Kurator

Senast ändrad: 30 mar, 2020

Skolkuratorn arbetar utifrån ett psykosocialt perspektiv. Det betyder att skolkuratorn utgår från att människan påverkas både av sina egna tankar och känslor men också av sin livssituation, av de olika grupperingar den lever i såsom klass, skolkamrater, familj och kompisar samt det samhälle och den kultur den ingår i. Därför arbetar skolkuratorn på olika plan, t ex med skolans miljö som ska vara trygg för eleverna, med insatser som riktar sig mot hur det fungerar i  grupper och klasser samt med stöd till enskilda elever och deras nätverk.

En skolkurator har tystnadsplikt men har, såsom övrig personal i skolan, i vissa fall skyldighet att anmäla händelser till sociala myndigheter.

Om du som elev är i svårigheter eller har funderingar som påverkar din vardag är du välkommen att kontakta din skolkurator.

Kontakt

Strandängskolan F-6
Strandängskolan 7-9

Anna Perltoft
0431-77195
anna.perltoft@bastad.se

Förslövs skola F-9

Sandra Candell
0431-777 95
sandra.candell@bastad.se

Sandlyckeskolan F-6 
Västra Karups skola F-6
Östra Karups skola F-6

Emely Martell
0431-777 98
emely.martell@bastad.se

Akademi Båstad Gymnasium

Peter Salehi

0431-777 52

peter.salehi@bastad.se