Click to listen highlighted text!

Kommunens organisation

Senast ändrad: 11 sep, 2019

Båstad är en av 290 kommuner i Sverige och kommunen ansvarar för mycket av samhällsservicen som finns i kommunen. 

Politisk organisation

Organisationschema för den politiska organisationen.

Förvaltningsorganisation

Det finns en förvaltning med sex olika verksamhetsområden.

Kommundirektör

Kommundirektör är kommunens enda förvaltningschef. Han/hon är kommunens ledande tjänsteperson och biträder kommunstyrelsen med utveckling och samordning av den kommunala verksamheten. Han/hon är chef för samtliga verksamhetsområdeschefer och chef för kommunledningskontoret.

Verksamhetsområden

Båstads kommuns förvaltning består av följande sex verksamhetsområden:

  • Kommunledningskontor
  • Teknik och service
  • Samhällsbyggnad
  • Barn och skola
  • Bildning och arbete
  • Vård och omsorg

Varje verksamhetsområde har i sin tur olika avdelningar.

 

Kontakt

Kundcenter

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Visa karta

Telefon
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!