Stöd-och utvecklingsenheten

Senast ändrad: 1 apr, 2020

  • En central verksamhet som fungerar som stöd för förskolornas/skolornas lokala elevhälsoarbete.
  • Vår uppgift är att stödja rektorer, pedagoger, arbetslag, barn och ungdomar och deras vårdnadshavare genom att bidra med spetskompetens och insatser för barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.
  • Vi tillhandahåller pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social sakkunskap i planerings- och utvecklingsarbete inom förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Kontakt

Chef för Stöd- och utvecklingsenheten
Ingrid Berg-Brynje
0431-77140
ingrid.berg.brynje@bastad.se