Click to listen highlighted text!

Förskola

Senast ändrad: 7 aug, 2019

Barn är det största ansvaret och den största glädjen!

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande, därför är det viktigt att verksamheten är rolig, trygg och lärorik för ditt barn. I Båstad finns totalt nio kommunala förskolor, två öppna förskolor och fyra fristående förskolor utspridda på hela vackra Bjärehalvön.

Öppettider

Öppethållandet anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider eller till barnens behov – ramtiderna är 06.30-18.30. Läs mer i ”Tillämpningsregler” som finns i högerkolumnen.

Schemaförändring under perioderna 15/6 — 15/8 samt 15/12 — 15/1 kan endast beviljas om den ryms inom befintlig organisation.

Sammanslagning och utvecklingsdagar

Sammanslagning för sommarverksamhet då två till tre förskolor har öppet är v.29-32.
Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för personalen hösten 2019 är måndagen den 12 augusti, fredagen den 20 september och måndagen den 25 november.

Nyheter Tillämpningsregler

Om du blir erbjuden en annan förskola än dina val, kan du välja att tacka ja eller nej till platsen och ändå behålla din plats i kön. För att kunna ta del av de nya reglerna måste du aktivt markera detta i ansökan.

Rätt till allmän förskola

Barn skall erbjudas plats i förskolan från och med höstterminen det år då de fyller tre år och förskolan skall omfatta minst 525 timmar om året. Verksamheten förläggs med 15 timmar/vecka och följer förskoleklassens läsårstider.

Information om försäkringsbesked BÅSTAD KOMMUN
 

 Båstad kommun  Försäkringsbesked 2019

 

Kontakt

Barn och skola
Tel. växel 0431-77000
barnochskola@bastad.se
Postadress: Box 1043, 269 21
Besöksadress:Vångavägen 2, 269 22 Båstad

Hitta till barn och skola i Båstad

 

Click to listen highlighted text!