Click to listen highlighted text!

Kommunkontor

Senast ändrad: 26 jun, 2019

Kommunkontorets uppgift är att understödja den politiska ledningen av styrningen av kommunen samt ägna särskild kraft åt för kommunen strategiska och långsiktigt viktiga utvecklingsfrågor av såväl extern och intern karaktär. 

Kommundirektör Erik Lidberg är chef över verksamhetsområdescheferna samt över kommunkontorets chefer.

Verksamhetsstöd

Avdelningen, Verksamhetsstöd, består av fyra enheter: Ekonomi, HR, IT och Upphandling. Verksamhetsstöd är en nybildad avdelning från 1 januari 2018.

Chef för avdelningen Verksamhetsstöd: Fredrik Hedesand

Ekonomi-enheten ansvarar bland annat för budget och controllerfunktion, redovisning, bokslut, likviditetsplanering, finansiering, debitering och försäkringsfrågor – med tillägget att alla EU projekt och tillfälliga projekt, samt verksamhetsstyrningen tillförs avdelningen.

Chef för Ekonomi: Elisabet Edner

HR-avdelningen ansvarar för att kommunens övergripande HR-arbete bidrar till verksamhetens mål och uppdrag . HR-avdelningen arbetar strategiskt och operativt med tex. medarbetarskap, chef- och ledarskap, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, samverkan, lönebildning, anställningsvillkor, samt lagar och avtal.

Chef för HR: Philipp Seuffer

Upphandlings-enheten är en strategisk ledningsresurs. Alla kommunens upphandlingar ska gå genom avdelningen.

Chef för Upphandling: Ann-Helene Klasson

IT-enheten ansvarar för kommunens digitalisering vilket innebär en ständig utveckling av digitala funktioner till medarbetare och medborgare i syfte att förbättra och förenkla. Helpdesk och IT-support stödjer verksamheterna med verktyg och användarstöd. IT-drift ser till att kommunen har en stabil och säker IT-miljö.

Chef för IT: Anders Björk

Service

Service är en ny avdelning som bildades 1 januari 2018. Avdelningen ansvar bland annat för kundcenter, reception, konferensservice, resor med mera.

Chef för Service-avdelningen: Cecilia Franzén Rooth

Kansli

Kansliet är avdelningen som bland annat ansvarar för att ge service i form av att skriva protokoll hålla koll på kallelser etc. för nämnderna, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott samt ansvar för Överförmynderi, arkiv och registrator samt posthantering.

Kansliet ansvarar för:

  • Diarieföring och registrering av kommunens handlingar
  • Arkiv
  • Posthantering
  • Administrationen kring hela vår politiska organisation, inklusive valarbetet

Chef för kommunkansliet: Olof Nilsson

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen har det övergripande ansvaret för bland annat intern- och extern kommunikation; vilket i praktiken innebär att vi arbetar med text, foto&film, layout, grafisk design, intranätet, kommunens officiella webbplats och sociala media,  Båstads kommuns logotyp, omvärldsbevakning, samt media.

Chef för kommunikation: Jessica Krantz

Strategi och utveckling

Arbetar bland annat med utredningar, samordning av kontakter med andra kommuner, familjen Helsingborg, staten och internationella aktörer, ägarstyrning samt kontakter med näringslivet.

Chef för Strategi och utveckling: Vakant

Juridik

Avdelningen består av en kommunjurist och ansvarar för övergripande juridik och visselblåsarfunktion.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
info@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2 269 80 Båstad

Öppettider
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Click to listen highlighted text!