Click to listen highlighted text!

Dispens för gödselspridning hösten 2018

Senast ändrad: 30 okt, 2018

Från november till februari är det förbjudet att sprida gödsel i Båstads kommun.

 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun bedömer mot bakgrund av sommarens torka och dess påverkan på jordbruket att det i vissa fall finns skäl att ge dispens för spridning. Vi kan inte ge en generell dispens. Myndighetsnämnden bedömer även att handläggningsavgiften för en dispensansökan sätts ned från 910 kr till 200 kr.

 

Dispenser handläggs av miljöavdelningen. Dispens kan efter ansökan medges till och med den 15 december 2018. Om du vill ansöka om dispens behöver vi ha in följande uppgifter:

1.      Namn, adress och fastighetsbeteckning för spridningsområde.

2.      Typ av gödsel som ska spridas och mängd per hektar

3.      Antal hektar och gröda

 

Det går bra att lämna uppgifterna genom att besöka kommunhuset, skicka e-post eller brev (se kontaktuppgifter nedan).

 

Postadress: Båstads kommun, Samhällsbyggnad, 269 80 Båstad
Besöksadress: Vångavägen 2
E-post: samhallsbyggnad@bastad.se
Telefon: 0431-770 00

 

Vi handlägger ansökan så snart vi kan, men du får räkna med en handläggningstid på 2-3 dagar.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00
info@bastad.se

Besök oss
Vångavägen 2 269 80 Båstad

Öppettider
Måndag, onsdag och torsdag: 08.00 - 16.30
Tisdag: 08.00 - 18.00
Fredag: 08.00 - 15.00

Click to listen highlighted text!