof Nilsson

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen arbetar med intern och extern kommunikation. Avdelningen erbjuder kommunikationsstöd till verksamheterna och arbetar med en rad kommunövergripande kommunikationsfrågor. Avdelningen ansvarar för kommunövergripande kommunikationskanaler, exempelvis bastad.se, intranät, sociala medier och annonsering. Kommunikationsavdelningen ansvarar också för pressmeddelanden och att vara presskontakter. 

Chef för kommunikationsavdelningen: Jessica Krantz

Kundcenter
Kundcenter är en enhet inom kommunikationsavdelningen. Kundcenter arbetar med intern och extern service och är den naturliga första kontaktvägen för dig som vill ha kontakt med Båstads kommun.

Chef för kundcenter: Cecilia Franzén Rooth

Strategi och utveckling

Arbetar bland annat med utredningar, samordning av kontakter med andra kommuner, familjen Helsingborg, staten och internationella aktörer, ägarstyrning samt kontakter med näringslivet.

Chef för Strategi och utveckling: Vakant

 

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!