Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 juni

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Välkommen till kommunfullmäktige den 20 juni. Mötet börjar kl. 18.30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

De ärenden som kommer att behandlas är:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Delgivningar
 • Informationsärende
 • Beslutslogg
 • Budget 2019 och plan 2020-2023
 • Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022
 • Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun
 • Begäran hos kommunfullmäktige från vård- och omsorgsnämnden om budgettillägg för 2018
 • Försäljning av kommunal mark – del av Vistorp 7:111, Förslöv
 • Avsägelse av uppdrag som förtroendevald i kommunrevisionen – Ingemar Jönsson (BP)
 • Svar på motion – Återvinningscentralen i Svenstad
 • Svar på motion – angående avgiftsfria resor för äldre
 • Svar på motion – Verksamhets- och kvalitetssystem
 • Svar på motion – Båstads kommun erbjuder Boarps hembygdsgård stöd i form av arbetsmarknadsinsatser
 • Svar på motion – Ökning av antalet SFI-timmar
 • Svar på motion – Kulturkort för barn och ungdomar.
 • Svar på medborgarförslag – vänort Vidin, Bulgarien
 • Interpellationsdebatt – Angående kommunens roll i projekt om fossilbränslefria kommuner
 • Interpellationssvar kompletteras senast dagen innan sammanträdet.
 • Interpellationsdebatt – Avskedande av kommundirektör och kärnvärden
 • Interpellationssvar kompletteras senast dagen innan sammanträdet.
 • Väckt motion – Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar
 • Väckt medborgarförslag – Låt Bjäres vägrenar blomma – för pollinerarnas välmående och vårt njutning!

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!