Demokratidagar i Förslöv 6-8 mars

Demokratidagar i Förslöv 6-8 mars

Helgen den 6 till 8 mars arrangeras för första gången Båstads kommuns Demokratidagar. Syftet är att skapa en mötesplats för dialog som lyfter fram demokratin som värdegrund, styrelseskick och arbetssätt.
― Demokrati är inte något som händer av sig själv. Jag tror att vi måste anstränga oss och hela tiden hitta nya former för att skapa mötesplatser mellan förtroendevalda och medborgarna vi representerar, säger kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L).

Tanken är att Demokratidagarna ska bli ett återkommande evenemang och i år är temat yttrandefrihet. Besökarna får ta del av en konstutställning med cirka 30 verk av olika satirtecknare. På plats finns också företrädare för samtliga politiska partier i Båstads kommunfullmäktige och de bjuder på kaffe och kakor.

Konstutställningen är en vandringsutställning som har visats på olika bygdegårdar runt om i Sverige. I Skåne visas den på fyra olika ställen varav bygdegården i Förslöv är ett av ställena. För kommunfullmäktiges ordförande handlar demokratidagarna om att hålla igång kontakten mellan väljare och förtroendevalda även mellan valen.
– Jag vill värna det demokratiska samtalet utan att det har något att göra med att fiska efter röster. Det tror jag att vi kan göra genom att sitta ner över en kopp kaffe. Konstutställningen blir en bra inramning, säger han.

Demokratidagen i Förslöv är ett samarbete mellan Båstads kommun, alla partier i Båstads kommuns kommunfullmäktige och bygdegården i Förslöv.

Program:
Fredagen den 6 mars 2020 är det vernissage klockan 17–20 – Fri entré
Alla är välkomna till något gott att dricka och presentation av utställningen. Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson (L) kommer att hålla invigningstal. Företrädare för samtliga politiska partier kommer att vara närvarande.

Lördag och söndag den 7 och 8 mars kl 10–16 – Fri entré
Alla är välkomna att se utställningen och därefter bjuds alla på kaffe/saft med tillbehör. Företrädare för samtliga politiska partier kommer att vara närvarande.

Utställningen innehåller verk av följande satirtecknare/konstnärer:
Ewert Karlsson (mest känd under pseudonymen EWK) är en internationellt prisad satirtecknare. Skulle ha fyllt 100 år 2018.

Max Gustafson, serie- och satirtecknare. Medverkar i flera dagstidningar och tidskrifter samt i SVT:s Idévärlden.

Sara Granér är serieskapare och satirtecknare. Samhällssatir, ofta med groteskt tecknade djurgestalter i centrum.

Magnus Bard, illustratör och satirtecknare som bland annat har i uppdrag att illustrera ledarsidan på Dagens Nyheter.

Maja Nyberg, illustratör och manusförfattare. Var bland annat en av författarna till SVT:s julkalender 2018.

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson.

Miljöbokslut

Miljöbokslut

På denna sida kan du ta del av Båstads kommuns miljöbokslut. I miljöbokslutet redovisas arbetet som gjorts under året och det ger en samlad bild av kommunens miljöarbete i relation till lokala och nationella miljömål. Bokslutet lyfter också fram höjdpunkter från året som gått. Miljöbokslutet kan även fungera som vägledning i budgetarbetet när prioriteringar behöver göras och syftar också till att informera och inspirera medborgare, näringsliv och besökare.

 

Miljöbokslut 2018

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Miljöbokslut

Miljöbokslut 2018

Digital anslagstavla

Digital anslagstavla

Det här är Båstads kommuns digitala anslagstavla där du kan ta del av justerade protokoll (anslag), tillkännagivanden och kungörelser. Denna anslagstavla ersätter den fysiska officiella anslagstavlan i kommunhusets huvudentré.

Justerade protokoll anslås i 21 dagar. Under den perioden kan besluten överklagas. Vill du ha information om hur beslut kan överklagas kan du klicka här.

 


 

Justerade protokoll

Myndighetsnämnden 2020-02-13
Politiskt organ: Myndighetsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-02-13
Protokollet justerat: 2020-02-20
Anslaget publicerat: 2020-02-21
Anslaget tas ned: 2020-03-14
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunstyrelsen 2020-02-12
Politiskt organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2020-02-12
Protokollet justerat: 2020-02-18
Anslaget publicerat: 2020-02-19
Anslaget tas ned: 2020-03-12
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12
Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-02-12
Protokollet justerat: 2020-02-12
Anslaget publicerat: 2020-02-12
Anslaget tas ned: 2020-03-04
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunrevisionen 2020-02-04
Politiskt organ: Kommunrevisionen 
Sammanträdesdatum: 2020-02-04
Protokollet justerat: 2020-02-13
Anslaget publicerat: 2020-02-13
Anslaget tas ned: 2020-03-06
Förvaringsplats: Kommunhuset i Båstad
Digitalt protokoll:

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-30
Politiskt organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-30
Sammanträdesdatum: 2020-01-30
Protokollet justerat: 2020-02-04
Anslaget publicerat: 2020-02-05
Anslaget tas ned: 2020-02-26
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Kommunfullmäktige 2020-01-29
Politiskt organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-01-29
Protokollet justerat: 2020-02-04
Anslaget publicerat: 2020-02-04
Anslaget tas ned: 2020-02-25
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Vård- och omsorgsnämnden 2020-01-27
Politiskt organ: Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-01-27
Protokollet justerat: 2020-01-31
Anslaget publicerat: 2020-01-31
Anslaget tas ned: 2020-02-22
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Utbildningsnämnden 2020-01-28
Politiskt organ: Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2020-01-28
Protokollet justerat: 2020-01-31
Anslaget publicerat: 2020-01-31
Anslaget tas ned: 2020-02-24
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll: Länk

 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-28
Politiskt organ: Utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-01-28
Protokollet justerat: 2020-01-28
Anslaget publicerat: 2020-01-29
Anslaget tas ned: 2020-02-20
Förvaringsplats: Kommunkontoret i Båstad
Digitalt protokoll:

 


 

Kungörelse

Sammanträde med kommunfullmäktige 2020-02-26

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 26 februari 2020 kl. 18.30 i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad.

Sammanträdet direktsänds via Youtube, Facebook och i Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz.

Klicka här för att ta del av dagordning och handlingar till sammanträdet.

Thomas Andersson (L)
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträdesdagar 2020

  Under 2020 sammanträder kommunfullmäktige följande onsdagar från klockan 18.30:

Kvartal 1 29 januari 26 februari 25 mars
Kvartal 2 22 april 20 maj 24 juni
Kvartal 3 30 september    
Kvartal 4 21 oktober 25 november 16 december

7 dagar före sammanträdet publiceras kallelsen med handlingar till sammanträdena. Klicka här för att komma till sidan med dagordning och kallelse.  


 

Kungörelser enligt speciallagstiftning

Översiktsplan för Båstads kommun

Kungörelse

UTSTÄLLNING

Översiktsplan för Båstads kommun 

Efter beslut i kommunfullmäktige (2019-10-23, KF §162) hålls granskningshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan, med tillhörande konsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse, tillgänglig för granskning under perioden 18 november 2019 – 3 februari 2020. Syftet med utställningen är att ge möjligheter för allmänheten, företagare, föreningar med flera att påverka hur mark- och vattenområden inom kommunen ska användas i framtiden.

Granskningshandlingen är en digital karthandling som finns tillgänglig på www.bastad.se/oversiktsplan från den 18 november 2019.

Som en del av processen bjuder kommunen in till diskussionsmöten i:

– Biblioteket i Östra Karup, måndag 25 november, kl 16-19
– Bygdegården i Förslöv, lokal Fågelsång, tisdag 26 november, kl. 16-19
– Biblioteket i Båstad, Sagorummet, måndag 2 december, kl. 16-19
– Västra Karups skola, matsalen, onsdag 4 december, kl 16-19
– Biblioteket i Grevie, måndag 9 december, kl. 16-19
– Gamla skolan i Torekov, tisdag 10 december, kl. 16-19

Eventuella synpunkter på förslaget skickas via e-mejl till samhallsbyggnad@bastad.se eller med post till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Senast måndag 3 februari 2020 behöver vi skriftligen ha mottagit dina synpunkter.

Vid frågor kontakta översiktsplanerare Klara Harmark-Peters, tel. 0431-770 23 eller planchef Olof Selldén, tel. 0431-777 31.

Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun - Begäran från länsstyrelsen om att beslut anslås på kommunens anslagstavla
Meddelande om mottagningstid - Överförmyndaren

Mottagningstid för Överförmyndare i samverkan 2019

Här hittar du mottagningstider för Överförmyndare i samverkan för 2019

Detaljplaner på utställning

Samråd

Detaljplan för Västra Karup 1:36 (Prästgården) utställd för samråd tiden 2019-07-13 tom 2019-09-06

Fordonsflytt

Planerat arbete i Öllövsstrand och västra delarna av Ängelsbäcksstrand 23/3

Planerat arbete i Öllövsstrand och västra delarna av Ängelsbäcksstrand 23/3

Torsdag den 23/3 ska ett VA-arbete utföras som innebär att NSVA behöver stänga vattnet för några hushåll i ovan nämnda områden. Arbetet beräknas pågå mellan kl. 9-16.

NSVA rekommenderar kunderna att tappa upp vatten för eget behov innan vattnet stängs av.

Vattentank kommer att placeras ut vid vändplatsen på Vilhelmsfältsvägen.

När vattnet kommer tillbaka kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan vara missfärgat. Det är helt ofarligt, spola kallvatten några minuter så försvinner luft och missfärgningar.

Vatten finns att hämta: vid vändplatsen på Vilhelmsfältsvägen
Startdatum: 2017-03-23 09:00
Beräknas klart: 2017-03-23 16:00

http://www.nsva.se/driftinformation/

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Planerat arbete i Hemmeslöv 22/3-23/3

Planerat arbete i Hemmeslöv 22/3-23/3

Onsdag den 22/3 kl 21 – torsdag den 23/3 kl 03 stängs vattnet åter av på Mellanvägen i Hemmeslöv. Andra änden av vattenledningen ska nu kopplas in.

Delar av Hemmeslöv kan komma att bli utan vatten, medan några kommer att få sämre tryck. Området det handlar om ligger öster om Kustvägen med Morkullevägen i söder och Norra Vägen i norr. Även missfärgningar av vattnet kan uppstå, detta är ofarligt. Spola kallvatten till dess att missfärgningarna försvinner.

De fastighetsägare som berörs av VA-arbetet kommer att aviseras via vykort och sms.

I samband med att området Tuvelyckan vid Båstads nya station exploateras genomförs VA-arbeten i området. Delar av vattenledningen i Mellanvägen ska bytas ut och inkoppling av en ny ledning ska ske. För att påverka de boende i området så lite som möjligt sker VA-arbetet nattetid.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2017-03-22 21:00 Beräknas klart: 2017-03-23 03:00

http://www.nsva.se/driftinformation/

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 januari

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 januari

Välkommen till kommunfullmäktige den 25 januari. Mötet börjar kl. 18.30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad.

De ärenden som kommer att behandlas är:

 • Omfördelning i investeringsbudget VA för 2017
 • Avfallstaxa 2017
 • Utvecklingsstrategier för Båstads kommuns översiktsplan
 • Avskrivning av motion – Fria skolmåltider för gymnasieelever
 • Svar på motion – Upphäv politiskt beslut för att kunna rekrytera barnskötare till förskolan
 • Interpellation från Christer de la Motte (M) – Kommunfullmäktiges program
 • Interpellation från Christer de la Motte (M) – Kommunens lekplatser
 • Interpellation från Tony Ivarsson (M) – Dubbelbeläggning på vårdboenden
 • Val av ledamöter i tillfällig beredning för översyn av miljö-, energi- och vindkraftsprogram
 • Val av ersättare i tillfällig beredning för översyn av miljö-, energi- och vindkraftsprogram
 • Val av ordförande i tillfällig beredning för översyn av miljö-, energi- och vindkraftsprogram
 • Val av vice ordförande i tillfällig beredning för översyn av miljö-, energi- och vindkraftsprogram

Läs hela kallelsen här intill. Den kan även läsas i pappersform på Båstads huvudbibliotek samt i kommunkontorets reception.

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad eller live på webben. Med hjälp av länken Till webbsändning, kan du titta på sammanträdet live via webb-TV.

Kontakt

Kundcenter
0431-770 00

Öppettider
Måndag: 08:00–16:30
Tisdag: 08:00–18:00
Onsdag: 08:00–16:30
Torsdag: 08:00–16:30
Fredag: 08:00–15:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag. Läs mer här

Skicka meddelande till kundcenter