Demokratiutveckling i Båstads kommun

Demokratiutveckling i Båstads kommun

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en rad åtgärder som ska stärka demokratin i Båstad.
 Medborgarnas inflytande och delaktighet i vår kommuns utveckling är en viktig fråga för oss alla, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett hållbart samhälle. Med dessa förslag tar vi ett litet steg för att öka tilliten och delaktigheten med och mellan medborgarna och oss politiker, säger kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L).

Kommunfullmäktiges presidium har sedan april 2019 i uppdrag att bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytandet i kommunen. Presidiet har utarbetat ett första program med aktiviteter som ska stärka den lokala demokratins utveckling i Båstads kommun genom att bland annat inrätta fler medborgarråd, aktivt välkomna nyinflyttade och öka samverkan med den idéburna sektorn.
– Vi tror att genom möten minskar vi avståndet mellan politiken och medborgarna och därför föreslås att det inrättas kulturråd, fritids- och idrottsråd, byarådslag och dialogmöten. Men det är viktigt att medborgarna känner sig genuint välkomna att medverka till att tillsammans med politiken bygga upp morgondagens samhälle. De förslag som presenteras är ett litet steg i att öka tilliten och delaktigheten i vår kommun. Det är vår avsikt att komma med fler förslag framöver, säger Thomas Andersson.

Programmet som beslutades om vid kommunfullmäktiges möte den 19 juni innehåller följande punkter:

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda inrättandet av ett kulturråd under kommunstyrelsen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige den 25 september 2019 och innehålla förslag till reglemente samt redogörelse för reglementets ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser.

2.Uppdragsbeskrivningen som ska tas fram för inrättande av tillfällig beredning för idrott och det rörliga friluftslivet ska inkludera att beredningen tar ställning till om det ska inrättas ett fritids- och idrottsråd.

3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en utredning med tillhörande styrdokument för hur byarådslag kan genomföras. Utredningen ska samrådas med byaråden och innehålla beskrivning av ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige den 23 oktober 2019.

4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur medborgarförslagsmodellen kan digitaliseras och utvecklas för att skapa en större delaktighet och främja åsiktsbildningen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige senast den 18 december 2019.

5. Kommunstyrelsens presidium delges programmets förslag om inrättande av dialogmöten.

6. Busstur anordnas årligen för kommuninvånare med start 2020. Kommunfullmäktiges budgetram utökas med 10 000 kronor för att genomföra evenemanget.

7. Borgmästarkaffe anordnas två gånger om året med start hösten 2019. Finansiering under 2019 sker genom kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov. För 2020 och fram till mandatperiodens slut utökas kommunfullmäktiges budgetram med 10 000 kronor för att genomföra evenemangen.

 

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Thomas Andersson, Jessica Andersson (S) som är 1:e vice ordförande och Helena Stridh (BP) som är 2:e vice ordförande.

 

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L).

Månadens person utsågs av kommunfullmäktige

Månadens person utsågs av kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni utsågs för första gången Månadens person som är en nyinrättad utmärkelse för att uppmärksamma personer och organisationer som på olika sätt bidrar positivt till kommunen. Först ut att få priset var Jan Ekelund.

Motiveringen till att utse Jan Ekelund lyder:

”Med ett genuint intresse för teater har Jan inspirerat barn, skolungdom och vuxna att ta del av teaterutbud både lokalt och regionalt. Jan var med och startade Båstad Riksteaterförening för 41 år sedan där han allt sedan dess varit föreningens primus motor och ordförande. Han har varit en stark kraft i att sprida och utveckla scenkonst i såväl Båstads kommun som i Skåne.”

Alla som är folkbokförda i Båstads kommun kan nominera personer till priset.

Kungligt besök i Båstad

Kungligt besök i Båstad

Måndagen den 17 juni besökte kronprinsessan Victoria, prins Daniel, prins Oscar och Skånes landshövding Annelie Hultén Norrvikens trädgårdar i Båstads kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) och kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L) representerade kommunen. Johan Olsson Swanstein höll ett tal och hälsade gästerna välkomna.
– Det är roligt att få ta emot besök och visa upp vilken fantastisk plats Båstads kommun är. Norrviken i sig är ju en viktig mötesplats både som andningshål för oss som bor här och som besöksmål, säger Johan Olsson Swanstein.
– Kronprinsessparet och prins Oscar valde att lägga sin dag på Norrvikens trädgårdar måndagen den 17 juni. En varm sommardag där Norrviken med ägare och personal fick visa Båstads kulturarv från sin bästa sida. Ett besök som varit på gång länge och som vi på Norrviken är oerhört glada över, säger Norrvikens VD Camilla Berthilsson.

Besöket beskrivs som mycket trevligt och lyckat.
– En informell lunch i all enkelhet med många intressanta samtalsämnen och en efterföljande promenad genom trädgården för alla som ville vara med. Självklart lade även all Norrvikenpersonal redskapen åt sidan och slöt upp för en fin promenad förbi vattenträdgården, bigården, Victoriahuset med köksträdgård, Hasses glada Trädgård, Molins, Renässansträdgården, Rhodondendrondalen, Japanska trädgården och avslutades utanför Villa Abelin, säger Camilla Berthilsson.

Fotograf: Ateljé Lena Photography för Norrvikens trädgårdar

400 000 kronor från Kulturrådet ger satsning på sci-fi/fantasy för unga på biblioteket

400 000 kronor från Kulturrådet ger satsning på sci-fi/fantasy för unga på biblioteket

Det är inom Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek som Båstads kommuns biblioteksverksamhet tilldelats 400 000 kronor. Biblioteket har sökt medel för att möjliggöra en satsning på science fiction och fantasy i höst.

– Det är angeläget att biblioteket satsar extra för att nå och locka ungdomar och unga vuxna att läsa. I dagens samhälle är det många aktiviteter som konkurrerar om ungdomarnas tid på fritiden. Läsning och böcker tenderar att bortprioriteras, vilket vi vill ändra på genom en målinriktad och långsiktig satsning på dessa åldersgrupper, säger bibliotekschef Catharina Elofsson.

Med bidraget möjliggörs en satsning till hösten med tema science fiction och fantasy. Avdelningen för science fiction och fantasy kommer att fräschas upp, det kommer att köpas in mycket ny litteratur och det planeras lästräffar på temat för ungdomar och unga vuxna. Evenemang för alla åldrar planeras in med bland annat författarbesök, aktiviteter för barn under höstlovet och Vi läser film.
– Kulturrådets medel ger oss en fantastisk möjlighet att få göra en unik satsning på unga. Inriktningen på sci-fi/fantasy är medvetet vald för att locka unga, men också för att locka alla att ta del av en värld bortom vår egen som kan ge perspektiv på den tid vi lever i. Jag ser mycket fram emot höstens satsning, säger Catharina Elofsson.

 

Nationaldagsfirande i Boarp

Nationaldagsfirande i Boarp

Strålande solsken, 15 meter rulltårta och troligtvis besöksrekord. Det blev ett mycket lyckat nationaldagsfirande i Hembygdsparken i Boarp den 6 juni.

Det strålande solskenet bidrog till att skapa en fin inramning till nationaldagsfirandet och det rådde högtidlig stämning när flaggan hissades och nationalsången sjöngs. För barnen fanns det möjlighet att pyssla sin egen flagga, se på teaterföreställning och att gå på styltor. Programmet bjöd även på musik och tal.

Vid årets nationaldagsfirande i Boarp firades även att Båstads kommun i tisdags passerade milstolpen 15 000 invånare. Kommunen bjöd på 15 000 millimeter rulltårta och den skars upp och delades ut av kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson och kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein tillsammans med representanter för Hembygdsföreningen i Boarp.

Tidigare under dagen var det även medborgarskapsceremoni för våra nya svenska medborgare i Båstads kommun. Här kan du läsa mer om detta.

Kommunala pristagare hyllade

Kommunala pristagare hyllade

Under Näringslivsfesten den 9 maj hyllades det lokala näringslivet och årets kommunala priser delades ut. Det handlar om ungdomsledarpriset, Nolatopriset, miljöpriset, kulturpriset och integrationspriset.

 

Övriga priser under galan som årligen arrangeras av Båstad Turism och Näringsliv var Årets UF-företag, Årets entreprenör, Årets företag, Årets ambassadör och Årets butik.

Pristagare och motiveringar till Båstads kommuns priser:

Ungdomsledarpriset

Alma Gunnarsson, CISV Båstad – ”Alma är en fredsutbildare i världsklass som med sitt glada skratt och inkluderande sätt hjälper våra ungdomar att utveckla sig själva mot målet att bli världsmedborgare för en öppen och rättvis värld. Hon är klarsynt och ser varje individ som en egen människa, är nyfiken och får ungdomarna och andra ledare att må bra, känna sig trygga och har alltid en fredsaktivitet eller två i rockärmen. Med Alma har man aldrig långtråkigt trots våra ibland långa och påfrestande resor mot målet att lära känna människor från alla delar av världen.”

Joakim Kant, Grevie GIK – ”Joakim har som aktiv gjort 420 matcher och 90 mål i Grevie GIK. Som aktiv var han en riktig kämpe som aldrig gav slaget förlorat, matchen skulle vinnas! Joakims vinnarinstinkt lyste också igenom när han spelade bordtennis för Grevie GIK. När den aktiva karriären tog slut, tog hans ledaregenskaper honom vidare som ledare i ungdomsfotbollen och inom bordtennisen. Joakims ledaregenskaper bygger till stor del på ett gott ledarskap, vilket han som aktiv nyttjade genom att vara ledare för de yngre såväl på plan som utanför planen och det gäller både fotboll och bordtennis.”

 

Nolatopriset
Till Nolatopristagare 2018 utses Calle Knutsson, padelspelare från Båstad med följande motivering:

”Calle är Kattvikssonen som under 2018 tagit ett stort steg i sin idrottskarriär och utveckling mot att bli proffs genom att etablera sig i Spaniel, padelns hemland, och på proffstouren WPT. Han har med sin målmedvetenhet och noggrannhet blivit pionjär och banbrytare inom svensk padel. Calle har varit med i svenska landslaget sedan 2012 och varit med på VM i bl a Mexico, Mallorca och 2018 i Paraguay. Han hade i slutet av 2018 en ranking på plats 168 i WPT (World Padel Tour) och kommer att satsa allt under 2019 för att nå ännu högre placering.”

Miljöpriset – två pristagare

Willab AB
Solenergi är en förnybar energikälla och en viktig byggsten i ett framtida hållbart energisystem. Willab ABs satsning imponerar och gör dem till en förebild som kan inspirera andra företagare.

Ann och Lars Elofsson
Ett stort antal växter och djur är beroende av våtmarker och många hotade arter är kopplade till dessa naturmiljöer eftersom stora arealer har torrlagts. Ann och Lars Elofssons arbete är därför mycket viktigt och bidrar till lokala och nationella miljömål.

 

Kulturpriset
Britt Arnstedt driver Galleri Arnstedt i Östra Karup som lockar internationella besökare till de bästa samtidskonstnärerna bland annat genom Britts samarbete med Malmö Konsthögskola. Britt verkar tydligt för att barnen ska få kontakt med högkvalitativ konst genom verkstäder på sommaren och visningar för skolbarnen i kommunen.

Integrationspriset
Hans Lanner
Motivering: För att genom sitt engagemang i Game Set Matchning bidragit till en mer inkluderande arbetsmarknad och sammanlänkning av parter, vilket inte bara främjat kompetensförsörjning och tillväxt utan även integrationen i Båstads kommun.