Click to listen highlighted text!

Information om coronavirus (covid-19)

Senast ändrad: 3 dec, 2020

Här hittar du Båstads kommuns samlade information och svar på vanliga frågor om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande.

Information about coronavirus and covid-19 in other languages

 

Så arbetar Båstads kommun

Kommunens krisledningsorganisation är aktiverad och alla verksamhetsområden arbetar för att säkerställa att kritiska samhällsfunktioner kan upprätthållas och påverkas så lite som möjligt utifrån nuläge och eventuella händelseutvecklingar. Löpande omvärldsbevakning av händelseutvecklingen och avstämningar görs internt med berörda verksamheter för att identifiera samverkans-, resurs- och åtgärdsbehov.
 
På regional nivå samverkar kommunen löpande med Länsstyrelsen i Skåne län och Smittskydd Skåne / Region Skåne i samverkan med övriga kommuner i Skåne. På de regionala avstämningarna får kommunen även ta del av uppdateringar från nationell nivå från framförallt Folkhälsomyndigheten men även från andra ansvariga myndigheter.

Skärpta råd i Skåne

Smittspridningen av covid-19 ökar i Skåne och det är en allvarlig situation. Folkhälsomyndigheten har tagit beslut tillsammans med Region Skåne om att förlänga de skärpta allmänna råden i Skåne.

Läs mer om skärpta råd på 1177.se

Nyheter om coronaviruset från Båstads kommun

Här kan du ta del av alla nyheter som vi publicerat extern om coronaviruset. 

Ta del av Båstads kommun nyheter om coronaviruset

Ta del av Båstads kommuns informationsmaterial om corona

Annonser

Broschyr

Filmer

Radio

Sociala medier

Utbildning

Till dig som är elev elev eller vårdnadshavare vid skola och förskola

Informationen uppdaterad 1 december 2020.

Från och med den 1 december uppmanar Folkhälsomyndigheten att alla, även yngre barn och elever, som bor tillsammans med någon som har fått bekräftad covid-19 ska stanna hemma. Rekommendationen gäller barn och elever inom förskola, fritidshem och grundskola.

Folkhälsomyndigheten förändrar rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.
Båstads kommuns skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Vi värnar om allas hälsa och gör det vi kan för att minska smittspridningen.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer här

 

Vård och omsorg

Förebyggande åtgärder - när ska jag stanna hemma?

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nya i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Känner du dig sjuk – stanna hemma!

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Till dig som är i riskgrupp eller är 70 år och äldre

Vissa grupper kan få svårare symtom om de blir smittade med covid-19. De kan till exempel få lunginflammation och andningsbesvär. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarlig sjukdom och död, om man dessutom har andra sjukdomar ökar risken ytterligare.

70 år och äldre

Risken för att bli allvarligt sjuk ökar gradvis med stigande ålder:

 • Den som är 60–70 år har dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år.
 • Den som är 70–80 år har fem gånger högre risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med den som är 50–60 år.
 • Risken är störst för den som är över 80 år. Då är risken för att bli allvarligt sjuk tolv gånger högre än för en person som är 50–60 år.

Läs mer om att förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden

Andra riskfaktorer

Här nedan har vi listat vissa sjukdomar som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare. Ju högre upp på listan, desto större riskökning.

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom

Enbart högt blodtryck ser inte ut att öka risken alls enligt den brittiska studien som nämns ovan, och finns därför inte längre med på listan. Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Till oroliga barn, unga, vuxna och äldre

BRIS

Just nu är det många som hör av sig till Bris (Barnens rätt i samhället) för att prata om Corona. Att känna oro och rädsla inför allt som händer är inte konstigt (många gör det), speciellt när det påverkar en själv och hela ens omgivning.

Här kan du läsa svaren på några av de frågor BRIS får

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

Att prata med barn om coronaviruset

Telefonnummer till BRIS som barn och unga kan ringa: 116 111

Här hittar du information från Folkhälsomyndigheten om Corona på olika språk

Till dig som känner oro, ångest eller upplever våld och övergrepp

I kristider finns stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest och självmordstankar. Detta möter både föräldrar, barn och inte minst de som jobbar i socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. Med anledning av coronapandemin har Sveriges kommuner och regioner, SKR, därför tagit initiativ till en stödlista med tips på olika former av aktiviteter i kristid. För varje grupp finns till exempel råd för den som känner oro och ångest, för den som söker social gemenskap eller behöver stöd vid våld och övergrepp.

Stödlistor med råd och tips

Råd och stöd för barn och föräldrar

Råd och stöd för ungdomar och föräldrar

Råd och stöd för vuxna i arbetsför ålder

Råd och stöd för äldre

Känner du dig orolig och inte har någon att prata med?

Du kan vända dig till din vårdcentral för att söka samtalsstöd eller öppenvårdsinsatser från kommunen.

Ring socialtjänstens mottagning 0431-777 03, öppet mån/ons/tors 08.30-12.00 och tis/tors 13.00 – 16.00, eller mejla till mottagningeniof@bastad.se och önska råd och stöd, därefter kommer mottagningen att skicka en remiss till öppenvårdsbehandlarna inom kommunen.

Beställ självtest på 1177.se

Från och med den 3 juli kan skåningar med symtom på covid-19 beställa ett självtest på 1177.se för att kontrollera om man har en pågående covid-19-infektion eller inte.

Den som har symtom som tyder på att man skulle kunna ha covid-19, till exempel feber, hosta eller influensaliknande symtom och är folkbokförd i Skåne samt har e-legitimation kan nu beställa ett självtest på 1177.se.

Självtestet måste hämtas ut och lämnas in av ett ombud, eftersom den som ska göra testet annars riskerar att sprida covid-19.Provsvaret kommer efter 1-3 dagar på 1177.se. Den som får ett positivt provsvar och som visar konstaterad covid-19, blir uppringd av Region Skånes smittspårningsenhet och får förhållningsregler. Tillsammans påbörjar man smittspårningen. Målet är att minimera smittspridningen i Skåne.

Här kan du läsa mer om självtestet och hur du beställer

Kommunens verksamheter

Ändrade öppettider/stängda verksamheter

Uppdaterad information 28 oktober 2020

Båstads kommuns ledningsgrupp har fattat beslut om att stänga ett flertal verksamheter från och med den 29 oktober. Anledningen är en oroväckande hög smittspridning av coronaviruset. I Båstads kommun innebär detta att ett flertal verksamheter påverkas från och med den 29 oktober.

Verksamheter som påverkas är:

 • Biblioteken stängs med undantag för elever som utnyttjar lokaler på Båstads bibliotek samt för bokade besök
 • Kompetenshubben stänger med undantag för bokade besök
 • Café Biblos håller stängt
 • Öppna förskolan stängs
 • Gällande besök till äldreboenden och lss-bostäder i kommunen vädjar man till anhöriga att avstå från besök. Besök genomförs i första hand digitalt. Vissa besök kan ske bakom plexiglas. Ta kontakt med berört boende.
 • Uthyrning av idrottsanläggningar ställs in minst till den 17 november 2020 med undantag för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Läs mer i nyheten här

Uppdaterad information 27 oktober 2020

Region Skånes statistik har den senaste veckan visat på en oroväckande snabb smittspridning i Skåne. Ökningen gäller både antalet smittade och antalet inlagda patienter. Alla åldersgrupper är drabbade. Detta är anledningen till att Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Skåne beslutat att skärpa de allmänna råden för att stoppa smittspridningen. Detta innebär bland annat att:

 • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras.
 • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Alla avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga.
 • Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka.
 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
 • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.

Läs mer i nyheten här

Uppdaterad information 13 mars 2020

På grund av coronautvecklingen har Båstads kommun beslutat att införa besöksrestriktioner vid särskilt boende från och med 13 mars 2020. Ytterligare åtgärder har vidtagits för att minska riskerna för smittspridning.

Syftet med åtgärden är att hindra eventuell smittspridning hos vård- och omsorgstagare. Besökare kommer med hänsyn till våra äldre och andra sköra personer inte att få tillträde till boendet.

Båstads kommun väljer även att vidta mer åtgärder för sina medarbetare i syfte om att hindra smittspridning:

Möten

Var och en gör en bedömning om möten helt eller delvis kan arrangeras i digitala kanaler t.ex. via telefon- eller videosamtal.

Tjänsteresor (konferenser, utbildningar, nätverksträffar och liknande)

Samtliga tjänsteresor ställs in med undantag för de som bedöms vara verksamhetskritiska.

Evenemang

Rådande lagstiftning avseende större evenemang gäller. Beslut gällande genomförandet av publika evenemang som kommunen ansvarar för fattas från fall till fall.

Evenemang som inte bedöms verksamhetskritiska eller centrala för demokratiska processer skjuts fram.

Avlösarservice och ledsagning begränsas de kommande veckorna

På grund av utökade restriktioner för personal i arbete så prioriterar Vård och Omsorg att utföra omvårdnadsarbete hos de äldre i vår kommun. Det innebär att det kommer bli begränsning avseende avlösarservice i hemmet. Även ledsagning till sociala aktiviteter kan begränsas. De äldre som berörs av detta kommer att få information via sin hemvård.

Mötesträffar ställs in

Mötesträffarna med socialt innehåll är inställda från och med måndag 16 mars. Detta gäller måndagsträffarna på Ängahällan, tisdagsträffarna på Smedjan, onsdagsträffarna på Hörnan och torsdagsträffarna på Vången.

Till dig som vill hjälpa till eller behöver hjälp

Behöver du hjälp – ta hjälp av kommunens volontärverksamhet helt gratis!

Tillhör du någon av de riskgrupper som enligt Folkhälsomyndigheten har störst risk att bli allvarligt sjuk om du smittas av covid-19, coronaviruset? Få hjälp av en volontär – helt gratis!

Saknar du några livsmedel hemma? Vill du låna en bok på biblioteket? Behöver du hjälp med något annat ärende?

Tveka inte att höra av dig antingen genom att ringa: 0431-777 60 (vardagar 8.00-16.30) eller gör en ansökan via webbformulär.

Du kan ansöka genom att fylla i formuläret direkt här nedan:

Ansökan om att få hjälp av en volontär

 

Verification

Vill du bli volontär?

Gör en frivillig insats och hjälp en medmänniska! Ansök om att bli volontär för Båstads kommun via webbformulär

 

 

Till dig som arbetar i kommunens verksamheter

Du som arbetar i någon av kommunens verksamheter hittar samlad information på vårt intranät. 

Samhälle

Information till företag och föreningar

Onsdagen den 1 april gick Folkhälsomyndigheten ut med nya allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan till exempel vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas samt markera avstånd i exempelvis köer.

Alla arbetsplatser i Båstads kommun förväntas uppfylla de allmänna råd om att möjliggöra för sin personal att:

– hålla avstånd till varandra

– regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten, eller annars använda handsprit

– arbeta hemifrån

– undvika onödiga resor i arbetet samt kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.

Verksamheter inom handeln bör:

– begränsa antal kunder som vistas i en lokal samtidigt

– ta fram alternativa lösningar till kassaköer, eller markera hur långt kunderna ska stå mellan varandra

Föreningar bör:

– om möjligt, undvik möten eller genomför dem digitalt

Idrottsföreningar bör:

– se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks

– håll träningar och andra aktiviteter utomhus

– skjut upp matcher

– begränsa antal åskådare och undvik trängsel

– undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Uppdatering: Ändring av de allmänna råden om matcher och tävlingar för barn och ungdomar (16 april 2020)

Efter dialog med Riksidrottsförbundet och olika idrottsförbund ändrar Folkhälsomyndigheten de allmänna råden och tydliggör att matchspel inom barn- och ungdomsidrotten kan genomföras under vissa förutsättningar:

 • bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
 • det finns goda möjligheter att tvätta händerna
 • trängsel mellan människor undviks.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens ändring av de allmänna råden.

Tänk på att alla individer har ett personligt ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Läs hela nyheten här

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

 

Regler på serveringsställen (caféer, restauranger och barer)

Nya regler för serveringen av alkohol (201125)

Från den 20 november 2020 fram till den 28 februari 2021 är det förbjudet för serveringsställen, som bland annat restauranger och barer, att servera alkohol mellan kl. 22.00-11.00 enligt beslut från regeringen. Folköl omfattas inte av detta beslut. Syftet med förbudet är att minska smittspridningen av Covid-19.

Läs mer om vad som gäller i nyheten på bastad.se

Viktig information till serveringstillfällen (201103)

För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner.

Läs mer om de nya föreskrifterna på Folkhälsomyndigheten.se

Viktig information till serveringstillfällen (200701)

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag i kraft, lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller till den 31 december 2020. Syftet med den nya lagstiftningen är att effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Kommunerna ska utöva tillsyn enligt lagen. I tillsynen ingår att besöka serveringsställen för att säkerställa att de har vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra trängsel. Enligt lagen är du som driver ett serveringsställe skyldig att:

1. Vidta åtgärder för att undvika trängsel på de inom- och utomhusytor som besökare och gäster har tillträde till.

Folkhälsomyndigheten har definierat ett säkert avstånd som minst 1 meter till andra sällskap. Vad som utgör ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd bedöms dock utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.

Inom det egna sällskapet har individen själv ett eget ansvar att bedöma vilket avstånd man bör hålla, där gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrift om allas ansvar. I vissa fall kan det vara lämpligt att endast tillåta mindre sällskap för att minska trängsel.

2. Se till att besökarna kan inta mat och dryck sittande vid ett bord. Man får hämta mat vid en disk eller en buffé om det kan ske utan trängsel, men man ska sitta ner när man intar måltid och dryck.

3. Säkerställ att besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuds handsprit.

4. Upprätta tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten specificerar att informationen till gästerna ska vara väl synlig och innehålla information om vikten av:

 • att hålla avstånd
 • att sköta sin handhygien
 • att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord
 • att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19.

5. Säkerställa att personalen på ett serveringsställe har tillräcklig kunskap om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver stället.

Vilka verksamheter omfattas?

 • Ett serveringsställe definieras enligt den nya lagen som:
 • en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet,
 • som består i att servera mat eller dryck till allmänheten, och
 • där möjlighet ges till förtäring på stället.

Alla tre förutsättningarna ska vara uppfyllda för att en verksamhet ska omfattas av kommunens tillsyn enligt den nya lagen.

Vad gäller vid abonnering av serveringsställen?

Serveringsställen som normalt är öppna för allmänheten men som kan abonneras omfattas av den nya lagen också vid de tillfällen som stället är bokat av ett slutet sällskap, även om det just vid tiden för bokningen inte är tillgängligt för allmänheten. Även serveringsställen som enbart abonneras eller som på annat sätt används eller hyrs ut till slutna sällskap omfattas av lagen, exempelvis festvåningar.

Vad händer om du inte följer de nya föreskrifterna?

Miljöavdelningen kan besluta om att förbjuda/stänga din verksamhet om den inte uppfyller Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

För mer information:

Lag (2020:256) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Frågor och svar om regler för restauranger, krogar m.m,

Polisens ansvar när folk samlas i parker och vid bad i sommar

Till dig som vill rapportera om trängsel - skicka in en anmälan

Har du uppmärksammat trängsel på ett serveringsställe kan du anmäla det till miljöavdelningen. Anmälan görs till samhallsbyggnad@bastad.se eller till telefon 0431-77499. Du kan välja att välja att skicka in anmälan anonymt eller lämna din mejladress om du vill ha återkoppling på ditt ärende. Uppge namn och adress till serveringsstället. Bifoga gärna bilder.

Observera att du bara kan anmäla trängsel på serveringar, inte på andra ställen som till exempel i butiker, kollektivtrafik eller på allmänna platser som parker och torg.

Vid akuta situationer på kvällar och helger ring 0431-774 99.

Till dig som planerar att resa

Uppdaterad oktober 2020

Folkhälsomyndigheten har i oktober uppdaterat sina råd och riktlinjer för alla som ska ut och resa.

Det är viktigt att du kan ta hand om dig själv om du skulle bli sjuk på ditt resmål. Blir du sjuk på annan ort bör du antingen stanna kvar där du befinner dig tills du är frisk igen, eller ta dig hem själv på ett säkert sätt, utan att riskera att smitta andra. Använd inte allmänna färdmedel för att ta dig hem om du är sjuk.

Tänk på att lokala utbrott av covid-19 kan förekomma på den ort du reser till. Därför kan lokala bestämmelser och restriktioner införas med kort varsel. Det kan påverka dina möjligheter att resa hem. Behöver du stanna borta längre än planerat kan du behöva ordna med boende under den förlängda vistelsen samt transport hem. Tänk också igenom vad du gör om någon i sällskapet blir sjuk.

Följ de nationella och regionala rekommendationer som gäller på ditt resmål.

Läs mer:

Folkhälsomyndigheten: Detta gäller för inrikes- och utrikesresor.

Kom igång med digitala betalningar

I en tid då många sitter isolerade hemma, med begränsade möjligheter att röra sig i samhället, ser Länsstyrelsen ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobil och surfplatta. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelsen har därför, i samverkan med landets övriga länsstyrelser, tagit fram enkla manualer för Android och iPhone. Användaren guidas steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish.

Du hittar manualer och information på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane/betaltjänster

Övrig information

Lättläst information

På radio och TV pratar man mycket om det nya Coronaviruset. Ett virus är en typ av sjukdom. Ibland säger man Covid-19. Det är ett annat namn för det nya viruset.

Coronaviruset upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Men eftersom människor reser mycket har sjukdomen spridit sig över hela världen.

Nu finns Coronaviruset i många länder. Sverige är ett av länderna där människor har blivit sjuka med viruset.

De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka. Man kan få hosta och feber eller ont i halsen. Det känns som en förkylning.

Men en del människor blir allvarligt sjuka och kan få svårt att andas. De flesta är äldre och har någon annan sjukdom också.

Hur kan jag bli smittad av Coronaviruset?
Du kan få viruset genom nära kontakt med en sjuk person som hostar och nyser. Du kan också bli smittad om du tar i något som en sjuk person har tagit i, till exempel en kaffekopp.

Hur vet jag om jag har blivit smittad?
Det kan kännas på lite olika sätt.

Du kan få feber. Du kan få ont i halsen. Du kan börja hosta. Du kan bli snuvig.

Du kan få huvudvärk. Du kan få ont i kroppen och känna dig trött.

Du kan bli illamående. Du kan få svårt att andas.

Ska jag gå till doktorn?
De allra flesta som blir sjuka av coronaviruset behöver inte gå till doktorn.

Du kan vara hemma tills du mår bättre.

Men!
Kontakta genast en vårdcentral eller ring 112 om du plötsligt blir mycket sämre eller om du får svårt att andas även när du vilar.

Vad kan jag göra för att försöka skydda mig och andra från Coronaviruset?
Tvätta händerna med tvål flera gånger per dag.

Nys och hosta i ditt armveck, inte i dina händer.

Försök att inte röra vid ditt ansikte.

Träffa inte personer som är sjuka!

Se hela dokumentet som Riksförbundet FUB sammanställt om den nya corona-viruset

Relaterad information

Affisch om coronavirus (covid19) – gör såhär
Framtaget av DART Kommunikations– och dataresurscenter 

Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Till dig som vill hjälpa till som volontär

Ring 0431-777 60 (vardagar 8.00-16.30) eller mejla till volontar@bastad.se

Du kan också ansöka via kommunens webbformulär

1177 och 113 113

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Om du är sjuk och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

På 1177.se finns vägledning och information om symtom

Tänk källkritiskt

Vid större händelser, till exempel en pandemi, finns risk att det uppstår ryktesspridning. Tänk källkritiskt när du tar del av information. Frågorna vad, när, var, hur, vem och varför fungerar som ett källkritiskt filter. Kontrollera alltid information från flera källor.

Lär dig mer på MSB:s webbplats

Click to listen highlighted text!