Click to listen highlighted text!

Allmän förskola

Senast ändrad: 7 maj, 2020

 

ALLMÄN FÖRSKOLA

Här hittar du information om hur du ansöker eller hur du säger upp din avgiftsfria allmän förskola.

Vad är allmän förskola?

Alla barn, som inte redan har en plats i förskolan, erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminens start det år de fyller 3 år. Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola utan bedrivs inom den vanliga förskoleverksamheten. Verksamheten är frivillig – benämningen ”allmän” syftar på att alla barn från höstterminens start det år de fyller 3 år ska erbjudas 525 avgiftsfria timmar i förskola. Det är obligatoriskt för kommunen att anordna, men frivilligt för vårdnadshavarna att låta barnen delta i verksamheten.

AVGIFTSFRI ALLMÄN FÖRSKOLA
Avgiftsfri allmän förskola vänder sig till 3-, 4- och 5-åringar (från höstterminen det år barnet fyller 3 år). Vistelsetiden är 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år under läsårets förläggning. Detta innebär att ingen allmän förskola bedrivs under skollov- och studiedagar. Ingen avgift utgår för enbart allmän förskola motsvarande 525 timmar/år. 

  • Den avgiftsfria allmänna förskolan omfattar tre timmar per dag och följer skolans läsårstider
  • Måltider ingår inte i den avgiftsfria allmänna förskola

 

För barn mellan 3-5 år med ett högre omsorgsbehov än 525 timmar/år eller med omsorgsbehov på studiedagar och lovdagar debiteras vårdnadshavaren enligt maxtaxan med avgiftsreducering för avgiftsfria 525 timmar/år.

Anmälan och uppsägning av avgiftsfri allmän förskola

Anmälan och uppsägning av avgiftsfri allmän förskola görs på separat blankett. Följ länk blankett.

Anmälan och uppsägning om allmän förskola börjar gälla tidigast 14 dagar från det datum blankett är Båstad kommun tillhanda.

 

 

 

Click to listen highlighted text!