Click to listen highlighted text!

Förskola

Senast ändrad: 8 jul, 2020

Barn är det största ansvaret och den största glädjen!

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande, därför är det viktigt att verksamheten är rolig, trygg och lärorik för ditt barn. I Båstad finns totalt nio kommunala förskolor, två öppna förskolor och fyra fristående förskolor utspridda på hela vackra Bjärehalvön.

Öppettider

Öppethållandet anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider eller till barnens behov – ramtiderna är 06.30-18.30. Läs mer i “Tillämpningsregler” som finns i högerkolumnen.

Schemaförändring under perioderna 15/6 — 15/8 samt 15/12 — 15/1 sker i kontakt med personalen.

Sammanslagning och utvecklingsdagar

Sammanslagning för sommarverksamhet då två till tre förskolor har öppet är v.29-32.
Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för personalen under vårterminen 2020 på förskolorna och fritidshemmen är 7 januari, 3 mars och 15 juni.

Uppdaterade tillämpningsregler

Nu finns uppdaterade tillämpningsregler för barnomsorgen i Båstad kommun. Finns i högerkolumnen att läsa.

Nya regler gällande placering på fritids vid start i förskoleklass.

Det finns uppdaterade tillämpningsregler för barnomsorgen för Båstad kommun fr.o.m. 2020-03-01.

Rätten till förskoleplats upphör måndagen efter sommarsammanslagningen. I och med detta innebär det att fr.o.m. höstterminen 2020 kommer de barn som haft plats på förskola i Båstad kommun inte automatiskt bli överflyttade till fritidsplats när barnet börjar förskoleklass.

Om ni kryssat i att ni önskar plats på fritidshem när ni skickade in ”Anmälan till förskoleklass” kommer ni få ett placeringserbjudande hemskickat.

Övriga som önskar plats på fritidshem ansöker om plats via våra E-tjänster.

Information om försäkringsbesked BÅSTAD KOMMUN

 

Olycksfallsförsäkring via Protector  Försäkringsbesked 2020

 

Kontakt

Barn och skola
Tel. växel 0431-77000
barnochskola@bastad.se
Postadress: Box 1043, 269 21
Besöksadress:Vångavägen 2, 269 22 Båstad

Hitta till barn och skola i Båstad

 

Click to listen highlighted text!