Click to listen highlighted text!

Sista chansen att tycka till om kommunens motion- och friluftsliv

Sista chansen att tycka till om kommunens motion- och friluftsliv

Nu vill vi veta hur våra invånare i Båstads kommun upplever det rörliga frilufts- och idrottslivet i kommunen.

Vi skickar nu ut en enkät som vi vill att våra kommuninvånare som är 19 år och äldre ska besvara. Vi hoppas att du kan låna oss några minuter av din tid, eftersom dina svar kommer att ge oss värdefull information. Barn och unga (10-19 år) fyller i enkäten under skoltid.

Besvara enkäten här eller scanna in QR-koden här bredvid direkt in i din mobil för att besvara enkäten.

Enkäten kommer också att finnas som pappersenkät på våra bibliotek.

Teknik och service har fått i uppdrag av våra politiker att ta fram ett Fritids- och idrottspolitiskt program för Båstads kommun. I programmet vill man att vi klargör våra mål och ambitioner för ett rörligt friluftsliv och idrottande.

Genom att våra kommuninvånare har möjlighet att fylla i en enkät hoppas vi få svar på vilka fritidsaktiviteter våra invånare utövar, hur deras fritid ser ut och vart man befinner sig på sin fritid. Dessutom hoppas vi få reda på om det saknas något utbud eller om det finns saker som hindrar invånarna från att ha en aktiv fritid. Vi vill också veta vilka områden kommunens invånare anser att kommunen ska satsa på.

Enkäten tar endast upp fysiska aktiviteter på fritiden, inte kulturella aktiviteter.

Följande grupper kommer att omfattas av undersökningen:
– Alla elever i årskurs 4 – årskurs 3 gymnasiet. En digital enkät fylls i under skoltid
– Vuxna i ålder från 19 år och uppåt. Både digital och pappersenkät. 

Du kan svara på enkäten via:
 – kommunens hemsida
 – tidningen Bjäreliv
 – sociala medier
 – olika föreningar
 – Senior Sport School
 – kommunens Vård och omsorgsförvaltning

Enkätundersökningen kan besvaras under januari 2020. Enkäten kommer att redovisas under våren på hemsidan samt i det nya Fritids- och idrottspolitiska programmet.

Än finns det chans att nominera till Miljöpriset 2019

Än finns det chans att nominera till Miljöpriset 2019

Sedan 1987 delar Båstads kommun varje år ut Miljöpriset ”för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en bättre miljö”. För 2019 års Miljöpris har Båstads kommun valt att förlänga nomineringstiden. Anledningen är att det kommit in få nomineringsbidrag.

– Vi vill gärna få in fler nomineringar och har förlängt nomineringstiden till 31 mars. Jag vet att det finns många bra initiativ för vår miljö ute i kommunen, bland enskilda personer, hos föreningar, inom näringslivet och på våra skolor, säger Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare.

Vem kan nomineras?

– Man kan nominera en enskild person, ett företag eller en organisation med säte i eller med särskild anknytning till kommunen. Man kan endast få priset en gång.

Vad innebär det att tilldelas miljöpriset?

– Dels innebär det att man får en prissumma på 10.000 kronor men också ett erkännande att man gjort en viktig insats.

Varför är det viktigt för kommunen att ha ett miljöpris?

– Syftet med priset är att främja insatser som leder till en hållbar utveckling av kommunen och förbättrar vår gemensamma miljö. Det är viktigt att lyfta fram goda exempel som kan vara till inspiration för andra. Vi bor och lever på en plats som är en riktig pärla med många värdefulla tillgångar att uppskatta och värna. Vi vill också främja innovationer på detta område.

Hur arbetar kommunen själva med att bidra till en bättre miljö?

– Kommunen som organisation arbetar till exempel med energieffektivisering i fastigheter, utfasning av fossila drivmedel och ställer miljökrav vid upphandlingar. Vi arbetar också med naturvård och med att göra naturen tillgänglig för friluftsliv och rekreation och med att skapa förutsättningar för våra medborgare att leva och konsumera mer hållbart.

 

2018 delades miljöpriset av Willab, för deras satsning på solenergi och Anna och Lars Elofsson för deras naturvårdsarbete med våtmarker.

– Båda dessa insatser har tydliga kopplingar till miljömålen och jag ser fram emot att se vem som kommer att prisas i år, säger Carolina Holgersson Ivarsson.

Förslag till miljöpristagare och motivering lämnas till Båstads kommun, kommunstyrelsen, via mail bastads.kommun@bastad.se eller per post senast 31 mars 2020. Det är kommunstyrelsen som utser pristagare. Prisutdelning sker på Näringslivsfesten under våren 2020.

 

Ta del av bibliotekets evenemangsbroschyr

Ta del av bibliotekets evenemangsbroschyr

Nu är biblioteken i Båstad kommuns nya evenemangsbroschyr här.
Det blir babysagostunder, boksamtal, invigning och tango – något för alla helt enkelt. Men vi börjar berätta om vårens första programpunkter som innehåller djupdykning i två brittiska klassiker – Mary Shelleys Frankenstein och Jane Austens Emma.

Årets säsong av Vi läser film innehåller filmvisningar på Scala Biografen, föreläsningar och så klart bok- och filmsamtal på Båstads bibliotek.

 

Söndag 2 februari kl 11

Filmvisning på Scala Biografen – Mary Shelleys Frankenstein

Vi visar en oscarsnominerad filmatisering av Mary Shelleys älskade klassiker. (längd: 2h 3min.)

Ingen biljettbokning. Fritt inträde, men medlemskap i Vi läser films filmklubb för 2020 krävs. Medlemskort á 50 kr köps på plats. Obs – endast kontanter och Swish! Som medlem får du även rabatt på Vi läser films visning av Emma! Kassan öppnar 10:30.

 

Onsdag 5 februari kl. 18

Föreläsning: Mary Shelley och Victor Frankenstein

Kan människan besegra döden? Vad händer en människa som blir utan mänsklig vänskap och sympati? Vem är det egentligen som är monster i den här världen? Mary Shelleys Frankenstein väcker många frågor och hennes roman har gestaltats på otaliga sätt. Hur inspirerades Shelley av sin samtid att skriva en odödlig klassiker? Annette Söderlund, mediepedagog på Kulturporten, lotsar oss genom Mary Shelley och Victor Frankensteins världar.

Båstads bibliotek. Fritt inträde. Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och kaka!

Torsdag 6 februari kl. 13 Bok- och filmsamtal

Vi träffas och jämför bok och film.

Båstads bibliotek. Fritt inträde. Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och kaka!

 

Söndag 22 mars kl. 11

Filmvisning på Scala Biografen – Jane Austens EMMA

Jane Austens humoristiska mästerverk kommer återigen på vita duken! Se den pinfärska filmatiseringen regisserad av Autumn de Wilde. (Längd: 2h 15 min.)

Pris 125 kr eller 100 kr för Vi läser films medlemmar. Biljettbokning sker per telefon: 0431-369730 eller via bions hemsida: scalabiografen.se. För medlemspris, välj biljettyp ”Vi läser film” och visa upp ditt medlemskort i kassan när du sedan hämtar ut din biljett. Kassan öppnar 10:30.

Torsdag 26 mars kl. 13 Bok- och filmsamtal på Båstads bibliotek

Vi träffas och jämför bok och film.

Båstads bibliotek. Fritt inträde. Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och kaka!

 

Mer brittiska klassiker!

Måndag 23 mars kl. 18 Föreläsning: Systrarna Brontës värld

Översättarna Anna-Karin Malmström och Per Ove Ehrling berättar om systrarnas uppväxt och utveckling till författare samt deras romaner.

Båstads bibliotek. Fritt inträde. Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och kaka!

 

Här kan du ta del av hela vårens program (pdf)

Vattenläcka Glimminge Plantering

Vattenläcka Glimminge Plantering

En vattenläcka har påträffats i Glimminge Plantering och lagningsarbetet måste påbörjas nu på morgonen. Det är främst kustområdet mellan Torekov och Segelstorpsstrand som kommer att beröras, men lågt tryck kan eventuellt märkas av i närliggande områden. NSVA hoppas kunna uppdatera med mer information under dagen. Berörda adresser: Stora del av kustområdet mellan Torekov och Segelstorpsstrand

Startdatum: 2020-01-23 08:00
Beräknas klart: Oklart i nuläget
Vatten finns att hämta: Nej

Följ resan mot Förslövs nya skola

Följ resan mot Förslövs nya skola

Arbetet med Förslövs nya skola är i full gång och nu finns ett Instagram-konto och en projektsida på bastad.se där du kan se och följa arbets- och byggprocessen mot den nya skolan.

Förslövs skola driver sedan några veckor tillbaka ett Instagram-konto där de publicerar bilder och filmer om det dagliga arbetet hos dem för att följarna ska få insyn i resan mot Förslövs nya skola. Följ kontot genom att klicka här eller genom att söka på namnet @forslovsnyaskola

bastad.se har vi dessutom skapat en projektsida där du kan ta del av bilder, se tidsplanen och följa arbets- och byggprocessen kring Förslövs nya skola.

Projektet med Förslövs nya skola påbörjades 2019 och planeras stå klart 2021.

Bild: Illustration på Förslövs nya skola.

Invånarna kan starkt rekommendera Båstad som hemort

Invånarna kan starkt rekommendera Båstad som hemort

Under hösten 2019 fick 1200 invånare chansen att tycka till om Båstads kommun och dess verksamheter i SCB:s medborgarundersökning.

Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 2019. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 48 procent enkäten. I slutet av december 2019 publicerades statistiken för SCB:s medborgarundersökning på SCB.se. Syftet med undersökningen är att medborgarna har fått ge sina synpunkter och åsikter gällande vilka verksamheter och områden i kommunen som är viktigast för dem.

Undersökningen visar att majoriteten av deltagarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Båstads kommun. Det är höga siffror jämfört med övriga kommuners resultat.

– Vi kan vara stolta. Detta är en viktig fråga i undersökningen och det är ett glädjande resultat, säger Erik Lidberg, kommunchef Båstads kommun.

Det medborgarna bland annat önskar mer prioritering av är hantering av renhållning och sophämtning samt underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar. Man önskar även ha större inflytande att påverka vad som sker i kommunen samt fler möjligheter att hitta bra boende.

– Det är väldigt bra för kommunen att undersökningen har genomförts. Nu vet vi vad vi ska arbeta vidare med och prioritera.

På SCB:s hemsida kan man ta del av all statistik från undersökningen.

På kommunens hemsida kan ni läsa tidigare artiklar om undersökningen:

Tyck till om Båstads kommun

Invånarna har tyckt till om kommunen

 

Click to listen highlighted text!