Päronbyns förskola

Senast ändrad: 28 sep, 2018

"Skogsbyn"

Päronbyns förskolas Vision:
”Med trygghet och glädje lägger vi grunden för ett livslångt lärande.”

Päronbyn är en central förskola som ligger nära Båstads busstation. En stor öppen trädgård smyckar vår verksamhets utegård, trädgården har en gång i tiden varit en päronodling och än idag står det kvar både päron samt äppleträd. Med gångavstånd till bibliotek, strand, skog och andra grönområden inbjuds det till berikade upplevelser för barnen. Vår goda mat lagas av vår kokerska. Päronbyns förskola består utav två avdelningar, Hallonet (1-3år) och Smultronet (3-5år). Sammanlagt finns det 36 barn på hela förskolan.

Vårt arbetssätt
Båda avdelningarna jobbar utifrån samma grundidé, att vi pedagoger är medforskare och har ett utforskande arbetssätt tillsammans med barnen, för att detta ska kunna utföras på bästa möjliga vis delar vi upp barnen i mindre grupper. Vi undviker att störa i barnens lek eftersom att leken bidrar till barns inlärning av att visa hänsyn till varandra, turtagning, att ta ansvar, motorik och språkutveckling. Det läggs även stor vikt i barnens lek och all kommunikativ- och skapande verksamhet för att utveckla barns fantasi samt skaparkraft.

Våra fasta rutiner på båda avdelningarna skapar trygghet för alla barn. De ska få möjligheten att kunna uttrycka sig på olika vis, några av dessa är måla, bygga, dansa, leka med lera och tecken som stöd. Dessa uttryckssätt speglas i hela vår verksamhet från planerade aktiviteter till rutinmässiga situationer. Vi tycker att det är viktigt att möta barnen med respekt, intresse, tid och lyhördhet. Barnen uppmuntras till att klara av saker på egen hand, givetvis med pedagogernas stöd. Något som ligger i fokus i vår verksamhet är begreppet ”känslor” som vi jobbar med kontinuerligt tillsammans med barnen. Vi jobbar även med IKT på vår förskola där vi använder oss av ipads med språk- och matteappar, apple TV, projektorn, bluebotar samt QR-koder.

Barnens identitet, självkänsla och empatiska förmåga stärker vi genom att vi ser samt bekräftar var och en som de är och de uppmuntras till att framföra sina tankar och synpunkter. Vi förmedlar ett demokratiskt förhållningssätt där barnen lär sig att lyssna och respektera varandra, detta genom vår likabehandlingsplan.

Vi erbjuder de mindre barnen på Hallonet att kunna sova efter lunchen. Avslappning och massage vävs kontinuerligt in i vårt arbete på Smultronet för att barnen ska ha en möjlighet till att kunna reflektera samt bearbeta dagens alla upplevelser. Detta görs i sammarbete med lugn musik eller till en bandsaga.

Samverkan med föräldrar
Värdegrundsarbetet har hög prioritet hos oss på Päronbyns förskola, likaså en nära samverkan med föräldrar, detta för att få en god kvalité i verksamheten. Tillsammans med barn och föräldrar skapar vi en kultur där vi alla har förtroende för varandra, känner stolthet och gläds åt vardagen vi får tillsammans.

Du som förälder är en viktig förutsättning för att vi ska få nå goda resultat i vårt arbete. Vi erbjuder alla föräldrar:
– Nära samverkan under inskolning.
– En dokumenterad verksamhet så att du kan följa ditt barns utveckling
– Utvecklingssamtal, föräldraråd och föräldramöten

 

Kontakt

Päronbyns förskola
Besöksadress: Vångavägen 25,
269 38 Båstad

Förskolechef
Elisabeth Enoksson
0431-772 61

Hallonet
0431-772 69
hallonet@bastad.se

Smultronet
0431-772 70
smultronet@bastad.se