Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 april

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Välkommen till kommunfullmäktige den 19 april. Mötet börjar kl. 18.30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad.

Följ kommunfullmäktige live

De ärenden som kommer att behandlas är:

 • Exploateringsavtal – Båstad 109:368 och 109:370
 • Detaljplan för Båstad 109:368 och 109:370
 • Införande av visselblåsarsystem i Båstads kommun
 • Befolkningsprognos för Båstads kommun 2017-2026
 • Ändring av författningssamling “Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i Båstads kommun”
 • Utvärdering av systemet med medborgarförslag
 • Revidering av reglemente för Myndighetsnämnden
 • Beslut om revidering av program för folkhälsa, trygghet och säkerhet
 • Svar på motion – Rekrytering av vårdpersonal till sommaren 2017
 • Svar på motion – Rörelsemönster vid Båstads nya station
 • Svar på motion – Standarden/hygienen på toaletterna i kommunens skolor
 • Svar på motion – Tillgänglighet för hörselskadade i kommunhuset
 • Svar på motion – Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige
 • Svar på motion – IOP – Idéburet offentligt partnerskap
 • Svar på motion – Arbetsmiljön i Båstads kommun
 • Svar på medborgarförslag – Behåll skoltomten Backaskolan i kommunal ägo
 • Svar på medborgarförslag – Utökad sopsortering på återvinningsstationen i Svenstad
 • Svar på medborgarförslag – Ljussättning av träd på Lyavägen
 • Svar på medborgarförslag – Kommunen ska inte upplåta mark åt cirkus med vilda djur
 • Svar på medborgarförslag – Ridväg på gamla järnvägsrälsen mellan Grevie och Båstad
 • Svar på medborgarförslag – Kombinerad gång-, cykel- och ridväg på gamla banvallen
 • Svar på medborgarförslag – Framtida användning av den nedlagda järnvägsbanan
 • Initiativ från demokratiberedningen om uppdrag för översyn av partistöd 2019-2022
 • Val av ledamöter i tillfällig beredning för översyn av kulturprogrammet
 • Val av ersättare i tillfällig beredning för översyn av kulturprogrammet
 • Val av ordförande i tillfällig beredning för översyn av kulturprogrammet
 • Val av vice ordförande i tillfällig beredning för översyn av kulturprogrammet
 • Väckt motion – Inför metoden huskurage i Båstads kommun
 • Väckt motion – Heltid för alla
 • Årsredovisning 2016

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Relaterade länkar:

2017-04-19 Dagordning

Click to listen highlighted text!