Click to listen highlighted text!

Logoped

Senast ändrad: 18 nov, 2019

  • Sprida kunskap om tal och språk i åldrarna 6-16 år
  • Gå igenom tal- och språkutveckling hos alla barn i förskoleklass
  • Utreda enskilda elever inom området språk/tal/röst
  • Stödja och stimulera elever med språk/tal/röstsvårigheter
  • Handleda och erbjuda konsultation till pedagoger och hela arbetslag

Kontakt

Här skriver du lite text om du vill

Här länkar du till något om du vill

Click to listen highlighted text!