Click to listen highlighted text!

Kommunens organisation

Senast ändrad: 2 Jan, 2018

Båstad är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av samhällsservicen som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är plan- och bygglovsverksamhet, markberedskap för bostäder och näringsliv, utbildningsfrågor, barnomsorg, äldre- och handikappomsorg, miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor, varumärkes- och profilfrågor/marknadsföring samt näringslivsservice.

Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Politisk organisation

Organisationschema för den politiska organisationen.

Förvaltningsorganisation

Det finns en förvaltning med sex olika verksamhetsområden.

Kommundirektör

Kommundirektör är kommunens enda förvaltningschef. Han/hon är kommunens ledande tjänsteman och biträder kommunstyrelsen med utveckling och samordning av den kommunala verksamheten. Han/hon är chef för samtliga verksamhetsområdeschefer och chef för kommunkontoret.

Verksamhetsområden

Båstads kommuns förvaltning består av följande sex verksamhetsområden:

  • Kommunkontor
  • Teknik och service
  • Samhällsbyggnad
  • Barn och skola
  • Bildning och arbete
  • Vård och omsorg

Varje verksamhetsområde har i sin tur olika avdelningar.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!