Click to listen highlighted text!

Specialpedagog, särskola

Senast ändrad: 25 okt, 2018

  • Råd och stöd

  • Utredning och bedömning

  • Samordnande vid särskoleutredning, inskrivning och inflyttning i särskola/gymnasiesärskola

  • Uppföljning

För elever som är mottagna i den obligatoriska särskolan erbjuds inkluderad undervisning i kommunens grundskolor eller undervisning i särskoleklass i Ängelholms kommun.

Efter grundsärskolan finns den frivilliga gymnasiesärskolan med nationella och individuella program. Dessa program väljs efter intresse och är lokaliserade till de större gymnasieskolorna i våra grannkommuner.

Eleverna erbjuds en undervisning i enlighet med särskolans läroplan. Undervisningen följs upp och utvärderas och inom Stöd- och utvecklingsenheten finns särskild resurs avsatt för detta arbete.

Kontakt

Specialpedagog med inriktning mot särskola

Anna Kristensson

0431-77797

anna.kristensson@bastad.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click to listen highlighted text!