Click to listen highlighted text!

Policy och avgifter

Senast ändrad: 3 Jan, 2018

Anmälan görs på särskild blankett som du finner här på hemsidan, eller rekvireras från Kulturskolans expedition. När anmälan inkommit datumstämplas blanketten och eleven registreras i vår kö. Anmälan behöver inte förnyas inför varje läsår. Eleven behåller sin plats i kön automatiskt.

Vi har kö till alla våra kurser. Berörd lärare tar kontakt så fort en plats blir ledig.

Terminsavgifter gäller från 2013-01-01

Kör 300:-/termin
Drama & teater, Prova på -kurs (from HT17), djembetrummor i grupp, storgrupp gitarr 500:-/termin
Instrumentalundervisning, sång 700:-/termin
Instrumenthyra (vid mån av tillgång) 350:-/termin

Rabatter

Syskonrabatt
Andra barnet 25%
Tredje barnet 50%
Fjärde barnet 75%
”Andra ämnet”
(exempel: dramaundervisning och gitarrundervisning, samma elev)
25%

Kulturskolans policy

  • Anmälan
  • Uppsägning
  • Sjukanmälan
  • Instrument

När eleven blivit erbjuden plats och tackat ja, får eleven chans att prova sitt nya fritidsintresse under två veckor (obs gäller endast nya elever vid Kulturskolan). Därefter blir anmälan bindande och familjen debiteras för hela den påbörjade terminen.

Vi har en garanti på 28 lektionstillfällen på ett läsår. Med lektionstillfälle innebär att eleven blir erbjuden lektion, workshop, konsertbesök i Kulturskolans regi, eller annat som gagnar elevens utveckling.

Kulturskolans verksamhet är till största del skattefinansierad. Terminsavgifter täcker endast en bråkdel av kostnaderna för undervisningen. Det är därför viktigt att man som elev sköter sin plats på Kulturskolan genom att närvara på lektionerna. Om en elev uteblir mer än fyra gånger på ett läsår (gäller ej vid i god tid anmäld frånvaro) går platsen över till annan elev på kö.

Som förälder vill vi att du stödjer ditt barn genom att uppmuntra och möjliggöra övning i hemmet.

Eleven förväntas fortsätta sina studier på Kulturskolan tills platsen sägs upp. Endast vårdnadshavare kan säga upp platsen. Om platsen sägs upp under påbörjad termin, debiteras hel terminsavgift. Uppsägningen gäller då till nästkommande termin. Säg därför upp platsen i god tid!

Så här säger du upp din plats:

Kulturskolan har ansvar för eleven under den tid då lektionen äger rum. Meddela därför alltid respektive lärare på deras mobiltelefon eller e-postadress om eleven inte kan närvara på grund av sjukdom.

Vi hyr ut följande instrument:

Tvärflöjt Baryton
Klarinett Trombon
Saxofon Tuba
Trumpet Elbas
Valthorn Trummor

 

Välkommen med din anmälan!

Helene Steinlein, Kulturskolechef/Kulturstrateg

Kontakt

Kulturskolan
0431-77180
Postadress: Box 112, 269 03 Förslöv
Besöksadress: Bokesliden 20
269 71 Förslöv

Kulturskolan@bastad.se

Click to listen highlighted text!