Click to listen highlighted text!

Byte av vattenledning

NSVA kommer att utföra VA-separering samt byte av vattenledning på Björkvägen 3-6 samt Vistorpsvägem 4 och 6 i Förslöv.

Startdatum: 2019-09-09 08:00
Beräknas klart: 2019-11-29

Förtroendevalda besökte Förslöv och Grevie

Onsdagen den 28 augusti var det premiär för ett nytt inslag i Båstads kommunfullmäktiges arbete. Ledamöterna åkte på bussutflykt för att lära känna kommunen bättre och få större inblick i vad som är på gång. Premiärturen hade fokus på Grevie och Förslöv.

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L) intog rollen som reseledare. Tillsammans med samhällsbyggnadschef Roger Larsson och chefen för Teknik och service Jan Bernhardsson guidade han ledamöterna under bussturen som utgick från kommunhuset i Båstad.
– Tanken är att vi ska träffa företrädare för civilsamhället i Grevie och Förslöv och initiativet har tagits mycket väl emot av företrädarna för de föreningar vi har kontaktat, sa Thomas Andersson.

Guidningen innehöll såväl historiska tillbakablickar som beskrivningar av nuläget och framtiden för många av de platser som passerades och besöktes.

Första stoppet var vid Grevie idrottsplats. Där möttes de förtroendevalda av representanter för Grevie GIK och Grevie bygdegård som informerade om sina verksamheter och visade lokalerna. Besökarna fick bland annat en inblick i Grevieparkens verksamhet och blev visade den nya multisportarenan som snart ska invigas.  

Andra stoppet var vid det blivande äldreboendet Haga Park. Projektledaren Anders Hjert fanns på plats och informerade om läget i projektet och Jan Bernhardsson informerade om den kommande lekplatsen och övrig utveckling av området.

Dessförinnan hade bussturen bland annat passerat stationen och det intilliggande verksamhetsområdet i Förslöv, liksom platsen där den nya skolan i Förslöv byggs. Skolan ska vara klar i augusti 2021.

Sista besöket var i Förslövs bygdegård. Besökarna serverades kvällsmat från restaurang Ellis och fick information om de olika verksamheterna i huset. Dessutom informerade Förslöv IF, Capio vårdcentral och Förslövholms vägförening om det arbete de bedriver och hur de ser på framtiden.

Som en sista överraskning innan hemfärd bjöds de besökande gästerna på glass från företaget Bjäreglass.

Många av de förtroendevalda uttryckte att det var en lyckad satsning och att det var oerhört givande att komma ut och träffa företrädare för föreningar och företag på deras hemmaplan, och att få en inblick i allt det viktiga arbete de bedriver.   

   

Planerat VA- Arbete

Under måndagen den 2/9 kommer NSVA utföra ett VA-arbete i Hemmeslöv. Fastigheterna på  Månvägen, Norra Ringvägen, Södra Ringvägen, Karupsvägen 11-31, Norra Rundvägen 1 samt Södra Rundvägen 61 i Hemmeslöv kommer därför att vara utan vatten under den tid arbetet pågår, vilket beräknas vara mellan kl 20:00-00:00. Grävarbetet påbörjas redan tidigare under dagen.

Berörda fastigheter har aviserats via lapp i brevlådan. NSVA försöker även nå ut via sms dagen innan det planerade arbetet. NSVA uppmanar kunderna att tappa upp vatten innan.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-09-02 20:00
Beräknas klart: vid midnatt

Aktiviteter i Kompetenshubben

Nu är Kompetenshubben i Kunskapscentrum Agardh i full gång igen om ni har missat det. Här finns schema på vad som händer och vem ni får möta:

Måndagar: 

Vill du lära dig svenska? Då träffar ni Emma, vår Studie och yrkevägledare som skriver in er på kurs i svenska (SFI). Ayat sitter också i Kompetenshubben och hjälper till med rådgivning samt språkstöd för arabisktalande.

Tisdagar:

Långöppet till kl 17:30. Har du någon gång tyckt det varit svårt att fylla i blanketter från myndigheter och liknande instanser? Trevlige Micke finns till hands och hjälper till med blankettsupport för den som behöver stöd med det.

Onsdagar:

Emma är tillbaka och hjälper er vuxna som är intresserade på att plugga vidare. Hon kan svara på frågor och även ha vägledningssamtal.

Torsdagar:

Sune är i hubben och han kan bl.a. vara ett stöd för den som vill plugga vidare. JagKan – för dig som upplever psykisk ohälsa och behöver stöd för att studera vidare.

Fredagar:

Fr.o.m. den 6 september har vi numera fredagsöppet! Då finns våra arbetsmarknadscoacher Erik och Manuel på plats varje fredag. Erik och Manuel hjälper till att knyta kontakter mellan arbetssökande och företag.

Mån-tors: Kristina finns på plats och hjälper till med info kring arbete och studier i Båstads kommun, CV support och allmänbildningsfrågor.

Varmt välkomna till Kompetenshubben måndag till fredag kl 13-15!

Avtackning av avgående politiker

16 avgående politiker avtackades förra veckan i Båstad. Kommunfullmäktiges ordförande Tomas Andersson (L) tillsammans med Jessica Andersson (S), 1:e vice ordförande, och Helena Stridh (BP), 2:e vice ordförande, delade ut diplom och tackade alla avgående politiker för deras engagemang och driv för Båstads kommun.

Medborgarundersökning – tyck till om Båstads kommun

I dagarna får 1 200 invånare i Båstads kommun en enkät i brevlådan och därmed möjlighet att tycka till om verksamheterna i kommunen samt hur det är att bo och leva här. Det är nämligen dags för SCB:s medborgarundersökning.

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som Statistikmyndigheten SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört sedan 2005. Sedan 2017 har SCB:s medborgarundersökning genomförts en gång per år, varje höst

De personer som tillfrågas är slumpmässigt utvalda och dras från befolkningsregistret. I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

–Ju fler som svarar, desto bättre blir kvaliteten på resultatet. Sist vi deltog i undersökningen var vi bäst på att svara tack vare engagerade kommuninvånare och i år siktar vi på första plats igen, säger Sari Bengtsson, utvecklingsstrateg på Båstads kommun

Årets medborgarundersökning  består av 135 deltagande kommuner. Sammanlagt är det 161 500 personer i hela landet, i åldrarna 18-84 år som tillfrågas.  Ju fler kommuner som deltar, desto större är möjligheten för kommunerna att jämföra sina resultat med andra kommuner med liknande förutsättningar.

Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara på pappersenkäten eller på webbenkäten som finns på SCB:s webbplats. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på svenska, engelska, finska eller spanska. Pappersenkäten går att besvara på svenska och arabiska.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till kommunerna i början av december och den 18 december kommer resultaten att publiceras på SCB:s webbplats, www.scb.se

Click to listen highlighted text!