Click to listen highlighted text!

Skolskjuts

Senast ändrad: 10 Sep, 2018

Vem har rätt till skolskjuts?

Det är upp till varje kommun att avgöra vem som är berättigad till kostnadsfri skolskjuts. Som underlag för kommunens beslut gäller elevens ålder, skolvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet.

Med skolvägens längd avses gångavståndet mellan hemmet och skolan. Skolskjutsberättigad kan i sin tur inte kräva kortare gångavstånd mellan hemmet och tilldelad skolskjutshållplats.

Grundskoleelever som går på en annan skola än den anvisade kommunala skolan erbjuds inte skolskjuts.

Gymnasieelever, som har rätt till kostnadsfri skolskjuts, kan få detta till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Ansökan och information hittar ni här

Elever som får inackorderingsbidrag har inte rätt till busskort eller dylikt.

Beträffande rätten till kostnadsfri skolskjuts för elever i särskola eller gymnasiesärskola sker en individuell prövning i varje enskilt fall.

Kontakt

Buss ansvarig och rektor
Lotta Holte
0431-77190
lotta.holte@bastad.se

Busschafförer

Per-Arne Friberg
0706-365015
per-arne.friberg@bastad.se

Tommy Berggren
0706-365016
tommy.berggren@bastad.se

Inge Bååth
0702-998709
inge.baath@bastad.se

Per Nilsson
0706-365018
per.nilsson@bastad.se

Tony Holmgren
0706-496640
tony.holmgren@bastad.se

Relaterad information

Skolskjutsreglemente

Click to listen highlighted text!