Click to listen highlighted text!

Elarbete på pumpstationer

Senast ändrad: 20 nov, 2019

Under onsdag den 20/11 kommer elarbete göras av Bjäre Kraft på deras elnät. Pumpstationerna i Öllövstrand och Mäsingestrand kommer att drabbas tillfälligt. Bjäre kraft kommer att förse pumpstationerna med el från deras generatorer. Driften av pumpstationerna beräknas påverkas endast kortvarigt då generatorerna tillkopplas och frånkopplas. Pumpgroparna på respektive station beräknas kunna hålla undan vattnet under dessa kortvariga avbrott.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!