Click to listen highlighted text!

Skoldatateket

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Vad är ett Skoldatatek?

Skoldatateksverksamhet innebär att kommunen organiserar en övergripande verksamhet som ansvarar för och arbetar med IT och specialpedagogik.

Den som håller i Skoldatateket heter Per Nyrell.

Per håller till på Kommunhuset dit kan pedagoger, elever och vårdnadshavare komma för att få stöd och hjälp kring att utprova digitala verktyg. Digitala verktyg som exempelvis iPads och hörhjälpmedel finns till utlåning.

Målgrupp
Skoldatatek vänder sig till elever i behov av särskilt stöd och dess pedagoger. Fokus läggs på elever med koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt inlärningssvårigheter.

Eleven behöver inte ha en diagnos för att få stöd från Skoldatateket.  En begäran om insats kan göras av specialpedagoger på samma sätt som man gör vid ansökan om insats från Stöd- och utvecklingsenheten.

Syfte
Skoldatatekens syfte är att vara en naturlig del i kommunens elevstöd, medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande. Skoldatateket ska också ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd

Vidare ska Skoldatateket samverka med berörda intresseorganisationer och vårdnadshavare samt Specialpedagogiska skolmyndigheten – SPSM, Skolverket samt vid behov med landstingens hjälpmedelverksamhet.

Verksamhet
Vid Skoldatateken kan pedagoger, elever och vårdnadshavare erbjudas

  • visning och provning av alternativa verktyg och pedagogisk programvara/appar
  • utbildning på alternativa verktyg och pedagogisk programvara/appar
  • korttidslån av alternativa verktyg
  • teknisk och pedagogisk support i ovanstående ärenden

Kontakt

Skoldatateket
0431-776 58
Postadress: Vångavägen 2,
269 22 Båstad

IKT-pedagog
Per Nyrell
0431-776 58
per.nyrell@bastad.se

 

Click to listen highlighted text!