Click to listen highlighted text!

Försäljning av tobak

Senast ändrad: 14 okt, 2019

Försäljning av tobak

Om du tänker sälja tobak ska du ansöka om detta till kommunen.
Ansökningsavgiften är 7440 kr, detta är en engångssumma som faktureras i samband med att din ansökan kommit in.
Tänk på att handläggningstiden är 4 månader.
Alla blanketter hittar du i högerkolumnen.

 

Ny lag om tobak

Den 1 juli 2019 trädde en ny lag i kraft som bland annat innebär att du som vill sälja tobak till konsumenter, och som idag har anmält din försäljning måste ansöka om tillstånd hos kommunen senast den 1 november 2019.

Blanketter för ansökan

Läs mer om den nya lagen här.

Information till dig som säljer tobak i butik

Information till dig som driver serveringsrörelse

Kommunfullmäktiges beslut om tobaktaxa

 

Anmälan och egenkontroll

Du ansöker om tobaksförsäljning till alkohol- och tobakhandläggaren innan du börjar din försäljning. Alla nyanmälda handlare får ett informationsbesök av handläggaren där vi pratar om försäljningsreglerna.

Välj den ansökningsblankett som stämmer överens med din planerade försäljning (se länk till höger).

Tillsammans med din ansökan skickar du med en kopia av din butiks egenkontrollprogram över försäljningen av tobak. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om butikens rutiner för försäljning av tobak. Hur din butiks egenkontrollprogram ser ut bestämmer du själv, men du får gärna använda vår mall. Kontakta alkohol- och tobakhandläggaren om du vill få mallen på något annat språk än svenska.

Du kan börja sälja tobak så snart du ansökt om din försäljning till oss.

Tillsynsavgift

Enligt den nya lagen är kommunen ansvarig för den årliga tillsynen av försäljning av tobak. Den årliga tillsynsavgiften faktureras i början av året.

Ändringar i din verksamhet

Om du sker en viktig förändring av din verksamhet kontakta då alkohol- och tobakhandläggaren. Använd blanketterna för den aktuella ändringen.

Kontrollköp

Ett kontrollköp är när kommunen anlitar unga människor, som är över 18 år men ser yngre ut, för att se om butikerna i kommunen säljer folköl eller tobak till ungdomarna utan att de behöver visa legitimation.De flesta handlare vill inte sälja folköl eller tobak till ungdomar under 18 år. Därför kan vi hjälpa dem genom att kontrollera dem. Butiken får ett kvitto på och kan förbättra sina rutiner. Butikerna är generellt sett duktiga på att följa lagstiftningen och inte sälja folköl eller tobak till någon under 18 år. Men det fungerar inte överallt. Dagen efter kontrollköpet åker två handläggare ut till alla butiker där det genomförts ett kontrollköp för att tala med handlarna om resultatet. Ett kontrollköp får inte användas av kommunen som underlag för någon administrativ sanktion. Det betyder att en handlare inte kan få försäljningsförbud på grund av resultatet från ett kontrollköp. Det fungerar som en slags varning.

Frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta alkohol- och tobakhandläggaren om du har frågor.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Kontakta alkohol- och tobakhandläggaren

Ildiko´ Lundberg
Alkohol- och tobakhandläggare

Tel 0431-774 65
Mejl ildiko.lundberg@bastad.se

Click to listen highlighted text!