Click to listen highlighted text!

Förskola

Senast ändrad: 15 Nov, 2017

Barn är det största ansvaret och den största glädjen!

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande, därför är det viktigt att verksamheten är rolig, trygg och lärorik för ditt barn. Vi har totalt nio kommunala förskolor, två öppna förskolor, två dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) och tre fristående förskolor utspridda på hela vackra Bjärehalvön.

Öppettider

Öppethållandet anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider eller till barnens behov – ramtiderna är 06.30-18.30. Läs mer i ”Tillämpningsregler” som finns i högerkolumnen.

Schemaförändring under perioderna 15/6 — 15/8 samt 15/12 — 15/1 kan endast beviljas om den ryms inom befintlig organisation.

Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för personalen under 2017:
29/5, 29/9 och 27/11

Rätt till allmän förskola

Barn skall erbjudas plats i förskolan från och med höstterminen det år då de fyller tre år och förskolan skall omfatta minst 525 timmar om året. Verksamheten förläggs med 15 timmar/vecka och följer förskoleklassens läsårstider.

Information om försäkringsbesked BÅSTAD KOMMUN
 Båstad kommun  Försäkringsbesked 2017

Kontakt

Administrativ chef
Margaretha Ekelund Svensson
0431-77154
margaretha.ekelund-svensson@bastad.se

Administratör
Cecilia Cederlöw
0431-77138
cecilia.cederlow@bastad.se

Administratör
Annika Overby
0431-77134
annika.overby@bastad.se

Click to listen highlighted text!