Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 maj

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Välkommen till kommunfullmäktige den 17 maj. Mötet börjar kl. 18.30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad.

De ärenden som kommer att behandlas är:

 • Årsredovisning 2016 för Båstads kommun
 • Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2016
 • Ansvarsfrihet för kommunrevisionen 2016
 • Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Medelpunkten 2016
 • Lokalisering av återvinningscentral i Båstads kommun
 • Reducering/förändring av 2017 års investerings- och exploateringsutgifter
 • Begäran om tilläggsanslag för Ängstorps reningsverk
 • Svar på motion – Byggnation av billiga boenden
 • Svar på medborgarförslag – Bevarande av centralorten Västra Karup
 • Reglemente för kulturpris och kulturstipendium
 • Revidering av reglemente för handikapprådet och pensionärsrådet gällande antalet sammanträden
 • Interpellation om terrorism och beredskap
 • Väckt motion – Säker övergång för gång-, cykel- och ridled
 • Väckt motion – Linjemarkering av gång- och cykelvägar
 • Väckt motion – Inrättande av demokratidag i kommunalregi
 • Väckt motion – Ungdomsråd i Båstads kommun
 • Väckt motion – Tillskapande av aktivitetshus i Grevie
 • Väckt medborgarförslag – Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns arbete och resultat

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!