Click to listen highlighted text!

Föräldrautbildning – Ett aktivt föräldraskap

Senast ändrad: 2 maj, 2019

Familjecentralen i Båstads kommun har under ett antal år erbjudit föräldrar skrivna i kommunen att delta i föräldrautbildningen ”Ett aktivt föräldraskap”. Vi går ut med inbjudan vid varje terminsstart, på unikum och familjecentralens hemsida, där du får information om kursdatum, tider och var du kan anmäla dig till den aktuella kursen.

Kursen syftar till att skapa tillit och förtroende mellan barn och vuxen
 • Olika föräldrastilars fördelar och nackdelar
 • Uppmuntra barns egna val
 • Risker med bestraffning och belöning
 • Stärka samhörigheten i familjen
Förstå barns beteenden och möta behoven bakom
 • Förhållandet mellan tanke, känsla och handling
 • Självkänslans påverkan av beteendet
 • Negativa beteendens syfte och mål
 • Hur barn och föräldrar påverkar varandras sätt att vara
 • Uppmärksamma och bygga vidare på positivt beteende
 • Stärka självkänsla, självförtroende, mod, ansvars- och samarbetsförmåga
Hantera problem genom kommunikation som leder till samarbete
 • Uttrycka sig så att barn lyssnar och förstår
 • Lyssna till vad barn säger
 • Hjälpa barn att hantera problem
 • Hur man som förälder delger egna värderingar
 • Naturliga och logiska konsekvenser av ett barns beteende
Efter avslutad kurs uttrycker föräldrar bland annat:
 • att de kan se en ny glädje i föräldraskapet
 • att de hittat nya lösningar till samarbete med sitt barn
 • att man hittat modeller för att inte komma in i maktkamper

Metoderna är beprövade och fungerar men kräver tid och tålamod. Under utbildningens gång får Du möjlighet att utveckla färdigheterna.

Läs mer genom att klicka på länken:  https://www.aktivtforaldraskap.se eller på Active Parenting: www.activeparenting.se

 

Familjecentralen i Båstads kommun har under ett antal år erbjudit föräldrar skrivna i kommunen att delta i föräldrautbildningen ”Ett aktivt föräldraskap”. Vi går ut med inbjudan vid varje terminsstart, på unikum och familjecentralens hemsida, där du får information om kursdatum, tider och var du kan anmäla dig till den aktuella kursen.

Kursen syftar till att skapa tillit och förtroende mellan barn och vuxen
 • Olika föräldrastilars fördelar och nackdelar
 • Uppmuntra barns egna val
 • Risker med bestraffning och belöning
 • Stärka samhörigheten i familjen
Förstå barns beteenden och möta behoven bakom
 • Förhållandet mellan tanke, känsla och handling
 • Självkänslans påverkan av beteendet
 • Negativa beteendens syfte och mål
 • Hur barn och föräldrar påverkar varandras sätt att vara
 • Uppmärksamma och bygga vidare på positivt beteende
 • Stärka självkänsla, självförtroende, mod, ansvars- och samarbetsförmåga
Hantera problem genom kommunikation som leder till samarbete
 • Uttrycka sig så att barn lyssnar och förstår
 • Lyssna till vad barn säger
 • Hjälpa barn att hantera problem
 • Hur man som förälder delger egna värderingar
 • Naturliga och logiska konsekvenser av ett barns beteende
Efter avslutad kurs uttrycker föräldrar bland annat:
 • att de kan se en ny glädje i föräldraskapet
 • att de hittat nya lösningar till samarbete med sitt barn
 • att man hittat modeller för att inte komma in i maktkamper

Metoderna är beprövade och fungerar men kräver tid och tålamod. Under utbildningens gång får Du möjlighet att utveckla färdigheterna.

Läs mer genom att klicka på länken:  https://www.aktivtforaldraskap.se eller på Active Parenting: www.activeparenting.se

 

 

Familjecentralen i Båstads kommun har under ett antal år erbjudit föräldrar skrivna i kommunen att delta i föräldrautbildningen ”Ett aktivt föräldraskap”. Vi går ut med inbjudan vid varje terminsstart, på unikum och familjecentralens hemsida, där du får information om kursdatum, tider och var du kan anmäla dig till den aktuella kursen.

Kursen syftar till att skapa tillit och förtroende mellan barn och vuxen
 • Olika föräldrastilars fördelar och nackdelar
 • Uppmuntra barns egna val
 • Risker med bestraffning och belöning
 • Stärka samhörigheten i familjen
Förstå barns beteenden och möta behoven bakom
 • Förhållandet mellan tanke, känsla och handling
 • Självkänslans påverkan av beteendet
 • Negativa beteendens syfte och mål
 • Hur barn och föräldrar påverkar varandras sätt att vara
 • Uppmärksamma och bygga vidare på positivt beteende
 • Stärka självkänsla, självförtroende, mod, ansvars- och samarbetsförmåga
Hantera problem genom kommunikation som leder till samarbete
 • Uttrycka sig så att barn lyssnar och förstår
 • Lyssna till vad barn säger
 • Hjälpa barn att hantera problem
 • Hur man som förälder delger egna värderingar
 • Naturliga och logiska konsekvenser av ett barns beteende
Efter avslutad kurs uttrycker föräldrar bland annat:
 • att de kan se en ny glädje i föräldraskapet
 • att de hittat nya lösningar till samarbete med sitt barn
 • att man hittat modeller för att inte komma in i maktkamper

Metoderna är beprövade och fungerar men kräver tid och tålamod. Under utbildningens gång får Du möjlighet att utveckla färdigheterna.

Läs mer genom att klicka på länken:  https://www.aktivtforaldraskap.se eller på Active Parenting: www.activeparenting.se

Här finns inbjudningar till föräldrautbildningar våren 2019:

Utbildning för småbarnsföräldrar

Utbildning för skolbarnsföräldrar

 

Familjecentralen i Båstads kommun har under ett antal år erbjudit föräldrar skrivna i kommunen att delta i föräldrautbildningen ”Ett aktivt föräldraskap”. Vi går ut med inbjudan vid varje terminsstart, på unikum och familjecentralens hemsida, där du får information om kursdatum, tider och var du kan anmäla dig till den aktuella kursen.

Kursen syftar till att skapa tillit och förtroende mellan barn och vuxen
 • Olika föräldrastilars fördelar och nackdelar
 • Uppmuntra barns egna val
 • Risker med bestraffning och belöning
 • Stärka samhörigheten i familjen
Förstå barns beteenden och möta behoven bakom
 • Förhållandet mellan tanke, känsla och handling
 • Självkänslans påverkan av beteendet
 • Negativa beteendens syfte och mål
 • Hur barn och föräldrar påverkar varandras sätt att vara
 • Uppmärksamma och bygga vidare på positivt beteende
 • Stärka självkänsla, självförtroende, mod, ansvars- och samarbetsförmåga
Hantera problem genom kommunikation som leder till samarbete
 • Uttrycka sig så att barn lyssnar och förstår
 • Lyssna till vad barn säger
 • Hjälpa barn att hantera problem
 • Hur man som förälder delger egna värderingar
 • Naturliga och logiska konsekvenser av ett barns beteende
Efter avslutad kurs uttrycker föräldrar bland annat:
 • att de kan se en ny glädje i föräldraskapet
 • att de hittat nya lösningar till samarbete med sitt barn
 • att man hittat modeller för att inte komma in i maktkamper

Metoderna är beprövade och fungerar men kräver tid och tålamod. Under utbildningens gång får Du möjlighet att utveckla färdigheterna.

Läs mer genom att klicka på länken:  https://www.aktivtforaldraskap.se eller på Active Parenting: www.activeparenting.se

Här finns inbjudningar till föräldrautbildningar våren 2019:

Utbildning för småbarnsföräldrar

Utbildning för skolbarnsföräldrar

 

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
info@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2 269 80 Båstad

Öppettider
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Click to listen highlighted text!