Välkommen till Båstads kommun!
Halvklart och uppehåll

Huvudnavigering

Du är här:Startsida/Flytta hit!/Båstadhem AB/Om Båstadhem

Målsättning & Vision

Båstadhem

Fotograf: Mats Landerberg

Målsättning

Båstadhems målsättning är att främja kommunens försörjning av bostäder och lokaler. Detta skall ske genom att förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta, och upplåta fastigheter och tomträtter med bostads, affärs- och kontorslägenheter.

Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings-, och driftsuppdrag för annan uppdragsgivares räkning.

Förvaltningen skall ske på sådant sätt att fastigheternas värde bibehålles
och hyresgästerna ges en god standard och ett tryggt boende till företagets
självkostnad.

För att säkerställa företagets utveckling och fortbestånd skall en rimlig vinst
eftersträvas för en sund konsolidering.

Vision för Båstadhem AB

Båstadhem skall vara det naturliga valet av hyresboende i Båstads kommun. Båstadhem skall verka i hela kommunen och erbjuda ett varierat utbud av bostäder
med hög servicenivå och trygghet i boendet.

Kontakt

  • Båstadhem AB 0431-750 30 Fax: 0431-756 72 Telefon och besökstid M-F 10-12, 13-15 Postadress: Box 1116, 269 22 BÅSTAD Besöksadress: Fridhemsv. 7A, 269 31 BÅSTAD http://www.bastadhem.se
  • Båstadhem AB 0431-750 30 Fax: 0431-756 72 Telefon och besökstid M-F 10-12, 13-15 Box 1116, 269 22 BÅSTAD