Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 maj

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Välkommen till kommunfullmäktige den 16 maj. Mötet börjar kl. 18.30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

De ärenden som kommer att behandlas är:

 • Översiktsplan för Båstads kommun – Beslut om samrådshandling
 • Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 (Stationsområdet i Båstad)
 • Överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn
 • Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten
 • Svar på medborgarförslag – Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns arbete
 • Förslag om inrättande av Kulturnämnd
 • Igångsättningsbeslut av vård- och omsorgsboendet i Förslöv, Haga Park
 • Interpellationsdebatt – Miljöbokslut
 • Behandling av ej avslutade motioner maj 2018
 • Val av suppleant till Sydvattens styrelse samt val av ombud till årsstämman med fullmakt att teckna aktier
 • Väckt motion – Inrätta familjecentral
 • Väckt motion – Gratis vaccinationer för personal inom vård och omsorg.
 • Väckt motion – Inför giftfri policy för kommunens skolor
 • Interpellation – Angående kommunens roll i projekt om fossilbränslefria kommuner
 • Ansökan om att bibehålla förtroendeuppdrag efter flytt
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Avskedande av kommundirektör
 • Interpellation – Avskedande av kommundirektör och kärnvärden

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00
Onsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Torsdagar 08.00-12.00, 13.00-16.30
Fredagar 08.00-12.00, 13.00-15.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Click to listen highlighted text!