Click to listen highlighted text!

Information, kommunikation och teknik

Senast ändrad: 30 Nov, 2018

Genom att kunna tilldela och erbjuda digitala verktyg i skolor och förskolor vill man främja det demokratiska tänkandet och likvärdigheten för alla individer. Kommunens satsning på den digitala välfärden är dess syfte att erbjuda ett livslångt lärande till alla individer.

Med hjälp av olika kompetenser från verksamheterna skola och förskola tillsammans med de centrala IKT- pedagogerna och utvecklingsledarna i kommunen driver man tillsammans pedagogiska och tekniska frågor med fokus på att utveckla användandet av IKT (Information, kommunikation och teknik).
Man satsar stort på att utveckla den digitala välfärden i skolor och förskolor. Båstads kommuns skolor bedriver undervisning med konceptet en till en (1:1) som i sin tur innebär att alla elever i årskurs 4 till 9 har tillgång till en egen Ipad. Man har nu också börjat framgångsrikt att arbeta med programmering för årskurs 3 och 6.

Alla förskolor har också blivit utrustade med nya moderna anläggningar som skapar ett digitalt aktivt rum för barn och pedagoger. Varje pedagog som jobbar på en förskola tillhandahålls en egen Ipad. Förskoleverksamheten i Båstads kommun satsar mycket att använda tekniken i sin pedagogik för att främja barnens inlärning.

Under skolstarten hösten 2015 införde man en lärplattform som heter Unikum för Båstads skolor och förskolor. Unikum fungerar som ett dokumentationssystem för lärare och elever men är också en informationskanal ut till vårdnadshavare. Unikum kan också erbjuda en överskådlig vy för ett barns utveckling från att ha befunnit sig på förskolan upp till att barnet lämnar grundskolan.

Kontakt

IKT-pedagog
Per Nyrell
0431-77658
per.nyrell@bastad.se

IKT-pedagog
Christoffer Carlson
0431-77659
christoffer.carlson@bastad.se

Systemadministratör / IT-pedagog
Linda Kurdve
0431-77780
linda.kurdve@bastad.se

Click to listen highlighted text!