Click to listen highlighted text!

Försäljning av tobak

Senast ändrad: 28 jun, 2019

Försäljning av tobak

Om du tänker sälja tobak ska du anmäla detta till kommunen.

 

Ny lag om tobak

Den 1 juli 2019 träder en ny lag i kraft som bland annat innebär att du som vill sälja tobak till konsumenter, och som idag har anmält din försäljning måste ansöka om tillstånd hos kommunen senast den 1 november 2019.

Blanketter för ansökan

Läs mer om den nya lagen här.

Information till dig som säljer tobak i butik

Information till dig som driver serveringsrörelse

Kommunfullmäktiges beslut om tobaktaxa

 

Anmälan och egenkontroll

Du anmäler tobaksförsäljningen till alkohol- och tobakhandläggaren innan du börjar din försäljning. Alla nyanmälda handlare får ett informationsbesök av handläggaren där vi pratar om försäljningsreglerna.

Välj den anmälningsblankett som stämmer överens med din planerade försäljning (se länk till höger).

Tillsammans med din anmälan skickar du med en kopia av din butiks egenkontrollprogram över försäljningen av tobak. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om butikens rutiner för försäljning av tobak. Hur din butiks egenkontrollprogram ser ut bestämmer du själv, men du får gärna använda vår mall. Kontakta alkohol- och tobakhandläggaren om du vill få mallen på något annat språk än svenska.

Du kan börja sälja tobak så snart du anmält din försäljning till oss.

Tillsynsavgift

Det kostar pengar att sälja tobak. Genom den årliga avgiften betalar du för alkohol- och tobakhandläggaren tillsyn och administration av din försäljning.

Ändringar i din verksamhet

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till alkohol- och tobakhandläggaren. Exempel på viktiga förändringar kan vara om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress. Om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du anmäla din nya försäljning och samtidigt avanmäla din gamla försäljning. Använd blanketterna för anmälan och av-anmälan.

Kontrollköp

Ett kontrollköp är när kommunen anlitar unga människor, som är över 18 år men ser yngre ut, för att se om butikerna i kommunen säljer folköl eller tobak till ungdomarna utan att de behöver visa legitimation.De flesta handlare vill inte sälja folköl eller tobak till ungdomar under 18 år. Därför kan vi hjälpa dem genom att kontrollera dem. Butiken får ett kvitto på och kan förbättra sina rutiner.Butikerna är generellt sett duktiga på att följa lagstiftningen och inte sälja folköl eller tobak till någon under 18 år. Men det fungerar inte överallt. Dagen efter kontrollköpet åker två handläggare ut till alla butiker där det genomförts ett kontrollköp för att tala med handlarna om resultatet. Ett kontrollköp får inte användas av kommunen som underlag för någon administrativ sanktion. Det betyder att en handlare inte kan få försäljningsförbud på grund av resultatet från ett kontrollköp. Det fungerar som en slags varning.

Frågor?

Du alltid är välkommen att kontakta alkohol- och tobakhandläggaren om du har frågor.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Kontakta alkohol- och tobakhandläggaren

Ildiko´ Lundberg
Alkohol- och tobakhandläggare

Tel 0431-774 65
Mejl ildiko.lundberg@bastad.se

Click to listen highlighted text!