Click to listen highlighted text!

Kommunala fritidshem

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Foto taget av Mette Ottosson

Du kan ansöka om fritidshemsplats direkt via webben, se länk till höger.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av dagen och under lov. De har i allmänhet öppet hela året. Öppethållandet anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider eller till barnens behov – ramtiderna är dock 06.30-18.30. Fritidshem är ofta integrerade med skolan. Integrationen kan avse personal, lokaler och/eller den pedagogiska verksamheten. Läs mer i ”Tillämpningsregler” som finns i högerkolumnen.

Fritidshem finns vid alla grundskolor F-6 före och efter skoldagen för barn i åldrarna 6-12 år.

Du kan lämna ditt barn på fritidshem;

  • om du arbetar
  • om du studerar
  • om ditt barn har behov av särskilt stöd eller ett eget behov

Du som inte har plats på fritidshem i vanliga fall, kan få plats för ditt barn under skolloven.

Lovtillsyn

För barn som önskar plats i fritidshem endast under skollov (höstlov, jullov, februarilov, påsklov och sommarlov) och studiedagar. Anmälan måste ske minst två månader i förväg på särskild blankett. Speciell taxa uttages med 100:-/dag och tillfälle. Beställd tid debiteras.

Kontakt

Administratör

Carina Eriksson
Tel. 0431-770 45


Hitta till Barn och skola

Kommunala fritidshem i Båstad kommun

Förslövs skola F-9
Solrosen åk F-2
Virvelvinden åk 3-5

Västra Karup skola F-6
Big Bear åk 2-6
Skogsdungen åk F-1

Sandlyckeskolan F-6 I Torekov
Borgen F-6

Strandängskolan F-6 i centrala Båstad
Regattan
Korallen
Jollen

Östra Karups skola F-6
Postridaren åk F-2
Klubben åk 3-6

Click to listen highlighted text!