Click to listen highlighted text!

Matförgiftning och klagomål

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Miljöavdelningen tar emot klagomål på näringsställen och livsmedelsverksamheter i kommunen. Vi utreder också matförgiftningar.

 

Matförgiftning

Livsmedelsverket uppskattar att cirka 500 000 personer insjuknar i livsmedelsburna sjukdomar varje år. Ungefär hälften av dem blir sjuka genom felaktig hantering av livsmedel i hemmet och den andra hälften av mat producerad på restaurang och storhushåll.

Vill du läsa mer om matförgiftning? Klicka på länken till Livsmedelsverkets webbplats här till höger.

 

Legionella

Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärssjuka, som är en form av svår lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande. Bakterien förekommer naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Den kan också finnas i distributionsnäten för vatten och i andra vattensystem.

Legionärssjuka och pontiacfeber smittar genom att man andas in vattenaerosoler som innehåller legionellabakterier till exempel i duschar och bubbelpooler där det finns risk för bildning av vattenaerosoler.

Bakterierna kan överleva i temperaturintervallet 0-50°C. Det är hög risk att legionellabakterier växer till om vattenomsättningen i vattenledningar är låg och temperaturen är mellan 20 och 45°C. Under 20 °C ligger bakterien i vila. Legionella förekommer i distributionsnätet för vatten och i varmvattenberedare. För att förhindra att bakterierna växter till är drift och underhåll av vattensystem viktiga. Genom att hålla vattentemperaturen i ledningssystem och tankar vid minst 60 grader Celsius minskar risken för smitta. För mer information om legionella, klicka på länken om legionärssjuka i högerkolumnen.

 

Klagomål – kontakta miljöavdelningen!

• Misstänker du att du har blivit sjuk av mat som du har ätit på något näringsställe, till exempel en restaurang eller ett kafé?
• Tycker du att livsmedel hanteras olämpligt i någon verksamhet här på Bjäre?
• Är du missnöjd med märkning, innehåll med mera på varor du har köpt?

Click to listen highlighted text!