Click to listen highlighted text!

Unikum i förskolan

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Unikum är förskolornas och skolornas nya E-tjänst och fungerar som ett kommunikations- och dokumentationssystem där vårdnadshavare kan följa sitt eller sina barns individuella utveckling från förskolan upp till årskurs 9 i grundskolan.

I Unikum har varje barn i förskolan en egen sida med fyra verktyg som gör att  vårdnadshavare kan följa sitt barn eller sina barns utveckling.
Verktygen som finns på barnets sida är

  • En lärblogg
  • Pedagogisk planering
  • Samtalsmall
  • Läroplan

Vårdnadshavare i Unikum får insikt i det pedagogiska arbetet genom förskolans blogg och barnets lärlogg.
På detta sätt blir vårdnadshavaren mer delaktig i sitt barns eller sina barns kunskapsutveckling.
I verktyget Samtal finns underlag och stöd för dig som vårdnadshavare inför utvecklingssamtalet som sker en gång per termin. Observera att Unikum inte ska ersätta den personliga kontakten mellan hem och skola som föräldrar möte, utvecklingssamtal också vidare.

Unikum är ett system som är anpassat för datorer, surfplattor och mobiler. Inloggningsuppgifter till Unikum får du av ditt barns förskola.
Unikum har en egen App som går att ladda ner för surfplattor och mobiltelefoner.

För dig som är vårdnadshavare
Information och Inloggningsuppgifter till Unikum tillhandahålls av förskolorna. 

Click to listen highlighted text!