Click to listen highlighted text!

Malens förskola

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Malens Förskolas Vision:

Med trygghet och glädje lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

Malens förskola är en centralt belägen förskola med mycket charm och härliga lokaler. Med närhet till bibliotek, skogen, stranden och grönområden ges stora möjligheter till berikande upplevelser. Vi värdesätter vår inspirerande trädgård som är stor, lummig och härlig där barnen utmanas i sin lek och sitt lärande. Vår goda vällagade mat kommer från Strandängsskolans kök. De barn som sover gör det ute i vårt utesov/vindskydd året runt, då vi anser att frisk luft minskar sjukdomar.
Malen består av 36 barn uppdelat på två avdelningar, Junibacken och Snickarboa.
Tydliga strävansmål är viktigt för en förskoleverksamhet. Vi arbetar därför nära Läroplanen för förskolan och våra andra styrdokument som alltid finns tillgängliga för alla, även föräldrar. Enligt läroplanen arbetar vi med bl.a språk, matematik, motorik och rörelse, demokrati, naturvetenskap och inflytande. På Malens förskola arbetar vi även mycket med IKT där vi vill integrera digitala verktyg i barns lärande för en högre måluppfyllelse.
Båstad kommuns prioriterade utvecklingsmål för förskolan är; Kommunikation och samspel samt att stärka det entreprenöriella lärandet. Vi ser det av stor vikt att ständigt utvecklas och hålla god kvalitet.

Barns trygghet har hos oss hög prioritet, vi lägger därför stor vikt vid vårt värdegrundsarbete för att skapa trivsel och gemenskap. Som föräldrar är ni en viktig del i att vi ska nå goda resultat i vårt arbete. Gemensamt skapar vi en kultur där barn, föräldrar och pedagoger har förtroende för varandra, känner stolthet och gläds åt goda resultat.
Du som förälder är en viktig förutsättning för att vi ska nå goda resultat i vårt arbete. Vi erbjuder alla föräldrar:

● Nära samarbete vid inskolning.
● En dokumenterad verksamhet så att du kan följa ditt barns utveckling via förskolan och lärplattformen Unikum.
● Utvecklingssamtal, föräldraråd och föräldramöten.

Kontakt

Malens förskola
0431-772 67
Besöksadress: Allévägen 1,
269 38 Båstad

Förskolechef
Ann Heidenberg
0431-77267
ann.heidenberg@bastad.se

Junibacken
0431-77273
junibacken@bastad.se

Snickarboa
0431-77272
snickarboa@bastad.se

 

Click to listen highlighted text!