Click to listen highlighted text!

Ängsbyns förskola

Senast ändrad: 4 maj, 2020

"Skogsbyn"

Lust att Lära genom Lek

Ängsbyns förskola skapar förutsättningar för att alla ska få uppleva trygghet och glädje, samt känna sig betydelsefulla i samvaro med andra, där välmående och lek är i fokus.

På Ängsbyns förskola sätts leken i centrum. Barnens åsikter bejakas. Tillsammans bygger vi en miljö som inbjuder till nyfikenhet och skapande.
På Ängsbyn står begrepp i fokus:

TRYGG-LIKVÄRDIG-KREATIV-HÄLSOFRÄMJANDE.

Vi bedriver Mulle och Knytte utifrån Friluftfrämjandets koncept. Här får barnen möjlighet till lek och utforskande.

Vi lägger stor vikt vid barns återhämtning och vila. Vi låter alla barn på förskolan vila efter lunch och tillämpar sovstund utomhus för de yngsta barnen.

Läroplanen för förskolan 98 reviderad 2010 ligger till grund för vårt arbete.

Ängsbyns förskola består av tre avdelningar
  • Humlan är en avdelning för barn 1- 3 år.
  • Fjärilen är en avdelning för barn 1-3 år.
  • Myran är en avdelning för barn 3-6 år.

Förskolan har ett eget kök där en kock lagar frukost, lunch och mellanmål.

Kontakt

Ängsbyns förskola
0431-773 32
Postadress: Langetoftsvägen 10,
269 73 Förslöv

Rektor
Maria Tobiasson
0431-77332
maria.tobiasson@bastad.se

Myran 
0431-77334
Myran@bastad.se

Fjärilen 
0431-77336
http://Fjärilen@bastad.se

Humlan
0431-77333
Humlan@bastad.se

 

Click to listen highlighted text!