Click to listen highlighted text!

Logoped

av Senast ändrad: 14 aug, 2019

  • Sprida kunskap om tal och språk i åldrarna 6-16 år
  • Gå igenom tal- och språkutveckling hos alla barn i förskoleklass
  • Utreda enskilda elever inom området språk/tal/röst
  • Stödja och stimulera elever med språk/tal/röstsvårigheter
  • Handleda och erbjuda konsultation till pedagoger och hela arbetslag
Click to listen highlighted text!