Click to listen highlighted text!

Förslövs skola

Senast ändrad: 9 nov, 2018

Hos oss har vi höga förväntningar på våra elever. Vi fokuserar på elevernas lärande, goda relationer och elevernas inflytande över undervisningen där eleverna äger sitt eget lärande och är lärresurser till varandra, så att alla elever får möjligheter att utvecklas så långt som möjligt!

Click to listen highlighted text!