Information om coronavirus (covid-19)

Senast ändrad: 8 apr, 2020

Folkhälsomyndigheten konstaterar att vi har en pågående samhällsspridning i allt fler delar av Sverige. Båstads kommun följer händelseutvecklingen och vidtar åtgärder utifrån Folkhälsomyndighetens och andra ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.
 
Fokus är att begränsa smittspridningens hastighet för att skydda de sårbara i samhället. Alla med ett eller flera symtom så som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont eller huvudvärk uppmanas att stanna hemma och försöka låta bli att träffa andra människor för att inte riskera att smitta andra. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska i detta fall inte gå till jobbet eller skolan och vänta minst två dygn efter att du blivit frisk. Detta är särskilt viktigt för anställda inom äldreomsorg och vård. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 
Som invånare uppmanas du hålla dig uppdaterad via myndigheternas information, framförallt Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.
 
 

Undvik smittspridning

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för smittspridning till den högsta

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera

Tvätta händerna ofta och noga. Nys och hosta i armvecket.

Känner du dig sjuk med förkylningssymtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Stanna hemma tills du är helt frisk och ytterligare två dagar.

Du som är över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går.

Håll avstånd och ta ett personligt ansvar. Läs mer om detta och andra råd på Folkhälsomyndighetens webbplats

Coronavirus/covid-19 – här hittar du Region Skånes självskattningstest

 

Information från myndigheter, teckenpråk och lättläst

Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

Regeringen har sedan tidigare lämnat en skarp rekommendation mot att besöka äldreboenden. Många kommuner har redan infört olika former av besöksförbud men regeringen inför nu enhetlig och tydlig reglering för hela landet.

Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Läs beslutet på Regeringskansliet webbplats

Läs mer om Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Lättläst information

På radio och TV pratar man mycket om det nya Coronaviruset. Ett virus är en typ av sjukdom. Ibland säger man Covid-19. Det är ett annat namn för det nya viruset.

Coronaviruset upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Men eftersom människor reser mycket har sjukdomen spridit sig över hela världen.

Nu finns Coronaviruset i många länder. Sverige är ett av länderna där människor har blivit sjuka med viruset.

De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka. Man kan få hosta och feber eller ont i halsen. Det känns som en förkylning.

Men en del människor blir allvarligt sjuka och kan få svårt att andas. De flesta är äldre och har någon annan sjukdom också.

Hur kan jag bli smittad av Coronaviruset?
Du kan få viruset genom nära kontakt med en sjuk person som hostar och nyser. Du kan också bli smittad om du tar i något som en sjuk person har tagit i, till exempel en kaffekopp.

Hur vet jag om jag har blivit smittad?
Det kan kännas på lite olika sätt.

Du kan få feber. Du kan få ont i halsen. Du kan börja hosta. Du kan bli snuvig.

Du kan få huvudvärk. Du kan få ont i kroppen och känna dig trött.

Du kan bli illamående. Du kan få svårt att andas.

Ska jag gå till doktorn?
De allra flesta som blir sjuka av coronaviruset behöver inte gå till doktorn.

Du kan vara hemma tills du mår bättre.

Men!
Kontakta genast en vårdcentral eller ring 112 om du plötsligt blir mycket sämre eller om du får svårt att andas även när du vilar.

Vad kan jag göra för att försöka skydda mig och andra från Coronaviruset?
Tvätta händerna med tvål flera gånger per dag.

Nys och hosta i ditt armveck, inte i dina händer.

Försök att inte röra vid ditt ansikte.

Träffa inte personer som är sjuka!

Se hela dokumentet som Riksförbundet FUB sammanställt om den nya corona-viruset

Relaterad information

Affisch om coronavirus (covid19) – gör såhär
Framtaget av DART Kommunikations– och dataresurscenter 

Hantering av mat och livsmedel
BRIS - frågor och svar om coronaviruset

Just nu är det många som hör av sig till Bris för att prata om Corona. Att känna oro och rädsla inför allt som händer är inte konstigt (många gör det), speciellt när det påverkar en själv och hela ens omgivning.

Här kan du läsa svaren på några av de frågor BRIS får

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

Att prata med barn om coronaviruset

Telefonnummer till BRIS: 116 111

Här hittar du information från Folkhälsomyndigheten om Corona på olika språk

Tänk källkritiskt

Vid större händelser, till exempel en pandemi, finns risk att det uppstår ryktesspridning. Tänk källkritiskt när du tar del av information. Frågorna vad, när, var, hur, vem och varför fungerar som ett källkritiskt filter. Kontrollera alltid information från flera källor.

Lär dig mer på MSB:s sida 6 tips – tänk på det här när du bedömer information

1177 och 113 113

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Om du är sjuk och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

På 1177.se finns vägledning och information om symtom och när du ska kontakta sjukvården

Information till dig som är över 70 år

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i världen, i synnerhet i Europa.

För att undvika att bli smittad uppmanar vi dig som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter. Du bör låta bli att åka med kollektivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden.

Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en situation då man behöver hålla sig från andra människor.

Det du kan göra för att det ska kännas bättre är till exempel att gå ut på promenader i naturen, tala i telefon med nära och kära, eller hålla kontakt via dator och sociala medier.

Åtgärderna för att begränsa nära kontakter är under en avgränsad tid. Försök att sysselsätta dig med det du tycker är roligt och stimulerande.

Tips och råd för att minska din oro (Röda Korset)

Ring Äldrelinjen om du behöver prata med någon (MIND)

Träna gärna men gör det säkert

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.
Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger bland annat följande rekommendationer till den som ansvarar för idrotts- och träningsaktiviteter:

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Personer över 70 år ska inte delta i gruppaktiviteter inomhus. Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig, och fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.
  • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
  • Undvik trängsel exempelvis vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott

Nya regler för restauranger och krogar

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda de verksamheter som inte uppfyller kraven.

Den nya föreskriften ska förhindra trängsel mellan människor på exempelvis restauranger, barer, nattklubbar, caféer, skol- och personalmatsalar och cateringverksamhet, men den ska inte utläsas som ett förbud mot bufféserveringar. För att hålla en bufféservering öppen måste företagaren uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift ” Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.” samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.

Frågor och svar från Folkhälsomyndigheten om de nya reglerna för restauranger, krogar m.m.

Är resan verkligen nödvändig?

Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige. Därför behöver alla också tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.

Det finns nu tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna.

Inför ledigheter och under påsken är det viktigt att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom om resan till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till någon annan populär semesterort där många människor träffas på samma plats, är nödvändig att genomföra.

Utöver den uppmaningen gäller de tidigare rekommendationerna:

  • Den som är sjuk ska undvika att ha nära kontakt med andra människor. Det är också vars och ens skyldighet enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för risk för smitta.
  • Personer över 70 år bör begränsa sitt sociala umgänge så långt det är möjligt.
  • Den som planerar att arrangerar ett evenemang bör göra en ordentlig riskvärdering först, och vidta åtgärder som minskar risken för smittspridning. Evenemang med fler än 500 deltagare är inte tillåtna alls tills vidare.

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information från Båstads kommun

Så arbetar kommunen
Kommunens krisledningsorganisation är aktiverad och alla verksamhetsområden arbetar för att säkerställa att kritiska samhällsfunktioner kan upprätthållas och påverkas så lite som möjligt utifrån nuläge och eventuella händelseutvecklingar.
Löpande omvärldsbevakning av händelseutvecklingen och avstämningar görs internt med berörda verksamheter för att identifiera samverkans-, resurs- och åtgärdsbehov.
 
På regional nivå samverkar kommunen löpande med Länsstyrelsen i Skåne län och Smittskydd Skåne / Region Skåne i samverkan med övriga kommuner i Skåne. På de regionala avstämningarna får kommunen även ta del av uppdateringar från nationell nivå från framförallt Folkhälsomyndigheten men även från andra ansvariga myndigheter.
 
Kommunen uppdaterar löpande information på sitt intranät och på bastad.se.
Kommunen vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridning

På grund av coronautvecklingen har Båstads kommun beslutat att införa besöksrestriktioner vid särskilt boende från och med 13 mars 2020. Ytterligare åtgärder har vidtagits för att minska riskerna för smittspridning.

Syftet med åtgärden är att hindra eventuell smittspridning hos vård- och omsorgstagare. Besökare kommer med hänsyn till våra äldre och andra sköra personer inte att få tillträde till boendet.

Båstads kommun väljer även att vidta mer åtgärder för sina medarbetare i syfte om att hindra smittspridning:

Möten

Var och en gör en bedömning om möten helt eller delvis kan arrangeras i digitala kanaler t.ex. via telefon- eller videosamtal.

Tjänsteresor (konferenser, utbildningar, nätverksträffar och liknande)

Samtliga tjänsteresor ställs in med undantag för de som bedöms vara verksamhetskritiska.

Evenemang

Rådande lagstiftning avseende större evenemang gäller. Beslut gällande genomförandet av publika evenemang som kommunen ansvarar för fattas från fall till fall.

Evenemang som inte bedöms verksamhetskritiska eller centrala för demokratiska processer skjuts fram.

Avlösarservice och ledsagning begränsas de kommande veckorna

På grund av utökade restriktioner för personal i arbete så prioriterar Vård och Omsorg att utföra omvårdnadsarbete hos de äldre i vår kommun. Det innebär att det kommer bli begränsning avseende avlösarservice i hemmet. Även ledsagning till sociala aktiviteter kan begränsas. De äldre som berörs av detta kommer att få information via sin hemvård.

Mötesträffar ställs in

Mötesträffarna med socialt innehåll är inställda från och med måndag 16 mars. Detta gäller måndagsträffarna på Ängahällan, tisdagsträffarna på Smedjan, onsdagsträffarna på Hörnan och torsdagsträffarna på Vången.

Bli volontär eller ansök om att få hjälp av en volontär

Vill du bli volontär?

Med anledning av Coronavirusets spridning så vill vi ta tillvara de frivilliga krafter som finns i Båstads kommun och du kan anmäla dig som volontär. Att vara volontär innebär att du gör en frivillig, viktig insats för en medmänniska.

Just nu behövs din insats för att hjälpa äldre personer och personer i andra riskgrupper att handla mat och andra varor, låna böcker på biblioteket eller göra andra ärenden i samhället. Som volontär bestämmer du själv hur mycket tid du vill avsätta och vilka tider som passar just dig. Varje insats, hur liten den än är, är viktig.

Uppdraget som volontär är frivilligt och ingen ersättning utgår. Volontärverksamheten är ett komplement till övriga verksamheter inom kommunen och ersätter inte personal.

Ansök om att bli volontär för Båstads kommun via webbformulär

Behöver du hjälp av en volontär?

Tillhör du någon av de riskgrupper som enligt Folkhälsomyndigheten har störst risk att bli allvarligt sjuk om du smittas av covid-19, coronaviruset?

Ibland kan det ta emot att be om hjälp men det här är en särskild situation där väldigt många behöver andra människors hjälp. Det finns många som vill hjälpa dig med det du behöver!

Saknar du några livsmedel hemma? Vill du låna en bok på biblioteket? Behöver du hjälp med något annat ärende?

Tveka inte att höra av dig antingen genom att ringa: 0431-777 60 (vardagar 8.00-16.30) eller gör en ansökan via webbformulär.

Ansök om att få hjälp av en volontär

 

Sök tillfälliga jobb under corona

Vi söker medarbetare inom alla våra olika verksamheter. Våra tillfälliga arbeten finns bland annat inom äldreomsorgen, LSS-verksamheten, lokalvård, bussförare och administration. Om du har tidigare erfarenhet är det toppen men det är inte nödvändigt.

Vi tar gärna emot alla typer av intresseanmälningar då vi inte kan säga idag vilka behov vi kan stå inför inom den kommande tiden. Då detta är en intresseansökan återkommer vi endast till dig som ansökt om behovet finns.

Läs mer och sök tillfälliga jobb här

Antal smittade i Båstad

Vi får många frågor om hur många personer som är smittade av coronaviruset i Båstad. Vi kan tyvärr inte svara på det eftersom kommunen inte har uppgifter om antalet smittade. Det är Smittskydd Skåne som har helhetsbilden och de kontaktar enbart kommunen angående patienter som vi behöver känna till, till exempel för att de behöver kommunal vård.

Dessutom finns det i hela Sverige enbart statistik över antalet bekräftat smittade personer. Det är svårt att veta hur många som är smittade utan säkerställd diagnos och det är i nuläget enbart personer som behöver läggas in på sjukhus eller som bor på äldreboende som prioriteras för provtagning pga. brist på material för analys av prover. 

Uppgifter om antalet bekräftat smittade finns uppdelat per region på Folkhälsomyndighetens webbplats

Viktig information till företag och föreningar

Onsdagen den 1 april gick Folkhälsomyndigheten ut med nya allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan till exempel vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas samt markera avstånd i exempelvis köer.

Alla arbetsplatser i Båstads kommun förväntas uppfylla de allmänna råd om att möjliggöra för sin personal att:

– hålla avstånd till varandra

– regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten, eller annars använda handsprit

– arbeta hemifrån

– undvika onödiga resor i arbetet samt kan anpassa sina arbetstider för att undvika att resa i rusningstid.

Verksamheter inom handeln bör:

– begränsa antal kunder som vistas i en lokal samtidigt

– ta fram alternativa lösningar till kassaköer, eller markera hur långt kunderna ska stå mellan varandra

Föreningar bör:

– om möjligt, undvik möten eller genomför dem digitalt

Idrottsföreningar bör:

– se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks

– håll träningar och andra aktiviteter utomhus

– skjut upp matcher

– begränsa antal åskådare och undvik trängsel

– undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Tänk på att alla individer har ett personligt ansvar att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra.

Läs hela nyheten här

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Vårdnadshavare till elever vid skola och förskola

Båstads kommuns förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Under tisdagen den 17 mars rekommenderade regeringen och centrala skolmyndigheter landets gymnasieskolor att gå över till distansundervisning för att stoppa spridningen av coronaviruset.

Från och med 17 mars kommer därför all undervisning för elever på Akademi Båstads Gymnasium, yrkeshögskola, vuxenutbildning samt Kulturskolan att bedrivas på distans.

 

 

Förebyggande åtgärder och när ska jag stanna hemma?

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nya i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Känner du dig sjuk – stanna hemma!

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Personer som vistas tillfälligt i Båstads kommun kommer inte kunna erbjudas hemtjänst

Med anledning av covid-19 beslutar Båstads kommun att inte bevilja ansökan om bistånd i form av tillfällig vistelse i kommunen enligt Socialtjänstlagen. Beslutet gäller från och med 2020-03-27.

Personer som vistas tillfälligt i Båstads kommun har normalt sett möjlighet att få samma insatser från hemtjänst eller hemsjukvård som de har i sin hemkommun. Båstad kommun har varje år många delårsboende i kommunen. En del av dem söker och är berättigade till hemtjänst.

Som situationen är nu har Båstads kommun inte möjlighet att erbjuda hemtjänst till dem som vistas tillfälligt i kommunen.

Bedömningen grundar sig också på att minska risken för smittspridningen i samhället samt att delårsboende kan fortsatt få sina behov av vård och omsorg tillgodosett i sina hemkommuner och erhåller därmed en skälig levnadsnivå. Enligt arbetsmiljölagen har kommunen också ett ansvar att upprätthålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Läs hela pressmeddelandet här

Läs Folkhälsomyndighetens uppmaning här om att tänka över om resan verkligen är nödvändig

Behov av en volontär?

Vill du bli volontär för Båstads kommun eller är du i behov av att få hjälp av en volontär? Då kan du göra en ansökan via vårt webbformulär

Självskattningstest

Coronavirus/covid-19 – behöver jag ringa vården? Gör en självskattning för att se om du behöver kontakta vården eller om du kan stanna hemma för egenvård.

Gå till Region Skånes självskattningstest