Click to listen highlighted text!

Skolskjuts

Senast ändrad: 7 sep, 2020

Vem har rätt till skolskjuts?

Det är upp till varje kommun att avgöra vem som är berättigad till kostnadsfri skolskjuts. Som underlag för kommunens beslut gäller elevens ålder, skolvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet.

Med skolvägens längd avses gångavståndet mellan hemmet och skolan. Skolskjutsberättigad kan i sin tur inte kräva kortare gångavstånd mellan hemmet och tilldelad skolskjutshållplats.

Ansökan om skolskjuts för elev på grundskolan hittar ni här

Grundskoleelever som går på en annan skola än den anvisade kommunala skolan erbjuds inte skolskjuts.

Gymnasieelever, som har rätt till kostnadsfri skolskjuts, kan få detta till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Ansökan och information hittar ni här

Elever som får inackorderingsbidrag har inte rätt till busskort eller dylikt.

Beträffande rätten till kostnadsfri skolskjuts för elever i särskola eller gymnasiesärskola sker en individuell prövning i varje enskilt fall.

 

Kontakt

Busschafförer

Lenny Svensson
0706-36 50 15
lenny.svensson@bastad.se

Tommy Berggren
0706-36 50 16
tommy.berggren@bastad.se

Inge Bååth
0702-99 87 09
inge.baath@bastad.se

Per Nilsson
0706-36 50 18
per.nilsson@bastad.se

Tony Holmgren
0706-49 66 40
tony.holmgren@bastad.se

Mats Hannukka
0722-37 87 53
mats.hannukka@bastad.se

Click to listen highlighted text!