Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 18 april

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Välkommen till kommunfullmäktige den 18 april. Mötet börjar kl. 18.30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad.

De ärenden som kommer att behandlas är:

 • Planeringsunderlag för natur- och kulturmiljöer i Båstads kommun
 • Information (översiktsplan)
 • Årsredovisning 2017 för Båstads kommun
 • Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2017
 • Befolkningsprognos för Båstads kommun 2018
 • Försäljning av kommunal mark – Vistorp 7:84 i Förslöv
 • Beslut om planuppdrag – Bron 1 m fl, Torekovs hamn
 • Nya ägardirektiv i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 • Nytt aktieägaravtal i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 • Ny bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 • Interpellation – Entledigande av Båstads kommundirektör
 • Interpellation – Miljöbokslut
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i Vård- och omsorgsnämnden
 • Fyllnadsval för ledamot i Vård- och omsorgsnämnden
 • Väckt motion om inrättande av välbefinnanderåd
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående uppdrag till f.d. kommundirektören att undersöka korruption i kommunen

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!