Click to listen highlighted text!

Fritidshem / Förslöv skola

Senast ändrad: 10 sep, 2018

"Skogsbyn"

Förslövs fritidshem- ”hela barnet hela vägen.”

Förslövs fritidshem är uppdelat på två avdelningar, Solrosen där årskurs F-2 går och Virvelvinden där årskurs 3-5 går.

På Förslövs fritidshem står leken i centrum. Genom leken lär barnen av varandra, utvecklar ömsesidighet, turtagande och samförstånd och vidgar sina vyer.

Fritids öppnar 6.30 för de som behöver omsorg på morgonen och serverar frukost innan skoldagen tar vid.

Under skoldagen är pedagogerna inne i olika klasser och arbetar samt håller i planerade rastaktiviteter under lunchrasten tre dagar i veckan där eleverna kan vara med och röra sig, leka, skapa och dansa.

På eftermiddagsfritids varvas lek inne och ute med besök i idrottshall, spel, legobygge och skapande verksamhet.
Klockan 14.00 serveras mellanmål i matsalen.

Under loven ser verksamheten lite annorlunda ut. Då har vi hela dagen tillsammans på fritids och kan ägna oss åt lite längre projekt, åka på utflykter tillsammans och upptäcka närområdet.

Vi har turen att ha fantastisk natur runt omkring oss; dungen bakom skolan där vi kan leka och bygga kojor, Hallandsåsen och Hålehallsstugan dit vi kan vandra, pulkabackar och lekplatser.

En gång per termin har vi någon form av evenemang som familjekväll eller öppet hus där eleverna kan visa upp sin verksamhet, uppträda, visa och berätta.

Välkommen till oss!

Kontakt

Solrosens fritidshem
solrosen@bastad.se
Telefon Solrosen Röd:
070-937 54 42
Telefon Solrosen Gul:
0709-892 447

Virvelvindens fritidshem
virvelvinden@bastad.se
Telefon 070-98 92 449

Blanketter

Via E- tjänster kan du göra följande:
-Ansöka om plats
– Lämna in schema
– Ändra uppgifter
– Avsluta placering

E-tjänster barnomsorg

Broschyrer

Tillämpningsregler fritidshem

Guide e-tjänster

Skolportalen

Information till vårdnadshavare sker via Unikum.

Click to listen highlighted text!