Specialpedagog, problemskapande situationer

Senast ändrad: 1 apr, 2020

  • Råd och stöd
  • Utredning och bedömning
  • Handledning och konsultation i grundskola samt fritidshem

Kontakt

Specialpedagog med inriktning problemskapande situationer

Lotta Ekberg

0431 – 777 93

charlotte.ekberg@bastad.se