Logoped

Senast ändrad: 1 apr, 2020

Logopederna inom den centrala elevhälsan verkar för att göra lärmiljön språkligt tillgänglig för alla elever. Vi sprider kunskap om tal- och språk hos elever mellan 6 och 16 år med målet att skapa förståelse för olika elevers språkliga behov.

Logopeden är med i skolans elevhälsoteam. Bland våra arbetsuppgifter ingår att träffa alla förskoleklassbarn för en genomgång av deras tal- och språkutveckling. Vi erbjuder konsultation och handledning till arbetslagen ute på skolorna. Vid behov kan logopeden utreda enskilda elever inom området språk, tal och röst.  Vi träffar även elever med svårigheter inom tal- och språkutveckling för stöttning och träning.

Kontakt

Logoped

Jenny Högh

0431-773 63

jenny.hogh@bastad.se

Johanna Lundkvist

0431-773 66

johanna.lundkvist@bastad.se