Click to listen highlighted text!

Förskola

Senast ändrad: 12 Okt, 2018

Barn är det största ansvaret och den största glädjen!

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande, därför är det viktigt att verksamheten är rolig, trygg och lärorik för ditt barn. Vi har totalt nio kommunala förskolor, två öppna förskolor, två dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) och tre fristående förskolor utspridda på hela vackra Bjärehalvön.

Öppettider

Öppethållandet anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider eller till barnens behov – ramtiderna är 06.30-18.30. Läs mer i ”Tillämpningsregler” som finns i högerkolumnen.

Schemaförändring under perioderna 15/6 — 15/8 samt 15/12 — 15/1 kan endast beviljas om den ryms inom befintlig organisation.

Gemensam kompetensutvecklingsdag för personalen våren 2018 är den 14 maj.
Sammanslagning för sommarverksamhet då två till tre förskolor har öppet är v.29-32.

Nyheter Tillämpningsregler

Om du blir erbjuden en annan förskola/pedagogisk omsorg än dina val, kan du välja att tacka ja eller nej till platsen och ändå behålla din plats i kön. För att kunna ta del av de nya reglerna måste du aktivt markera detta i ansökan.

Rätt till allmän förskola

Barn skall erbjudas plats i förskolan från och med höstterminen det år då de fyller tre år och förskolan skall omfatta minst 525 timmar om året. Verksamheten förläggs med 15 timmar/vecka och följer förskoleklassens läsårstider.

Information om försäkringsbesked BÅSTAD KOMMUN

 

 Båstad kommun  Försäkringsbesked 2018

 

Kontakt

Tf skolchef
Margaretha Ekelund Svensson
0431-77154
margaretha.ekelund-svensson@bastad.se

Administratör
Cecilia Cederlöw
0431-77138
cecilia.cederlow@bastad.se

Administratör
Annika Overby
0431-77134
annika.overby@bastad.se

Click to listen highlighted text!