Click to listen highlighted text!

Externfinansierade projekt

Senast ändrad: 11 Sep, 2017

Båstads kommun är engagerade i flertalet externfinansierade projekt. Läs nedan om de tre största:

LIFE

Ett projekt i samarbete med NSR AB och Gaia Biomaterials AB för att ersätta icke-förnybara och energiintensiva plast- och förpackningsmaterial med ett nytt innovativt och fossilfritt material Biodolomer®

Läs mer: Biodolomer for LIFE

SCA

SCA = Smart Cities Accelerator arbetar för en fossilfri framtid och för att skapa smarta städer i Öresundsregionen. Ledande högskolor och universitet och utvalda kommuner har i partnerskap syftet att utveckla hållbara lösningar som bygger på innovativ (klok) användning av energi och integrerade datasystem. SCA analyserar både hur våra lagar och hur användarnas beteende ingår i utvecklandet av framtidens energisystem. Samtidigt har vi fokus på utbildning och inkluderar elever i nya, gröna lösningar då de är framtidens energianvändare.

Läs mer: Smart Cities Accelerator

Fossilbränslefria kommuner i Norra och Södra Skåne

Under 2016-2018 ska tio skånska kommuner arbeta för att minska sin användning av fossil energi till ett minimum. Arbetet är uppdelat i två projekt och leds av Klimatsamverkan Skåne, ett forum där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne ingår. I det norra projektet ingår Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Höör och i det södra Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg.

Läs mer: Fossilbränslefria kommuner

Click to listen highlighted text!