Click to listen highlighted text!

Ny skola i Västra Karup

Senast ändrad: 29 okt, 2020

Båstads kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2019 om hur förskole- och grundskolestrukturen ska se ut i den södra delen av kommunen. Därefter tog förvaltningen, i enlighet med beslutet, fram en programhandling för nybyggnation av Västra Karups skola F- 6 och en förskola med fyra avdelningar (med möjlighet att bygga ut förskolan till sex avdelningar).

Utbildningsnämnden biföll förslaget till programhandling för byggnation av Västra Karups skola F-6 och ny förskola den 13 augusti 2019. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019 att anta programhandlingen och att ge förvaltningen i uppdrag att utföra projektering för upphandling och byggnation av Västra Karups skola F-6 och förskola med fyra avdelningar.

Programhandlingen är framtaget utifrån ett lokalprogram som beskriver behov av lokaler med funktion och dimensionering enligt beställning från Utbildningsnämnden. Planeringsgruppen har bestått av fastighetsstrateg, skolchef, biträdande skolchef, skolutvecklare, chef för elevhälsan, rektorer för de båda skolorna, bibliotekschef, planarkitekt, elever och personal med fler.

Befintlig skola och förskola rivs, idrottshallen behålls och renoveras. Nytt tillagningskök placeras centralt i byggnaden för mat till både skola och förskola. Byggnaden planeras i två våningsplan för att ge skol- och förskolegård så mycket yta som möjligt.

Allmänheten kan samutnyttja rum som matsal, musiksal, slöjd och bibliotek under kvällstid och helger. Planlösningen är utformad för flexibel användning.

Scanna och lyssna på barns tankar om nya förskolan

Förskolebarns tankar om vad de vill leka med inne och ute på nya förskolan. Scanna koderna för att lyssna!

Kapacitet

Skolan projekteras för en sammanslagning av Torekovs skola och Västra Karups skola. Elevantalet på skolan beräknas bli cirka 300 elever. Det blir en tvåparallell F-6 skola då antalet elever per årskurs kommer att vara fler än 30 elever. Skolan har möjlighet att ta emot drygt 350 elever. Förskolan beräknas ge plats åt 72 barn.

 

Tidsplan

  • Befintlig skola rivs under 2020.
  • Under 2020 är det fortsatt planering med tidplan och moment som ska utföras pågår i projekteringen som vi nu utför.
  • Inflyttning planeras till höstterminen 2022.

Programhandlingar

Teckningar om den nya skolan

Teckningar gjorda av barn som går på Västra Karups- och Torekovs skola idag. Teckningarna är beskrivningar av hur de tycker att den nya skolan ska se ut.

Kontakt

Kundcenter

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Visa karta

Telefon
0431-770 00

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!