Dags att söka sommarjobb

Dags att söka sommarjobb

Vill du ha sommarjobb och är född mellan 2002 och 2004? Då har du möjlighet att söka sommarjobb inom Båstads kommun. Det finns möjlighet att jobba inom vård och omsorg, park och naturvård, café, kök, barnomsorg, administration och IT. Arbetstiden är fyra timmar per dag, måndag till fredag. Du arbetar antingen vecka 25-28 eller vecka 29-32.

Välkommen med din ansökan senast 15 mars 2020!

Här kan du läsa mer och ansöka om sommarjobb.

Skräpplockardag skapar medvetenhet kring nedskräpning

Skräpplockardag skapar medvetenhet kring nedskräpning

Johan Mårtensson anordnar en skräpplockardag för barn och elever i F-6-klasser. 

Torsdagen den 16 april mellan 08.00-15.00 bjuder Båstads kommun in till en speciell Skräpplockardag i Håll Sverige Rent-anda. Inbjudan är riktad till barn och elever i F-6-klasser som är välkomna att delta att plocka skräp i sin närmiljö samt i omkringliggande park- och strandmiljö.

Johan Mårtensson, natur- och skogsförvaltare på Båstads kommun, är anordnare av Skräpplockardagen i kommunen. För honom är det viktigt att visa barn i tidig ålder vikten av att ta hand om vår natur.

– För mig är det är en självklarhet att inte skräpa ner. När barn och unga plockar skräp skapas medvetenhet kring nedskräpning, vilket i sin tur kan leda till ändrade attityder och beteenden.

Syftet med att anordna Skräpplockardagar är att stärka känslan av att det tillsammans går att göra skillnad. Genom att vara med i kampanjen har skolan och förskolan en stor möjlighet att väcka barnens engagemang för nedskräpning och hållbar utveckling.

Håll Sverige Rent skickar skräpplockarpåsar till alla anmälda förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och ungdomsföreningar som anmäler sig. Både påsar och läromedel är gratis.

Skräpet som samlas in ska källsorteras. Längs skräpplockarområdet kommer barnen få lägga sitt skräp i olika depåer, därefter kommer Båstads kommuns driftenhet att samla in allt.

– Jag ser fram emot en härlig dag längs Bjäres kust. Vi avslutar dagen med utdelning av diplom samt korvgrillning, säger Johan Mårtensson.

 

 

Skräpplockardagarna och Håll Sverige Rent

Nu är anmälan öppen för skolor och ungdomsföreningar att anmäla sitt intresse till årets Skräpplockardagar. Håll Sverige Rent skickar skräpplockarpåsar till alla anmälda förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och ungdomsföreningar som anmäler sig senast den 15 maj. Både påsar och läromedel är gratis. Under februari kommer ni också att hitta tävlingar här för årets deltagare. Anmäl ert intresse hos Håll Sverige Rent.

 

Tre nyheter från Håll Sverige Rent 2020

  • Vi byter namn från Vi Håller Rent till Skräpplockardagarna, men innehållet förblir detsamma.
  • Vi har utökat och vidareutvecklat vårt pedagogiska material Skräplabbet. Materialet kommer att kunna laddas hem här från mitten av februari
  • Påsar kommer inte längre skickas via kommunen. Istället skickas materialet direkt till deltagande skolor, förskolor och barn- och ungdomsföreningar. Från beställning till leverans tar det cirka 10 dagar.

Skräpet som samlas in ska källsorteras. Snus sorteras som restavfall.

Logotyp som garant för tillförlitlighet

Logotyp som garant för tillförlitlighet

I en tid där det är vanligt att falska nyheter sprids och påverkanskampanjer förekommer är det extra viktigt att slå vakt om hur den egna logotypen används. Med anledning av att Båstads kommuns logotyp missbrukats vill vi därför slå fast varför vi ser allvarligt på det inträffade.

Båstads kommuns logotyp – vårt kommunvapen – är varumärkesskyddad och får inte användas utan kommunens tillstånd. Logotypen är Båstads kommuns främsta visuella kännetecken. Dess huvudsakliga syfte är att göra kommunen till en tydlig och enad avsändare med hög igenkänningsgrad.

Under söndagen den 10 februari publicerades ett falskt inlägg av en privatperson på Facebook där Båstads kommun stod som avsändare. Inlägget med Båstads kommuns logotyp fick stor spridning i sociala medier.

Oavsett ursprungligt syfte med det falska inlägget reagerar Båstads kommun starkt på att någon gör inlägg i vårt namn. Förklaringen till vårt ställningstagande är att en av kommunens viktigaste uppgifter är ge tillförlitlig samhällsinformation. Vi vill trygga medborgarnas säkerhet och välbefinnande. I samband med kriser och andra viktiga händelser är det särskilt angeläget. Vår webbplats, bastad.se, är vår viktigaste kanal utåt.

Det är högst olyckligt när någon annan utger sig för att vara Båstads kommun. Våra medborgare, företag och föreningar ska kunna känna sig säkra på att vårt kommunvapen är en garant för att det är kommunen som är avsändare.

Att utge sig för att vara kommunen och sprida information i kommunens namn orsakar skada. Det är ett stort problem om våra medborgare får felaktig information och vilseleds. Vi ser även ett stort problem om detta kan resultera i att våra medborgare tvivlar på den information vi går ut med. Det är viktigt att allmänheten ska kunna lita på det vi kommunicerar. Risken är att våra medborgare inte känner lika stor tilltro till oss nästa gång det sker något vi bör gå ut med.

Båstads kommun har varit i kontakt med den privatperson som skapade och spred det falska inlägget på Facebook. I nuläget avvaktar vi med att vidta juridiska åtgärder.

Det falska inlägget blev under söndagskvällen viralt vilket bidrog till att kommunens webbsida inte klarade av belastningen från den mängd besökare som försökte nå bastad.se. Konsekvensen av detta blev att kommunens webbsida låg nere under cirka en timme.

IT-avdelningen fortsätter att arbeta för att öka kapaciteten på servern som används och felsöker problemet som uppstod.

 

 

 

Birgit Nilssons födelsedag kan bli lokal flaggdag

Birgit Nilssons födelsedag kan bli lokal flaggdag

Under kommunstyrelsens sammanträde 12 februari väckte ordförande Johan Olsson Swanstein (M) ett ärende om införande av lokal flaggdag till minne av Birgit Nilsson.

”Birgit Nilsson var och förblir en fantastisk ambassadör för vår kommun. För att hedra minnet av Birgit Nilsson och även visa på hennes betydelse för Bjäre och vår kommun föreslår jag att Birgit Nilssons födelsedag den 17 maj blir en kommunal flaggdag,” skriver Johan Olsson Swanstein (M).

Kommunen har ingen lokal flaggdag sedan tidigare, utan flaggning sker på de allmänna flaggdagarna eller i samband med officiella besök och dylikt. Allmänna flaggdagar regleras i Förordning {1982:270) om allmänna flaggdagar, men kommunen har en möjlighet att införa lokala flaggdagar. Exempel på lokala flaggdagar som är vanligt förekommande är skolavslutning, Internationella Kvinnodagen och grannländers nationaldagar.

Kommunstyrelsen stod bakom förslaget att göra 17 maj till en kommunal flaggdag. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige.

Birgit Nilsson. Foto: Ur Birgit Nilsson Arkiv

Säkrare vård med digital signering

Säkrare vård med digital signering

Nu inför Båstads kommun digital signeringslista för hälso- och sjukvårdsinsatser inom hemtjänst, hemsjukvård och på vård- och omsorgsboenden. Syftet är att öka patientsäkerheten.

Båstads kommun byter handskrivna listor mot digital signering i arbetstelefonen. Det nya arbetssättet ökar kontrollen över bland annat givna läkemedel och ökar på så sätt patientsäkerheten.

Signeringslistan säkerställer att en hälso- och sjukvårdsinsats, till exempel överlämning av läkemedel, har utförts. Förändringen innebär att all signering kommer ske i realtid i personalens arbetsmobiler. Ansvarig legitimerad personal kan direkt se att insatsen är utförd.

– Vid försenad eller utebliven insats skickas påminnelser tills att insatsen är utförd. Det ger oss möjlighet att säkerställa att ordinerade insatser, som till exempel överlämning av läkemedel, ges vid rätt tid till den enskilde. Vi är övertygade om att digital signering kommer minska antalet avvikelser och öka patientsäkerheten, säger Sandra Sturk, medicinskt ansvarig sjuksköterska.  

Införande av digitala signeringslistor kommer att påbörjas i slutet av mars på pilotområdena Åsliden, Ängen samt hemvård Förslöv. Just nu pågår utbildningsinsatser för den hälso- och sjukvårdspersonal som aktivt ska arbeta med signeringen. 

– Införandet kommer att utvärderas löpande. Om detta blir bra kommer vi att breddinföra e-signering, säger Pernilla Holte, avdelningschef för Vård och omsorg.

Ett roligt och aktivt sportlov väntar

Ett roligt och aktivt sportlov väntar

Under sportlovsveckan finns det massor med roliga aktiviteter runt om i kommunen för barn och ungdomar.

Luftgevärsskytte, taekwondo, biljardturnering, självförsvar för tjejer, filmvisningar och teater är bara några av alla de aktiviteter som finns att prova på under veckan.

Aktiviteterna arrangeras av kommunen, organisationer och föreningslivet runt om i kommunen och det bästa är att de flesta aktiviteter är gratis för barn och unga mellan 6 till 15 år.

Se hela programmet här (pdf)

Ungdomens Hus i Förslöv

  • Åldersgräns: Årskurs 7 upp till och med det året du fyllt 18
  • Tisdagar VR klockan 14.00-16.00
  • Torsdagar krävs föranmälan till Tacokväll, senast tisdag den 18 februari

Tillägg till programmet
Prova på yoga. Måndag 17/2 och tisdag 18/2 kl 13.00-14.00 på Yogayoy, Båstad Sportcenter
För dig från sex år och uppåt. Balans, koordination och andning lärs in på ett lustfyllt sätt med barnyoga, med rörelser anpassade till den växande kroppen.
Anmäl er på hemsidan www.yogayoy.se

Prova på drama och sång med lärare från Kulturskolan. 17 februari Musteriet i Båstad, kl 13-14 sång årskurs 4-9, kl 14-15 drama årskurs 4-6, kl 15-16 drama årskurs 7-9.

18 februari Ungdomens hus i Förslöv, kl 13-14 sång årskurs 4-9, kl 14-15 drama årskurs 4-6, kl 15-16 drama årskurs 7-9.

Även om snön lyser med sin frånvaro finns det massor med roliga aktiviteter för barn och ungdomar i kommunen att göra under sportlovet.