Skolsköterska, skolläkare

Senast ändrad: 29 okt, 2019

Elevhälsans medicinska insats arbetar hälsofrämjande och förebyggande genom att:

  • Genomföra hälsobesök och vaccinationer enligt socialstyrelsens riktlinjer
  • Ingå i skolornas elevhälsoteam
  • Erbjuda elever möjlighet till enkla sjukvårdsinsatser

Vaccinationer

År Typ av vaccination
År 2 Mässling/påssjuka/röda hund
År 5 Flickor erbjuds vaccin mot HPV (humant papylom virus) x 2
År 8 Stelkramp/difteri/Kikhosta

Kompletteringsvaccinationer vid behov

För information kring vaccinationer
http://lakemedelsverket.se

Hälsobesök/kontroller

År Typ av kontroll
Förskoleklass Hälsobesök med längd, vikt, hörsel, syn och samtal
År 2 Längd och vikt
År 4 Hälsobesök med längd, vikt, rygg och samtal
År 7 Hälsobesök med längd, vikt, rygg, och samtal
Gy år 1 Hälsobesök med längd, vikt och samtal

Om det behövs görs kontroll oftare.

Skolläkare

I samråd med skolsköterskan bokas tid till skolläkaren.

 

Sjukvårdsguiden Region Skåne: http://1177.se

BRIS: http://bris.se

Lusinformation: http://lusfri.nu/olikasprak

 

Elevhälsans medicinska insats lyder under skollagen,hälso- och sjukvårdslagen samt har tystnadsplikt. Dokumentation sker i digital journal.

Kontakt

Förslöv skola F-9

Skolsköterska
Marie Persson
0431-774 49   marie.persson@bastad.se

Strandängsskolan F-6 och 7-9

Skolsköterska
Jenny Nerhagen
0431-771 47  jenny.nerhagen@bastad.se

Västra Karups skola F-6 och Östra Karups skola F-6

Skolsköterska
Kerstin Brunosson
0431-774 48  kerstin.brunosson@bastad.se

Sandlyckeskolan F-6

Skolsköterska
Gisela Bengtsson
0431-771 43 gisela.bengtsson@bastad.se

Akademi Båstad Gymnasium

Skolsköterska
Gisela Bengtsson
0431-771 43  gisela.bengtsson@bastad.se