Click to listen highlighted text!

F-3 / Förslövs skola

Senast ändrad: 10 sep, 2018

"Skogsbyn"

På Förslövs skola F-3  jobbar vi tvåparallelligt med behöriga lärare i alla årskurser. Till varje årskurs är fritidspedagoger kopplade, för att få in fritidspedagogiken även under skoldagen. Då jobbar vi oftast i halvklass.

Vi arbetar med formativ bedömning för att få eleverna att nå så långt som möjligt.

Åk F-3 jobbar tillsammans med temaarbete någon gång per termin, till exempel så har vi nobelvecka som avslutas med en nobelfest i matsalen.Vi har även gemensamma skrivupplevelser tillsammans. Då händer det mystiska saker på skolan vilket eleverna i alla årskurser, på deras nivå, får skriva om.

På lektionerna har vi ofta rörelsepauser av olika slag och på rasterna finns det planerade rastaktiviteter som eleverna kan vara med på om de vill. Vi utnyttjar ofta vår fina skog och utemiljö  i undervisningen.

Click to listen highlighted text!