Click to listen highlighted text!

Kommunens organisation

Senast ändrad: 22 feb, 2019

Båstad är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av samhällsservicen som finns i kommunen. 

Politisk organisation

Organisationschema för den politiska organisationen.

Förvaltningsorganisation

Det finns en förvaltning med sex olika verksamhetsområden.

Kommundirektör

Kommundirektör är kommunens enda förvaltningschef. Han/hon är kommunens ledande tjänsteman och biträder kommunstyrelsen med utveckling och samordning av den kommunala verksamheten. Han/hon är chef för samtliga verksamhetsområdeschefer och chef för kommunkontoret.

Verksamhetsområden

Båstads kommuns förvaltning består av följande sex verksamhetsområden:

  • Kommunkontor
  • Teknik och service
  • Samhällsbyggnad
  • Barn och skola
  • Bildning och arbete
  • Vård och omsorg

Varje verksamhetsområde har i sin tur olika avdelningar.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
info@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2 269 80 Båstad

Öppettider
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Click to listen highlighted text!