Click to listen highlighted text!

Övning Flinta ökar Båstads kommuns kunskap inom det skånska totalförsvaret

Runt 400 personer har under senaste halvåret medverkat i den regionala samverkansövningen Flinta.
– Syftet med övningen är att belysa olika aktörers ansvar och roller vid höjd beredskap och att tillsammans skapa en gemensam grund att stå på, säger landshövding Anneli Hulthén.

Övning Flinta är uppdelad i två moment. En distribuerad del som genomförs i respektive organisation och en gemensam del där alla aktörer samlats för att dela erfarenheter och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans. Den gemensamma delen är uppdelad på fyra tillfällen, ett i varje hörn av Skåne. Totalt har 39 olika aktörer, med 400 deltagare, från kommuner och myndigheter övats.
– För Båstads kommun har övningen bidragit till ökad kunskap inom området och även ett ökat intresse för frågorna. Totalförsvar Skåne bygger vi tillsammans, säger säkerhetschef Christofer Thorén.

Övning Flinta är en del av förberedelserna inför den nationella totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020. Totalförsvarsövningen syftar till att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra vid höjd beredskap. Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret ska bygga på befintlig krisberedskap och det är därför viktigt att aktörer i länet redan nu har en god samverkan.
– Båstads kommun ska upprätthålla samhällsviktig verksamhet såväl i fred som under kris och krig och därför är förberedelser viktiga, säger Christofer Thorén.

Landshövding Anneli Hulthén diskuterar samverkan med Lars Persson och Daniel Stepanovic under övning Flinta.

Tillfällig driftstörning

Efter gårdagens vattenläcka på hamngata kommer det nu under förmiddagen utföras ett sista VA-arbete. NSVAs personal räknar med att vara klara till kl 11. Under tiden VA-arbetet pågår blir fastigheter i området utan vatten.

NSVAs personal har knackat dörr i området.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2019-09-17 09:40
Beräknas klart: 2019-09-17 11:00

Vattenläcka på Hamngatan

Vattnet är avstängt för boende på Hamngatan i Båstad. Orsaken är en vattenläcka. Lagningsarbetet beräknas vara klart under dagen meddelar NSVA.

Kognitiva sjukdomar uppmärksammades under jubileumsdag

Fredagen den 6 juli deltog kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) och vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz (M) i 10-årsjubileet för Enheten för Kognitiv medicin i Ängelholm. Båstads kommun är en av åtta omkringliggande kommuner som enheten samarbetar med.

– Enheten gör ett väldigt viktigt arbete och det var lärorikt att få ta del av det. Vi fick också ta emot beröm för det arbete som görs i Båstad, säger Johan Olsson Swanstein.

Enheten för kognitiv medicin arbetar med kognitiva sjukdomar som är ett samlingsnamn för olika demenssjukdomar. Under jubileumsdagen berättade flera personer om hur de och deras anhöriga drabbats av olika kognitiva sjukdomar.
– Jag blev extremt berörd av berättelserna vi fick höra, de anhörigas situation och engagemanget enheten visar, säger Johan Olsson Swanstein.

Jubileumsdagen bjöd förutom på livsberättelser också på de senaste forskningsrönen inom området.
– Vi fick ta del av föreläsningar inom områdena bot och behandling. Enheten sätter stort hopp till en bromsmedicin som det forskas på och det är mycket glädjande att höra att det finns hopp inför framtiden. Förutom det tar jag med mig vikten av samarbete, i det här fallet mellan primärvård, specialistvård, kommuner och anhöriga, säger Johan Olsson Swanstein.

 

I Båstads kommun finns en demenssamordnare som stöd för dig som har en demenssjukdom men även för dina anhöriga. Demenssamordnaren har ett nära samarbete med biståndshandläggare, dagverksamhet, hemsjukvård, rehab och hemtjänst och kan hjälpa till att vägleda dig till rätt hjälp. Demenssamordnaren erbjuder även anhörigutbildning samt utbildning och stöd till personalen i kommunen. Läs mer på bastad.se.

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein, enhetschef och Silvialäkare Moa Wibom och Vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz.

När sommaren förändras behövs det fler som rycker in

Deltidsbrandmän behövs mer än någonsin och det blev särskilt tydligt förra sommaren när skogsbränderna rasade runt om i landet. Men bristen på deltidsbrandmän är stor hela året – och över hela landet. Därför gör MSB, SKL, Sobona samt fackförbunden Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision nu en nationell kampanj i syfte att underlätta rekrytering av deltidsbrandmän.

Kampanjen hoppas att fler eldsjälar får upp ögonen för ett jobb som deltidsbrandman samt att fler arbetsgivare förstår frågans allvar och vikten av att stötta sin räddningstjänst. Läs mer på www.blideltidsbrandman.nu

Click to listen highlighted text!