Click to listen highlighted text!

Övning Flinta ökar Båstads kommuns kunskap inom det skånska totalförsvaret

Runt 400 personer har under senaste halvåret medverkat i den regionala samverkansövningen Flinta.
– Syftet med övningen är att belysa olika aktörers ansvar och roller vid höjd beredskap och att tillsammans skapa en gemensam grund att stå på, säger landshövding Anneli Hulthén.

Övning Flinta är uppdelad i två moment. En distribuerad del som genomförs i respektive organisation och en gemensam del där alla aktörer samlats för att dela erfarenheter och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans. Den gemensamma delen är uppdelad på fyra tillfällen, ett i varje hörn av Skåne. Totalt har 39 olika aktörer, med 400 deltagare, från kommuner och myndigheter övats.
– För Båstads kommun har övningen bidragit till ökad kunskap inom området och även ett ökat intresse för frågorna. Totalförsvar Skåne bygger vi tillsammans, säger säkerhetschef Christofer Thorén.

Övning Flinta är en del av förberedelserna inför den nationella totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020. Totalförsvarsövningen syftar till att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra vid höjd beredskap. Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret ska bygga på befintlig krisberedskap och det är därför viktigt att aktörer i länet redan nu har en god samverkan.
– Båstads kommun ska upprätthålla samhällsviktig verksamhet såväl i fred som under kris och krig och därför är förberedelser viktiga, säger Christofer Thorén.

Landshövding Anneli Hulthén diskuterar samverkan med Lars Persson och Daniel Stepanovic under övning Flinta.

Dags att plocka skräp

Hela Sverige plockar skräp! På lördag den 21 september vill organisationen Håll Sverige Rent att vi ska rikta lite extra fokus på nedskräpning och uppmanar frivilliga att tillsammans gå ut i vår fina kommun för att plocka skräp. Det slängs ungefär en miljard cigarettfimpar på gatorna varje år och den marina nedskräpningen är ett stort problem. Hur gör du? Plockar du med dig ditt skräp från stranden? Skräp skadar, kostar pengar och skapar otrygghet. Därför är det viktigt att motverka nedskräpning.

Kognitiva sjukdomar uppmärksammades under jubileumsdag

Fredagen den 6 juli deltog kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) och vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz (M) i 10-årsjubileet för Enheten för Kognitiv medicin i Ängelholm. Båstads kommun är en av åtta omkringliggande kommuner som enheten samarbetar med.

– Enheten gör ett väldigt viktigt arbete och det var lärorikt att få ta del av det. Vi fick också ta emot beröm för det arbete som görs i Båstad, säger Johan Olsson Swanstein.

Enheten för kognitiv medicin arbetar med kognitiva sjukdomar som är ett samlingsnamn för olika demenssjukdomar. Under jubileumsdagen berättade flera personer om hur de och deras anhöriga drabbats av olika kognitiva sjukdomar.
– Jag blev extremt berörd av berättelserna vi fick höra, de anhörigas situation och engagemanget enheten visar, säger Johan Olsson Swanstein.

Jubileumsdagen bjöd förutom på livsberättelser också på de senaste forskningsrönen inom området.
– Vi fick ta del av föreläsningar inom områdena bot och behandling. Enheten sätter stort hopp till en bromsmedicin som det forskas på och det är mycket glädjande att höra att det finns hopp inför framtiden. Förutom det tar jag med mig vikten av samarbete, i det här fallet mellan primärvård, specialistvård, kommuner och anhöriga, säger Johan Olsson Swanstein.

 

I Båstads kommun finns en demenssamordnare som stöd för dig som har en demenssjukdom men även för dina anhöriga. Demenssamordnaren har ett nära samarbete med biståndshandläggare, dagverksamhet, hemsjukvård, rehab och hemtjänst och kan hjälpa till att vägleda dig till rätt hjälp. Demenssamordnaren erbjuder även anhörigutbildning samt utbildning och stöd till personalen i kommunen. Läs mer på bastad.se.

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein, enhetschef och Silvialäkare Moa Wibom och Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz.

Förtroendevalda besökte Förslöv och Grevie

Onsdagen den 28 augusti var det premiär för ett nytt inslag i Båstads kommunfullmäktiges arbete. Ledamöterna åkte på bussutflykt för att lära känna kommunen bättre och få större inblick i vad som är på gång. Premiärturen hade fokus på Grevie och Förslöv.

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L) intog rollen som reseledare. Tillsammans med samhällsbyggnadschef Roger Larsson och chefen för Teknik och service Jan Bernhardsson guidade han ledamöterna under bussturen som utgick från kommunhuset i Båstad.
– Tanken är att vi ska träffa företrädare för civilsamhället i Grevie och Förslöv och initiativet har tagits mycket väl emot av företrädarna för de föreningar vi har kontaktat, sa Thomas Andersson.

Guidningen innehöll såväl historiska tillbakablickar som beskrivningar av nuläget och framtiden för många av de platser som passerades och besöktes.

Första stoppet var vid Grevie idrottsplats. Där möttes de förtroendevalda av representanter för Grevie GIK och Grevie bygdegård som informerade om sina verksamheter och visade lokalerna. Besökarna fick bland annat en inblick i Grevieparkens verksamhet och blev visade den nya multisportarenan som snart ska invigas.  

Andra stoppet var vid det blivande äldreboendet Haga Park. Projektledaren Anders Hjert fanns på plats och informerade om läget i projektet och Jan Bernhardsson informerade om den kommande lekplatsen och övrig utveckling av området.

Dessförinnan hade bussturen bland annat passerat stationen och det intilliggande verksamhetsområdet i Förslöv, liksom platsen där den nya skolan i Förslöv byggs. Skolan ska vara klar i augusti 2021.

Sista besöket var i Förslövs bygdegård. Besökarna serverades kvällsmat från restaurang Ellis och fick information om de olika verksamheterna i huset. Dessutom informerade Förslöv IF, Capio vårdcentral och Förslövholms vägförening om det arbete de bedriver och hur de ser på framtiden.

Som en sista överraskning innan hemfärd bjöds de besökande gästerna på glass från företaget Bjäreglass.

Många av de förtroendevalda uttryckte att det var en lyckad satsning och att det var oerhört givande att komma ut och träffa företrädare för föreningar och företag på deras hemmaplan, och att få en inblick i allt det viktiga arbete de bedriver.   

   

Aktiviteter i Kompetenshubben

Nu är Kompetenshubben i Kunskapscentrum Agardh i full gång igen om ni har missat det. Här finns schema på vad som händer och vem ni får möta:

Måndagar: 

Vill du lära dig svenska? Då träffar ni Emma, vår Studie och yrkevägledare som skriver in er på kurs i svenska (SFI). Ayat sitter också i Kompetenshubben och hjälper till med rådgivning samt språkstöd för arabisktalande.

Tisdagar:

Långöppet till kl 17:30. Har du någon gång tyckt det varit svårt att fylla i blanketter från myndigheter och liknande instanser? Trevlige Micke finns till hands och hjälper till med blankettsupport för den som behöver stöd med det.

Onsdagar:

Emma är tillbaka och hjälper er vuxna som är intresserade på att plugga vidare. Hon kan svara på frågor och även ha vägledningssamtal.

Torsdagar:

Sune är i hubben och han kan bl.a. vara ett stöd för den som vill plugga vidare. JagKan – för dig som upplever psykisk ohälsa och behöver stöd för att studera vidare.

Fredagar:

Fr.o.m. den 6 september har vi numera fredagsöppet! Då finns våra arbetsmarknadscoacher Erik och Manuel på plats varje fredag. Erik och Manuel hjälper till att knyta kontakter mellan arbetssökande och företag.

Mån-tors: Kristina finns på plats och hjälper till med info kring arbete och studier i Båstads kommun, CV support och allmänbildningsfrågor.

Varmt välkomna till Kompetenshubben måndag till fredag kl 13-15!

Avtackning av avgående politiker

16 avgående politiker avtackades förra veckan i Båstad. Kommunfullmäktiges ordförande Tomas Andersson (L) tillsammans med Jessica Andersson (S), 1:e vice ordförande, och Helena Stridh (BP), 2:e vice ordförande, delade ut diplom och tackade alla avgående politiker för deras engagemang och driv för Båstads kommun.

Click to listen highlighted text!