Click to listen highlighted text!

Fri sikt i korsningar – klipp häcken

Senast ändrad: 25 jun, 2019

Nu är sommaren här och det är dags att tänka på hur växtlighet kan skymma sikten i trafiken. Du som är fastighetsägare ska se till att sikten på gatan inte blir skymd av växtlighet på din tomt. På detta sätt hjälper du till att förbättra trafiksäkerheten. Stora buskar och träd bör vara minst två meter innanför tomtgränsen. Häckar och buskar ska vara 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Det här gäller för fri sikt

Om du har utfart mot gata

Dina växter bör inte vara högre än 80 centimeter. Se till att sikten är fri minst 2, 5 meter från gatan eller gångbanan.

Om du har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter. Kontrollera att det går att se minst 10 meter runt hörnet.

Om du har tomt intill gata

Häckar och buskar ska inte växa utanför tomten. Om du har träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan ska du se till att det är tillräckligt högt upp.

Länk till mer information 

[.$?*|{}() 0=”%91″ _i=”1″ _address=”1″ /][^; _i=”2″ _address=”2″ /][1 _i=”3″ _address=”3″ /]
Click to listen highlighted text!