Click to listen highlighted text!

Föräldrarråd / Strandängsskolans F-6

Senast ändrad: 10 Sep, 2018

"Skogsbyn"

Föräldrarådet ger dig en röst när du inte själv kan närvara och påverka. Vi ser till att föräldrarna finns representerade i kontakterna med skolan, politikerna, kommunen och övriga frågor där föräldrarnas röst har betydelse. Vi jobbar ideellt!

 

Vad gör föräldrarådet?

Bland annat följande;

  • Deltar i samtliga föräldrarådsmöten för att där kunna vidarebringa information samt ta emot frågor och åsikter som kommer fram.
  • Cykelveckan (med utdelning av reflexer till alla barn samt uppmuntran till att cykla till skolan hela den veckan)

Syfte: Att inspirera till rörelse, trafikträning och att använda bilen lite mindre.

  • Komplettering av nya leksaker bollar, klubbor mm.

Syfte: Att ge barnen det lilla extra till leken på skolan.

  • Bidrag till klassgemensamma aktiviteter 800:- -1500:-/klass:

Syfte: Att barnen ska känna att med lite framförhållning, lagarbete och engagemang kan de påverka sin situation och få till stånd en utflykt, ett studiebesök, en leksak eller dylikt, som de önskar.

  • Kontakt med kommunen gällande spolning av is vid idrottshallen.

Syfte: Kul om barnen kan åka skridskor på gympan men även efter skolan under fritidstid. Vill främja till att alla kan vara med, därav inlämning till skolan.

  • Skolvårdsdag med fokus på målning

Syfte: Att tillsammans ta hand om och fräscha upp barnens närmiljö, dels för att barnen ska känna mer ansvar och stolthet över sin skolgård och dels för att känna att vi gör det tillsammans.

  • Parkeringsfrågan vid hämtning och lämning vid skolan.

Syfte: Att undvika olyckor vid hämtning och lämning.

  • Seminairetalare både för elever, lärare och föräldrar.

Talare som både inspirerar och berör!

Seminarie kommer ske under våren 2017 med nya skolchefen i Båstad kommun Sara Damber, grundare av Friends som nu är Skandinaviens största organisation mot mobbning

Syfte: Verkar för ökad medvetenhet och kunskap bland föräldrar och barn.

  • Bidraga vid högtider samt ge stöd när det gäller temadagar, t ex sponsrad frukt eller glass vid temadagar (julpyssel, roliga rundan etc)

Syfte: Att ge barnen det lilla extra till olika temadagar.

 

Styrelsen för läsåret 2017

Ordförande
Lotta Olmarker
lomarker@lagardere-se.com

Sekreterare  
Anette Eriksson
aeriksson@lagardere-se.com

Kassör    
Therese Lilliecreutz
lilliecreutz@hotmail.se

Ledamot
Johan Wastensson
johan.wastensson@bredband2.com

Ledamot
Louise Dock
louise@dockcommunication.com

Ledamot    
Anita Sundblom
anita.sundblom@bjarenet.com

Ledamot
Karin Elfving Göthman
karin@elfvinggothman.se

Suppleant 
Helena Ivarsson
hillebjorklund@hotmail.com

Suppleant
Jessica Arvidsson
jessica.arvidsson@hh.se

 

Stöd Föräldrarådet F-6, ge 100:- / familj och ta del av vad vi gör för just ditt barn.

Hjälp oss att hjälpa ditt barn att få en fantastisk tid i skolan genom att sätta in 100 kr på:

Clearing nr: 6730
Konto nr: 422 502 081 (föräldraråd står det som konto namn)
Handelsbanken

Click to listen highlighted text!