Click to listen highlighted text!

Förskoleklass / Strandängsskolan

Senast ändrad: 12 dec, 2018

Övergripande mål och arbetssätt

Förskoleklassens övergripande mål är att utveckla nyfikenhet och lust att lära genom skapande och lek i trygg miljö. Förskoleklassen är en länk mellan förskolan och skolan i det livslånga lärandet. Vi vill göra dessa övergångar så smidiga och positiva som möjligt.

 

Det här är några av de saker som vi gör i förskoleklassen

  • Vi har språkverkstad enligt Bornholmsmodellen.
  • Mattelek
  • Arbetar skapande med bild och form.
  • Vistas mycket i naturen i vår närmiljö samt åker på utflykt
  • Musik och drama.
  • Har idrott inne och ute.
  • Jobbar med etik och moral/ sociala kunskaper genom Lions Quest.
  • Den fria leken får stort utrymme i barnens dagliga verksamhet eftersom den är så viktig för barns utveckling.

Vi som jobbar här

 

Förskollärare
Carina Dahlgren

Förskollärare
Louise Turesson
Louise.turesson@bastad.se

Förskollärare
Lina Wernersson

Förskollärare
Malin Johansson
malin.k.johansson@bastad.se

 

Click to listen highlighted text!