Click to listen highlighted text!

Psykolog

Senast ändrad: 25 okt, 2018

Psykologen är central placerad och arbetar mot samtliga enheter inom grundskolan.
Arbete syftar till att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling i skolan, genom hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.
Arbetsuppgifter för psykologen:
  • Handledning och konsultation
  • Fortbildning
  • Utredning och bedömning
  • Råd och stöd till elever och vårdnadshavare
  • Ingå i skolornas elevhälsoteam

Kontakt

Skolpsykolog

Christel Brandt

0431-77139

Christel.Brandt@bastad.se

Cecilia Wegestål

0431-77753

cecilia.wegestal@bastad.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Click to listen highlighted text!