Kommunen beslutar om omedelbara insatser till det lokala näringslivet

Kommunen beslutar om omedelbara insatser till det lokala näringslivet

Krisledningsnämnden följer utvecklingen och har kontakt och dialog med det lokala näringslivet, olika aktörer och organisationer. För att underlätta för våra lokala företagare inför kommunen omedelbart en rad åtgärder som presenteras här. Samtidigt diskuteras vilka ytterligare åtgärder som kan göras för att stötta och underlätta för det lokala näringslivet.

– Det är av yttersta vikt att de livskraftiga företag som finns i kommunen ska kunna fortleva. Nu mer än någonsin krävs det att vi alla jobbar tillsammans. För att kunna underlätta för våra företag i dessa tider har vi tagit fram en rad åtgärder, som kan komma att utvecklas och ändras om det krävs. I övrigt kräver rådande läge att alla i kommunen, medborgare och företagare, nu gör det man kan för att stötta, hjälpa och ta hand om varandra. Vi behöver alla våra lokala företag, så alla vi som kan behöver stötta dem och samtidigt passa på och njuta av vårsolen, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande.

Krisledningsnämnden har fattat beslut för att underlätta för de lokala företagen med anledning av coronapandemin. Dessa åtgärder är:

  • Ge företag möjlighet till uppskov med att betala sina fakturor som de fått från kommunen.
  • Kommunen sätter betalningsvillkoret på nya fakturor till 90 dagar för privata företag med möjlighet till förlängning med ytterligare 90 dagar.
  • Kommunens miljö-och livsmedelsinspektörer har en viktig funktion under rådande förhållanden genom rådgivning och kontroll av livsmedelshygien, hälsoskydd och smittskydd. Tillsynen kommer att planeras och genomföras med stor försiktighet och med särskild hänsyn till drabbade verksamheter.
  • Båstadshem ser över sin betalningstid och möjlighet att lämna uppskov för betalningar av företags lokalhyror.
  • Kommunen ska korta ner betalningstiden på sina fakturor från leverantörer.
  • Kommunen ska ha ett generöst förhållningsätt vid inställda konferenser och föredrag. Exempelvis genom att dela kostnader med företagen som påverkas.
  • Tillåtet att öppna uteserveringar redan nu. Förutom att solen förväntas skina kommande vecka är det dessutom bra ur smittspridningssynpunkt att sitta ute. Redan från den 20 mars är det möjligt att öppna uteserveringar. Det innebär en tidigareläggning. Den normala öppettiden är 1 april.
  • Alla beslut gäller under två månader, det vill säga till och med den 20 maj.

 

Kyld mat ger högre kvalitet och större valfrihet

Kyld mat ger högre kvalitet och större valfrihet

Båstad kommun har beslutat att permanenta övergången till kyld mat för de som får mat via hemtjänsten.
– Det är glädjande att vi kan erbjuda en bättre kvalitet på maten samtidigt som vi kan erbjuda en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz (M).

Den kylda maten infördes först efter branden i köket på Skogsliden. Då var den kylda maten en nödvändighet för att klara av situationen, men sedan dess har det testats att behålla och utveckla konceptet.
– Vinsterna är flera. Den allra största är att brukarna kan välja själva när de vill äta, säger måltidschef Susanna Bengtsson.

De som får mat via hemtjänsten har idag två alternativ att välja på varje dag och varje dag ingår en dessert.
– Maten som serveras är mat av god kvalitet. Den kylda maten behåller färg, form och textur bättre när maten kyls och den bibehåller mer näring, säger Susanna Bengtsson.
Maten tillagas och kyls ner i köket på Skogliden dagen innan den levereras hem till brukarna av hemtjänstpersonalen.

Nyligen gjordes en undersökning av vad de som får kyld mat tycker om den. En majoritet ville behålla den kylda maten och de som svarade på enkäten lyfte fram att de var nöjda med smaken och variationen på maten.

Den kylda maten innebär bättre arbetsmiljö för hemtjänstpersonalen när de bättre kan planera utkörningen och slipper bära tunga väskor med värmeplattor.

Beslutet om att permanenta kyld mat till personer som har hemtjänst fattades av Vård- och omsorgsnämnden den 27 januari.

Nedzad Livadic förbereder matportioner i Skogslidens kök och exempel på två kylda rätter som brukarna kunnat välja på.

Folkmusikens Dag 26 augusti i Boarp

Folkmusikens Dag 26 augusti i Boarp

Söndagen den 26 augusti klockan 13.00-16.00 firas Folkmusikens Dag i Hembygdsparken i Boarp. Med fiol, durspel, sång och flöjt bjuds det på allspel, sånglekar och allsång. Arrangörer är Båstads kommun i samarbete med Bjäre härads Hembygdsförening.

Folkmusikens Dag vill uppmärksamma den musikaliska traditionen i folkmusiken med lokala melodier. Riksspelmannen Laif Carr håller i både allsången och allspelet. Alla som trakterar ett instrument är välkomna att delta i allspelet, noter hittar du här på webbsidan.

Ninni Carr håller i sånglekarna, Åsbo spelmän spelar, delar av Familjen Carr håller konsert och vi alla andra får sjunga och spela.

Allt bådar för en härlig eftermiddag för både kropp; dans och gott hembakat, och själ; sång och musik.

Fri entré, men ta med ”rediga” pengar till fikat!

Kontaktperson:
Tussa Lannér tussa.lanner@bastad.se tel.: 0431-772 31

Noter:
Noter till Folkmusikens Dag I Boarp Allspelslåtar (PDF)

Hitta hit:
Hembygdsparken i Boarp

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Övning Flinta ökar Båstads kommuns kunskap inom det skånska totalförsvaret

Övning Flinta ökar Båstads kommuns kunskap inom det skånska totalförsvaret

Runt 400 personer har under senaste halvåret medverkat i den regionala samverkansövningen Flinta.
– Syftet med övningen är att belysa olika aktörers ansvar och roller vid höjd beredskap och att tillsammans skapa en gemensam grund att stå på, säger landshövding Anneli Hulthén.

Övning Flinta är uppdelad i två moment. En distribuerad del som genomförs i respektive organisation och en gemensam del där alla aktörer samlats för att dela erfarenheter och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans. Den gemensamma delen är uppdelad på fyra tillfällen, ett i varje hörn av Skåne. Totalt har 39 olika aktörer, med 400 deltagare, från kommuner och myndigheter övats.
– För Båstads kommun har övningen bidragit till ökad kunskap inom området och även ett ökat intresse för frågorna. Totalförsvar Skåne bygger vi tillsammans, säger säkerhetschef Christofer Thorén.

Övning Flinta är en del av förberedelserna inför den nationella totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020. Totalförsvarsövningen syftar till att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra vid höjd beredskap. Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret ska bygga på befintlig krisberedskap och det är därför viktigt att aktörer i länet redan nu har en god samverkan.
– Båstads kommun ska upprätthålla samhällsviktig verksamhet såväl i fred som under kris och krig och därför är förberedelser viktiga, säger Christofer Thorén.

Landshövding Anneli Hulthén diskuterar samverkan med Lars Persson och Daniel Stepanovic under övning Flinta.

Förtroendevalda besökte Förslöv och Grevie

Förtroendevalda besökte Förslöv och Grevie

Onsdagen den 28 augusti var det premiär för ett nytt inslag i Båstads kommunfullmäktiges arbete. Ledamöterna åkte på bussutflykt för att lära känna kommunen bättre och få större inblick i vad som är på gång. Premiärturen hade fokus på Grevie och Förslöv.

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L) intog rollen som reseledare. Tillsammans med samhällsbyggnadschef Roger Larsson och chefen för Teknik och service Jan Bernhardsson guidade han ledamöterna under bussturen som utgick från kommunhuset i Båstad.
– Tanken är att vi ska träffa företrädare för civilsamhället i Grevie och Förslöv och initiativet har tagits mycket väl emot av företrädarna för de föreningar vi har kontaktat, sa Thomas Andersson.

Guidningen innehöll såväl historiska tillbakablickar som beskrivningar av nuläget och framtiden för många av de platser som passerades och besöktes.

Första stoppet var vid Grevie idrottsplats. Där möttes de förtroendevalda av representanter för Grevie GIK och Grevie bygdegård som informerade om sina verksamheter och visade lokalerna. Besökarna fick bland annat en inblick i Grevieparkens verksamhet och blev visade den nya multisportarenan som snart ska invigas.  

Andra stoppet var vid det blivande äldreboendet Haga Park. Projektledaren Anders Hjert fanns på plats och informerade om läget i projektet och Jan Bernhardsson informerade om den kommande lekplatsen och övrig utveckling av området.

Dessförinnan hade bussturen bland annat passerat stationen och det intilliggande verksamhetsområdet i Förslöv, liksom platsen där den nya skolan i Förslöv byggs. Skolan ska vara klar i augusti 2021.

Sista besöket var i Förslövs bygdegård. Besökarna serverades kvällsmat från restaurang Ellis och fick information om de olika verksamheterna i huset. Dessutom informerade Förslöv IF, Capio vårdcentral och Förslövholms vägförening om det arbete de bedriver och hur de ser på framtiden.

Som en sista överraskning innan hemfärd bjöds de besökande gästerna på glass från företaget Bjäreglass.

Många av de förtroendevalda uttryckte att det var en lyckad satsning och att det var oerhört givande att komma ut och träffa företrädare för föreningar och företag på deras hemmaplan, och att få en inblick i allt det viktiga arbete de bedriver.   

   

Demokratiutveckling i Båstads kommun

Demokratiutveckling i Båstads kommun

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en rad åtgärder som ska stärka demokratin i Båstad.
 Medborgarnas inflytande och delaktighet i vår kommuns utveckling är en viktig fråga för oss alla, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett hållbart samhälle. Med dessa förslag tar vi ett litet steg för att öka tilliten och delaktigheten med och mellan medborgarna och oss politiker, säger kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L).

Kommunfullmäktiges presidium har sedan april 2019 i uppdrag att bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytandet i kommunen. Presidiet har utarbetat ett första program med aktiviteter som ska stärka den lokala demokratins utveckling i Båstads kommun genom att bland annat inrätta fler medborgarråd, aktivt välkomna nyinflyttade och öka samverkan med den idéburna sektorn.
– Vi tror att genom möten minskar vi avståndet mellan politiken och medborgarna och därför föreslås att det inrättas kulturråd, fritids- och idrottsråd, byarådslag och dialogmöten. Men det är viktigt att medborgarna känner sig genuint välkomna att medverka till att tillsammans med politiken bygga upp morgondagens samhälle. De förslag som presenteras är ett litet steg i att öka tilliten och delaktigheten i vår kommun. Det är vår avsikt att komma med fler förslag framöver, säger Thomas Andersson.

Programmet som beslutades om vid kommunfullmäktiges möte den 19 juni innehåller följande punkter:

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda inrättandet av ett kulturråd under kommunstyrelsen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige den 25 september 2019 och innehålla förslag till reglemente samt redogörelse för reglementets ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser.

2.Uppdragsbeskrivningen som ska tas fram för inrättande av tillfällig beredning för idrott och det rörliga friluftslivet ska inkludera att beredningen tar ställning till om det ska inrättas ett fritids- och idrottsråd.

3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en utredning med tillhörande styrdokument för hur byarådslag kan genomföras. Utredningen ska samrådas med byaråden och innehålla beskrivning av ekonomiska och verksamhetsrelaterade konsekvenser. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige den 23 oktober 2019.

4. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur medborgarförslagsmodellen kan digitaliseras och utvecklas för att skapa en större delaktighet och främja åsiktsbildningen. Utredningen ska vara föremål för beslut i kommunfullmäktige senast den 18 december 2019.

5. Kommunstyrelsens presidium delges programmets förslag om inrättande av dialogmöten.

6. Busstur anordnas årligen för kommuninvånare med start 2020. Kommunfullmäktiges budgetram utökas med 10 000 kronor för att genomföra evenemanget.

7. Borgmästarkaffe anordnas två gånger om året med start hösten 2019. Finansiering under 2019 sker genom kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov. För 2020 och fram till mandatperiodens slut utökas kommunfullmäktiges budgetram med 10 000 kronor för att genomföra evenemangen.

 

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande Thomas Andersson, Jessica Andersson (S) som är 1:e vice ordförande och Helena Stridh (BP) som är 2:e vice ordförande.

 

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L).