Click to listen highlighted text!

Förslövs Ängar

Senast ändrad: 27 maj, 2020

I Förslöv på Förslövs Ängar finns det 32 kommunala villatomter och utbyggnaden av området med gator, VA, el, fiber, lekplats etc är snart klar.

Politikerna har beslutat om en tomtkarta för området där man ser var tomterna ligger, hur stora de är och tomtpriset, TRYCK HÄR för att se  karta över tomter och tomtpriser. Trycker du HÄR kan du se en karta över nivåskillnaderna i området.

Alls i tomtkön för Förslöv kommer att erbjudas att teckna sig för en tomt under juni 2020 och köpekontraktsskrivning sker i början av september 2020.

Villatomterna är 700 kvm och uppåt. Stengärdsgårdarna ska bevaras och de får inte röras, inte heller de ekar som står i gärdsgårdarna eller i anslutning till dem. Stengärdsgårdarna är markerade med en tjock linje på tomtkartan.

Tomtpriserna är exkl VA, el och fiber.

Fastighetsstorlekarna är ungefärliga och kommer att fastställas när avstyckningarna vinner laga kraft hos Lantmäteriet.

Max 25 % av tomtytan får bebyggas, varav max 60 kvm får utgöras av komplementbyggnader (garage, carport, förråd etc). Gemensamt för alla tomter är att en fasad på huvudbyggnaden ska placeras i förgårdsmark (5 meter från gatan). Gäller alla förutom hörntomterna som saknar förgårdsmark. Gemensamt är också att huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från övriga tomtgränser och komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter från gatan och minst 1 meter från övriga tomtgränser.

På tomt nr 1 -3 och samt nr 15-17 är högsta tillåtna nockhöjd 5 meter över gatans medelnivå. För övriga tomter varierar nockhöjden mellan 6 och 8 meter beroende på placering i förhållande till gatan.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!