Click to listen highlighted text!

Specialpedagog förskola

Senast ändrad: 26 Maj, 2017

  • Råd och stöd
  • Bedömning av behov inför beslut kring rätt till plats i förskola för barn i behov av särskilt stöd
  • Specialpedagogisk handledning och konsultation
Click to listen highlighted text!