Click to listen highlighted text!

Allmän förskola

Senast ändrad: 12 okt, 2018

Ditt barn erbjuds avgiftsfri plats i förskola 15 timmar per vecka under skolans terminer (totalt 525 timmar per år) från höstterminen det år ditt barn fyller tre år.

Verksamheten är frivillig för dig, men obligatorisk för kommunen att erbjuda.

Enligt skollagen gäller följande

  • Den allmänna förskolan ska omfatta tre timmar per dag och följa skolans läsårstider
  • Måltider ingår inte i allmänna förskola

Verksamhetens innehåll

För allmän förskola gäller samma krav på pedagogiskt innehåll och kvalitet som för förskolan i övrigt. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Barnens sociala lärande och språkutveckling är några områden som Båstads kommun valt att fokusera på.

Placering av barn i allmän förskola

Det är närhetsprincipen som ska råda. Därför ska barnen i första hand placeras i närheten av sitt hem.

Går ditt barn redan i förskola?

Om ni enbart önskar plats i allmän förskola måste ni säga upp nuvarande plats enligt gällande regler.

Ansökan om plats

Ansökan om plats görs via E-tjänster.

Click to listen highlighted text!