Click to listen highlighted text!

Kommunala fritidshem

Senast ändrad: 21 Nov, 2017

%22Skogsbyn%22

Du kan ansöka om fritidshemsplats direkt via webben, se länk till höger.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av dagen och under lov. De har i allmänhet öppet hela året. Öppethållandet anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider eller till barnens behov – ramtiderna är dock 06.30-18.30. Fritidshem är ofta integrerade med skolan. Integrationen kan avse personal, lokaler och/eller den pedagogiska verksamheten. Läs mer i ”Tillämpningsregler” som finns i högerkolumnen.

Fritidshem finns vid alla grundskolor F-6 före och efter skoldagen för barn i åldrarna 6-12 år.

Du kan lämna ditt barn på fritidshem;

  • om du arbetar
  • om du studerar
  • om ditt barn har behov av särskilt stöd eller ett eget behov

Du som inte har plats på fritidshem i vanliga fall, kan få plats för ditt barn under skolloven.

Lovtillsyn

För barn som önskar plats i fritidshem endast under skollov (höstlov, jullov, februarilov, påsklov och sommarlov) och studiedagar. Anmälan måste ske minst två månader i förväg på särskild blankett. Speciell taxa uttages med 100:-/dag och tillfälle. Beställd tid debiteras.

Kontakt

Administratör

Carina Eriksson
Tel. 0431-770 45


Hitta till Barn och skola

Kommunala fritidshem i Båstad kommun

Förslövs skola F-9
Solrosen åk F-2
Virvelvinden åk 3-5

Västra Karup skola F-6
Big Bear åk 2-6
Skogsdungen åk F-1

Sandlyckeskolan F-6 I Torekov
Borgen F-6

Strandängskolan F-6 i centrala Båstad
Regattan
Korallen
Jollen

Östra Karups skola F-6
Postridaren åk F-2
Klubben åk 3-6

Click to listen highlighted text!