Click to listen highlighted text!

Grundskola

Senast ändrad: 18 aug, 2020

Från solstråle till kreativ tonåring

Vilka skolor finns det i kommunen? Kan jag få hjälp med att välja utbildning?

Beslut om vår skolverksamhet tas av kommunfullmäktige som med hjälp av utbildningsnämnden ansvarar för barnomsorg och utbildning av barn och ungdomar i åldrarna 0 till 19 år.

Grundskola 6-16 år

Grundskolorna i Båstads kommun är  väl fördelade på vackra Bjärehalvön. Det finns tre F-6-skolor och två F-9-skola. Skolorna har ett elevantal från ca 80 till 270 elever.

Båstad ligger i topp bland Sveriges skolkommuner. Regelbundna elevenkäter visar på hög trivsel och god studiemiljö. Grundskolorna i Båstads kommun uppvisar goda resultat beträffande elevernas måluppfyllelse och under de senaste åren har i genomsnitt 95 % av eleverna varit behöriga till studier på gymnasieskolans nationella program.

Fritidshem

Du kan ansöka om fritidshemsplats direkt via webben. Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för inskrivna elever under den skolfria delen av dagen och under lov. Våra fritidshem är i allmänhet öppna hela året. Öppethållandet anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider eller till barnens behov – ramtiderna är dock 06.30-18.30. Fritidshem är integrerade med skolan. Integrationen kan avse personal, lokaler och/eller den pedagogiska verksamheten. Läs mer i “Tillämpningsregler” som finns i högerkolumnen.

Information om försäkringsbesked BÅSTAD KOMMUN

   

 Olycksfallsförsäkring via Protector Försäkringsbesked 2020

   

Kontakt

Barn och skola
Tel..växel  0431-77000
barnochskola@bastad.se
Postadress: Box 1043, 269 21 Båstad
Besöksadress:Vångavägen 2, 269 22 Båstad

Hitta till barn och skola i Båstad

Skolstart –
kommunen informerar

Information inför skolstart 2020

Läsårstider och lov

Läsårsindelning 2020/2021

Länk till blanketter

För att lättare kunna nå till blanketterna på hemsidan klicka på länken
För att komma till blanketter tryck här

Chatta med SkåneGY
Ska du välja till gymnasiet? Kanske vill du prata med en studie och yrkesvägledare? Kolla in på SKANE.SE så kan du ställa frågor via chatten.

Click to listen highlighted text!